הפעלת צהרונים: חישוב מסלול מחדש

מן המועצה נמסר כי ביממה האחרונה קיבלה המועצה פניות הורים בקשר להתנהלות הצהרונים אתמול. ראש המועצה מסר כי המועצה נערכת במספר מישורים להמשך הפעלת הצהרונים

כידוע, לפני כחודש בעקבות אירוע בטיחות ושיקולים נוספים, יצאה המועצה להליך מכרז כנדרש בהוראות החוק, לבחירת מפעיל צהרונים בגני הילדים ובתי הספר היסודיים.

המפעיל שנבחר, על ידי החברה למשק וכלכלה בשלטון המקומי – חברת "קיטו מרום" אשר הפעילו בשנים האחרונות את הצהרונים בבתי הספר היסודיים ביישוב, וכעת בהליך החדש נבחרו להפעיל את הצהרונים גם בגני הילדים.

היום דיווח ראש המועצה יורם שמעון לתושבים כי ביממה האחרונה קיבלה המועצה פניות הורים בקשר להתנהלות הצהרונים אתמול, כאשר חלק מפניות התושבים קשורות ל"חבלי הלידה" של החברה המפעילה, ברקע שנת הלימודים החדשה.

"חלק מהפניות נמצאו מוצדקות בכל הקשור לטיב השירות של המפעיל", מסר ראש המועצה, "בעניין זה אבקש לעדכן, כי בהנחייתי, המועצה נערכת במספר מישורים להמשך הפעלת הצהרונים. החלופות הן: 1. המשך פעילות הצהרונים ע"י חברת קיטו מרום – בכפוף לשיפור השירות. 2. בחירת "כשיר מספר 2" בהליך המכרז. 3. הפעלה עצמאית של המועצה לכלל הצהרונים ביישוב".

בסיכום דבריו כתב ראש המועצה: "נפעל לבחור את החלופה הטובה ביותר עבור ילדי היישוב, כאשר השיקול היחיד שיילקח בהליך הוא טובת הילדים וטיב השירות שיקבלו בצהרונים. בימים הקרובים, הצוותים המקצועיים במועצה יחד עם ועד ההורים היישובי יתכנסו בעניין ומיד לאחר מכן תצא הודעת עדכון. אני יכול להתחייב לכם שחור על גבי לבן, שבסוף ההליך, השירות שילדכם יקבלו בצהרונים – יהיה הטוב ביותר".

תגובת קיטו מרום להודעת ראש המועצה:

קיטו מרום היא אחת מחברות הצהרונים הגדולות בארץ, החברה עבדה במבשרת בשלוש השנים האחרונות בבתי הספר וזכתה במכרז הגנים השנה בעקבות שביעות הרצון מהפעילות.

לצערנו, במכרז החדש של גני מבשרת, המועצה החליטה "להוזיל" את מחירי הצהרון להורים על ידי כך שהורידה את שכר הסייעת המובילה ל37 ש"ח. בכל הארץ שכר המובילה בפרויקט ניצנים הוא כ60 ש"ח (כולל, אגב, בבתי הספר במבשרת) ואילו רק בגני מבשרת שכר המובילה הוא 37 ש"ח בלבד.
לשם השוואה, במכרז הקודם של צהרוני גני הילדים שהפעילו עמותת אופק, שכר הסייעות המובילות היה כ50-60 ש"ח לשעה. ההורים השנה כמובן משלמים פחות מבשנה שעברה, על חשבון שכר הסייעות שהוחלט במועצה להנמיך במכרז הנוכחי.

המועצה טענה שניתן לגייס סייעות מובילות במחיר הזה, וכך ניסינו לעשות.
משראינו שלא ניתן לגייס כוח אדם ראוי לכל הגנים במחיר המכרז, ביקשנו פעמים רבות מהמועצה לערוך שינוי במודל ההפעלה. לצערנו המועצה החליטה ששכר המובילות בגני מבשרת ציון יישאר השכר הנמוך בארץ בפרויקט ניצנים. להורדת השכר של הצוות החינוכי יש השלכות ישירות ברורות, אין קסמים בעניין הזה.

במקומות בהם זיהינו את הבעיה, העסקנו כוח אדם יקר משמעותית מדרישות המכרז ומהתקצוב שאנו מקבלים, והכל כדי שהפעילות תהיה ראויה והולמת. ילדים לפני תקציב.

כעת אנו אוספים פניות מההורים במגוון ערוצי תקשורת, ומטפלים בהם באופן מיידי. בין היתר באמצעות העסקת העובדות בשכר גבוה משמעותית מהתקצוב במכרז, אע"פ שהחברה לא מקבלת תמורה על כך".