התחדשות בקטמונים

עיריית ירושלים אישרה שתי תכניות חדשות להתחדשות עירונית בקטמונים ח'-ט'

עיריית ירושלים, באמצעות הוועדה המקומית לתכנון ובניה, המליצה לוועדה המחוזית על הפקדת שתי תכניות חדשות להתחדשות עירונית הכוללות "פינוי בינוי" בשכונת קטמונים ח'-ט'

התכנית הראשונה אשר נערכה ע"י אדר' עמית מנדלקרן מסטודיו o2a, ממוקמת ברחוב בר יוחאי 17-21 ורחוב אלמליח 145, במסגרתה מוצעת הריסת חמישה בניינים בגובה  4-6 קומות, הכוללים 125 יחידות דיור. במקומן יוקמו 597 יח"ד חדשות, בשלושה מגדלים בני 34 קומות, ובמתחם התכנית יופרש שטח ציבורי פתוח ומשמעותי. בתוך כך, הוועדה החליטה על הקמת 4 בניינים – שניים גבוהים ושניים נמוכים יותר, על מנת ליצור מרחב ציבורי פתוח וגדול כלפי השכונה. תכנית זו גם כוללת כאמור מבני ציבור המיועדים לגני ילדים, מעונות יום ובית כנסת.

התכנית השנייה נערכה ע"י אדר' יגאל לוי ונמצאת ברח' יצחק שדה 10 ורח' השומר 17 ו- 23.  התכנית מבקשת להרוס 150 יח"ד הקיימים בשלושה מבני שיכון בני 3 ו- 4 קומות, ובמקומן יוקמו 425 יח"ד חדשות. במסגרת דיוני הוועדה הוחלט על הקמת 2 בניינים חדשים – מבנה מגורים בני 35 קומות, הכולל חזית מסחרית כלפי רח' יצחק שדה והפרשת שטח ציבורי משמעותי לטובת הקמת בית ספר. כמו כן, הוחלט על הפרשת שטח בנוי לצרכי ציבור, כחלק ממבני המגורים, לצורך הקמת אשכול מעונות יום ובית כנסת.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "מתקדמים במרץ ובתכליתיות! תכניות נוספות להתחדשות עירונית בירושלים. שכונת קטמונים ח'-ט' עוברת תהליך התחדשות עירונית הכולל חידוש מבני המגורים הקיימים, יצירת מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים חדשים – הכל למען התושבים ולרווחתם. כך, נביא לאיכות חיים טובה יותר בעיר, נשאיר בעירנו האהובה את הצעירים וניתן הזדמנות לצעירים נוספים לעלות לירושלים".