הר אדר: ללא תקציב

מליאת המועצה התכנסה השבוע כדי לאשר תקציב לשנת 2022 * ההצבעה נפלה כאשר ארבעה התנגדו ושניים תמכו * ראש המועצה: "אפשר עוד לתקן"

חודש דצמבר הוא חודש אישורי התקציב ברשויות המקומיות. כל רשות בתורה מכנסת את נבחריה ואלה מצביעים על התקציב לאחר שקיבלו אותו לעיון מבעוד מועד. מדובר בהליך קריטי להמשך קיומה של המועצה. המליאה יכולה גם לא לאשר תקציב ובמקרה כזה יש למשרד הפנים את האופציה לפזר את המועצה ולמנות ועדה קרואה.

אז בהר אדר יש כרגע מועצה מכהנת ואין ועדה קרואה, אך תקציב מאושר לשנת 2022 עדיין אין. מתוך תשעה חברי מועצה תמכו רק שניים – ראש המועצה חיים מנדל שקד ופנינה בן עמי איצקוביץ'. המתנגדים הם אילן כליפא, עמיר אריהן, איתמר הראל ומיכה צוראל. שלושה לא השתתפו: מירי רחמים, נתלי שחף וראש המועצה לשעבר חן פילפוביץ'. ישיבת המליאה התקיימה ביום שלישי השבוע, 21.12.

אילן כליפא, אחד המתנגדים כאמור, כתב בדף הפייסבוק שלו: "לידיעת התושבים, מליאת המועצה החליטה שלא לאשר את תקציב 2022 שהגיש ראש המועצה. ההחלטה מבטאת אי אמון מתמשך בדרך הניהול של ראש המועצה את היישוב ואת תקציבו וכן מבטאת התעלמות משאלות וביאורים שביקשו חברי מועצה בנוגע לתקציב".

חן פיליפוביץ' לא השתתף כאמור, אך בשיחה עם כותב שורות אלה מסר, כי לו היה משתתף, היה מצביע נגד. ל'זמן מבשרת' מסר פילפוביץ': "הצבעת רוב חברי המועצה כנגד הצעת התקציב שהוגשה על ידי ראש המועצה משקפת את אי האמון בהתנהלותו של ראש המועצה. למעשה, מדובר במצב חסר תקדים שבו רוב מוחלט של חברי המועצה מתנגדים לדרך בה פועל ראש המועצה. בתחילת הקדנציה הייתה לראש המועצה משילות מוחלטת ועקב התנהלות כושלת ולא שירותית איחד נגדו את רוב חברי המועצה – שבעה מתוך תשעה. מדובר בתקציב גרוע ליישוב. ראש המועצה בחר להוריד שירותים רבים לתושבים, הסעות למערכת החינוך, חוגים שתוקצבו בעבר על ידי המועצה וכיום על ידי ההורים, שירותים מוניציפליים כגון ניקיון ופינוי אשפה. כל זאת לאחר העלאת מיסים ותשלומים נוספים  לתושבים. רמת השירותים שהמועצה מספקת לציבור היא מהנמוכות אי פעם בהר אדר. סאגת האנטנה ממשיכה, ראש המועצה לא מתייחס לתושבים שנאלצו לצאת למאבק מיותר בעלויות פרטיות מאוד גבוהות. המועצה נושאת בעלות כספי הייצוג המשפטי ולצערנו עוד תישא בהוצאות נלוות עקב הנזק מהקמת האנטנה. מובן שגם כאן מדובר בכספי ציבור מבוזבזים. עקב חוסר בעבודת מטה ותכנון. ראש המועצה הביא את הר אדר למצב מסוכן בו הגירעון מסכן את תקציב המועצה. לכך לא מוכנים חברי המועצה לתת יד".

אגב, התקציב השנה עומד על 28 מיליון שקלים. לדברי ראש המועצה חיים מנדל שקד, הוא נמוך מקודמו בשיעור זניח מאוד, "משהו כמו אלף שקלים" לדבריו. לדברי כליפא, התקציב ירד בגלל ירידה בהוצאות לחינוך. היישוב מתבגר ובבית הספר יש כבר פחות תלמידים.

ראש המועצה התייחס לאי אישור התקציב ואמר: "אני מבין שכרגע אנחנו במציאות של מועצה לעומתית. אם יש למישהו בעיה עם התקציב, הוא מוזמן לשבת אתי ואפשר לעשות שינויים. יש מחלוקת בנושא האנטנה אבל אני לא מבין למה בגלל זה צריך להתנגד לתקציב. לא שמעתי שמישהו אמר שהתקציב בעייתי. אין קשר בין הדברים והנושא נתון להכרעת בית המשפט".

ועכשיו לשאלה הגדולה, כיצד תתנהל ב-2022 המועצה המקומית הר אדר בהיעדר תקציב מאושר?

כליפא: "מבחינתי שראש המועצה, יתפטר, יפוטר, שתמונה ועדה קרואה או שנלך לבחירות".

ראש המועצה אופטימי יותר: "יש זמן עד השבעה בפברואר לאשר תקציב, שזה 90 ימים אחרי אישור תקציב המדינה. המועצה תמשיך לתפקד ואפשר להתנהל על פי מפתח של אחד חלקי 12 ביחס לתקציב 2021".