הערב במליאה

חברי המועצה יתכנסו הערב לישיבה החודשית וידונו במספר נושאים

מליאת המועצה תקיים הערב (שני, 3.5, 19:00) את ישיבתה החודשית.

להלן הנושאים שעל סדר היום:

אישור פרוטוקול ועדת שמות
אישור פרוטוקול ועדת הנצחה
אכיפת חוקי סביבה
אישור של חמישה תברים בסך 10.4 מיליון שקלים
הגדלת תב"ר שיפוץ שיקום ושדרוג שטחים ציבוריים – 2.57 מיליון שקלים
חיוב מסעדות ובתי קפה להחזיק מזרק אפיפן כתנאי למתן וחידוש רישיון עסק
אשור שמות המונצחים על האנדרטה החדשה שתוקם בקרוב
מינוי של שמעון יהושע לנציג ציבור בוועדת החינוך
מינוי של אבשלם סדן למ"מ מהנדס המועצה למשך שלושה חודשים
אישור משה שגיב כמ"מ בוועדת ערר לענייני ארנונה
דיון בנושא עידוד תושבי היישוב לעבור לשימוש ברכב חשמלי