זעקת עובדות הרווחה

בנין המועצה זווית חזית אור יום
עובדות מחלקת הרווחה במועצה פנו לשר הרווחה במכתב חריף ובו תיארו מצב קשה שבו תפקידים רבים וחשובים לא מאוישים זה זמן רב * עובדות הרווחה: "מצב המחלקה חמור משהיה אי פעם ולא מאפשר לתת מענה הלם וראוי לתושבי היישוב, במיוחד לאוכלוסיות הנזקקות לשירותי הרווחה" * סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הרווחה, דובי כדורי: "המכתב משקף משבר עמוק ואובדן אמון" * המועצה: "יש מחסור בכל הארץ בעובדים סוציאליים. אנו נערכים לגיוס של כוח אדם איכותי ומתאים"

זעזוע במועצה. עובדות מחלקת הרווחה כבר לא מוכנות לסבול את המצב הקיים במחלקה – תפקידים רבים ומשמעותיים שלא מאוישים ושירותים שקוצצו.

באוגוסט האחרון (גיליון 1029, 19.8), דווח מעל דפים אלה על פגישת עבודה שקיים ראש המועצה בלשכת שר הרווחה והשירותים החברתיים, ח"כ מאיר כהן. השניים דנו על מגוון נושאים ופרויקטים פרי שיתוף פעולה בין המועצה לבין משרד הרווחה והשירותים החברתיים. בין היתר, התקיים דיון בנושאים כמו מרכז יום לקשיש, הגדלת שעות הפעילות של סניף הביטוח הלאומי, מועדון 'היהלומים' לילדים עם צרכים מיוחדים, מועדוני קשישים ונושאים נוספים.

לפחות על פי מכתבן של עובדות המחלקה, שיצא בשבוע שעבר, המצב רחוק מלהיות מושלם ואת טענותיהן העלו במכתב לשר הרווחה תחת הכותרת "משבר חמור במחלקה לשירותים חברתיים במבשרת ציון" והוא מובא להלן:

"אנו פונות אליך, לאחר שכלו כל הקיצין, ומאחר שכל ניסיונותינו להציל את שירותי הרווחה במבשרת ציון כשלו. ברצוננו להביא לידיעתך את מצב המחלקה לשירותים חברתיים בימים אלה, מציאות הקיימת למעלה משנתיים, שהולכת ומסלימה עד למצב הבלתי אפשרי של פגיעה אנושה בשירותי הרווחה לתושבי מבשרת ציון.

ולהלן העובדות:

  1. מנהל המחלקה החדש, שהגיע לפני כחודשיים, הודיע על התפטרותו המידית.
  2. מדריכה וראש הצוות היחידה במחלקה, עוזבת בשבוע הבא, לאחר שהודיעה לפני כחודש על עזיבתה ועדיין אין מכרז לתפקיד זה.
  3. במחלקה אין עו"ס קשישים מעל שנתיים.
  4. במחלקה אין עו"ס לסדרי דין מזה כשנתיים. הדבר הובא לידיעתך וטרם אויש תפקיד זה. ככל הידוע לנו, פנתה מועמדת לתפקיד אך טרם זומנה לריאיון.
  5. רכזת היחידה לטיפול בהתמכרויות עזבה לפני כחודש וטרם פורסם מכרז לתפקיד.
  6. תפקיד עו"ס לחוק הנוער, שהוא תפקיד ליבה על פי חוק, מאויש רק בחצי משרה, בזמן שהתקן הוא למשרה מלאה, מה שמשאיר ילדים ונערים רבים בסיכון ללא מענה.
  7. במחלקה אין עו"ס קהילתית ואין מכרז לתפקיד זה.
  8. במחלקה אין עו"ס התנדבויות ואין מכרז לתפקיד זה.
  9. במהלך השנים האחרונות, בהדרגה, בכל תחומי העבודה של השירותים החברתיים, מגיל אפס ועד זקנה, נסגרו שירותים כגון בנק הזמן, מרכז קשר, מועדוני נוער בסיכון, מועדונית מתבגרים, הקתדרה לאוכלוסייה המבוגרת, פרויקט 'יום המעשים הטובים', פרויקטים התנדבותיים נוספים ועוד. בנוסף, לא אושרה הקמת שירותים חדשים שהוצע עבורם מימון של 75 אחוז ממשרד הרווחה כגון טיפול בקשישים שסובלים מאלימות, מרכז למשפחות עם צרכים מיוחדים, מענה לטיפול בנפגעות תקיפה מינית, טיפול בנוער ללא עורף משפחתי, טיפול בגברים אלימים ועוד.

מה-1.11, בהיעדר מנהל למחלקה, אי מי שיחתום על תקציבים, השמות וקליטה של ילדים במעונות, מרכזי חירום, פנימיות והשמה של אנשים עם מוגבלויות.

בהיעדר מדריכה וראש צוות, אין מי שידריך את העובדים וייתן מענה מקצועי, יהיה שותף בקבלת החלטות ובנטילת אחריות למקרים הקשים מאוד איתם אנו מתמודדות.

חברים קבועים בוועדות מקצועיות כגון מנהל ומדר"ץ אינם קיימים עוד ולא ברור כיצד יכולות להתקיים ועדות מקצועיות הדנות בדיני נפשות בלי פונקציות אלה.

על אף המחסור הקריטי בכוח האדם, מצופה מהעובדות במחלקה שיתפקדו כרגיל ויעשו מעבר להגדרת תפקידן, גם אם לא הוכשרו לכך. הדבר הזה מתרחש בהיעדר עו"ס לסדרי דין, דבר שהביא את הממונים לחלק את התסקירים בין העובדות ללא כל הכשרה לכך וללא כל הסמכה, דבר שעלול לפגוע בקבלת החלטות במקרים קשים של משמורת הורים על ילדים, הסדרי ראייה ואפוטרופסות. אל לאיש להקל בכך ראש, מדובר בדיני נפשות.

בנוסף, ברצוננו להבהיר, שלאוכלוסייה במצבי סיכון כגון נשים מוכות וקשישים חסרי ישע, אין מענה מגורמים מקצועיים לאחר שעות העבודה. כמו כן, במהלך כל סופי השבע ובימי החול מ-24:00 ועד 08:00 בבוקר אין מענה לילדים ולנוער בסיכון.

בפגישה שהתקיימה במשרדך לפני כחודשיים, הובטח על ידי ראש המועצה כי ייצאו מכרזים לתפקידים החסרים, אך לתדהמתנו, טרם יצאו מרבית המכרזים ואף עובד חדש לא נקלט. קיים חוסר תקשורת מוחלט של ראש המועצה ומנכ"ל המועצה עם המחלקה לשירותים חברתיים והמציאות הבלתי נתפסת הזו משפיעה קשות על המחלקה ועל השירות הניתן לתושבים.

אנו, עובדות המחלקה לשירותים חברתיים במבשרת ציון במשך שנים רבות, מכירות ויודעות את המחלקה, מתריעות שמצב המחלקה חמור משהיה אי פעם ולא מאפשר לתת מענה הלם וראוי לתושבי היישוב, במיוחד לאוכלוסיות הנזקקות לשירותי הרווחה. לטיפולך ולהתערבותך הדחופה".

עד כאן מכתבן של עובדות המחלקה לשירותים חברתיים במועצה.

דני בונפיל, יו"ר ההסתדרות במרחב ירושלים, פנה בנושא לעו"ד גיל ברטל, יו"ר הסתדרות המעו"ף; ולחגית מגן, ראש מינהל שכר והסכמי עבודה במרכז לשלטון מקומי. בנוסף לנושא של מחלקת הרווחה, התייחס בונפיל גם להתפטרותה של מנהלת חטיבת 'היובל', ליאת תרזה. להלן תוכן מכתבו: "מצורף בזאת מכתבן המטלטל של עובדות המחלקה לשירותים חברתיים במבשרת ציון ומכתבה של הגב' ליאת תרזה מנהלת חטיבת 'היובל' במבשרת ציון. לקרוא ולא להאמין. על פי המתואר במכתבן, מנהל המחלקה החדש התפטר, מדריכה וראש צוות היחידה במחלקה מתפטרת בשבוע הבא, במחלקה אין עו"ס קשישים, במחלקה אין עו"ס לסדרי דין, רכזת היחידה לטיפול בהתמכרויות עזבה, תפקיד עו"ס לחוק הנוער מאויש רק בחצי משרה, אין עו"ס קהילתית ואין עו"ס התנדבויות. כמו כן, נסגרו השירותים בכל תחומי העבודה של השירותים החברתיים מגיל אפס ועד זקנה. ראש המועצה יורם שמעון הרס את המחלקה לשירותים חברתיים, בין המחלקות החשובות ביותר לצורך שמירה על האוכלוסייה החלשה והנזקקת ביותר לשירותי הרווחה. מנהלת חטיבת 'היובל' החליטה להתפטר לאלתר בעקבות מאבקים פשוטים מול המועצה, כך לטענתה.ראש המועצה המקומית מר יורם שמעון פוגע בכל מחלקות המועצה ובעובדיו המסורים. הגיעו מים עד נפש. לטיפולכם הדחוף אודה".

דובי כדורי, סגן ראש המועצה ומחזיק התיק לשירותים חברתיים: "אני שותף לדאגה העמוקה של המחלקה לשירותים חברתיים במבשרת ציון כפי שעולה מן המכתב, המשקף משבר עמוק ואובדן אמון. בימים אלה פורסמו כל המשרות שאינן מאוישות במחלקה – מנהל/ת מחלקה, מדריכה וראש צוות, עו"ס קשישים, עו"ס סדרי דין, עו"ס התמכרויות, עו"ס משפחות ועו"ס קהילה ומתנדבים. אני מצר על כך שמימוש התוכנית הארגונית שהסתיימה בפברואר 2020 התעכבה עד עכשיו. ברור לגמרי כי אנו נמצאים בתקופת ביניים ועד שיאוישו כל המשרות והמצב יתאזן ייקח זמן, אבל הכיוון הוא נכון. אין בכוונתי לדון בתקשורת בכל הטענות שעולות מן המכתב אבל חלק מהטענות אינן נכונות ומופנות לא לכתובת הנכונה. לדוגמה, אחת הטענות נוגעת להעדר עו"ס סדרי דין שתסקיריו הם קריטיים ונוגעים בדיני נפשות. המחסור בעו"ס סדרי דין הוא עמוק. אנחנו מתקשים באיוש המשרה והבעיה הזו היא ארצית. השר והנהלת המשרד מודעים לבעיה והם שדרשו שכל עו"ס תכין תסקיר שיאושרר על ידי גורמי מקצוע במשרד, למרות שהפתרון שנוי במחלוקת ואינו אידאלי. אני סמוך ובטוח כי לא ירחק היום ונשוב לתת שירותים מיטביים במבשרת ציון".

מהמועצה המקומית מבשרת ציון נמסר בתגובה: "המועצה פועלת מזה חודשים לביצוע תכנית רה-ארגון בחלק ממחלקות המועצה, תכנית שהוכנה על ידי יועצת ארגונית מומחית לתחום המוניציפלי, הגב' ציפורית גליק. מטבע הדברים, שינויים ארגוניים מביאים עמם לעיתים גם התנגדויות וחוסר שביעות רצון מצד חלק מהעובדים. הגב' גליק מלווה את המועצה בשנים האחרונות בתחום התייעלות ושיפור המבנה הארגוני של מחלקות המועצה. היא זו שגם ליוותה את המועצה ביציאה מתכנית ההבראה בשנת 2017. מטעמים של צנעת הפרט, לא ניתן לפרט מעל דפי העיתון את הסיבה בגינה החליט מר רמי חגב'י לפרוש מתפקידו חודש לאחר כניסתו לתפקיד מנהל המחלקה לשירותים חברתיים. יודגש, כי באופן עקבי, תקציב המחלקה לשירותים חברתיים גדל בכל שנה. כך לדוגמה, בשנת 2013, בטרם נכנס לתפקידו ראש המועצה יורם שמעון, תקציב הרווחה עמד על סך של 15 מיליון שקלים ובשנת 2019 תקציב הרווחה עמד על סך של 18.3 מיליון שקלים. זה המקום לציין, כי במסמך השוואה מקצועי שהוכן על ידי סמנכ"ל כספים במכרז לשלטון מקומי, איתי חוטר, עולה כי ממוצע ההשקעה הארצי לרשויות מקומיות בסוציואקונומי 8 לנפש היא 593 בשנה, כאשר במבשרת ציון ההוצאה השנתית לנפש הינה 738 שקלים. עוד עולה מהדו"ח המקצועי של המרכז לשלטון מקומי, כי ברשויות מקומיות דומות למבשרת ציון (סוציואקונומי 8), אחוז תקציב הרווחה מסך התקציב השנתי הכללי עומד על 8.34 אחוז, כאשר בשנת 2019 לדוגמא תקציב הרווחה היווה כ-12 אחוז מסך התקציב הכללי של המועצה. כל הנתונים מראים כי המועצה המקומית מבשרת ציון, לא רק שלא הפחיתה בהשקעה הכספית, היא אף הגדילה את התקציב באופן משמעותי – הן ביחס לשנים קודמות בתקציב עבור תושב, והן ביחס לרשויות בסדר גודל דומה. לעניין איוש תקני עובדים סוציאליים יודגש, כי לצערנו קיים בכל הארץ חוסר משמעותי בעובדים סוציאליים. יחד עם זאת, המועצה פועלת ללא הרף בשיתוף גורמים בכירים ממשרד הרווחה שמסייעים למועצה בכדי לגייס כוח אדם איכותי ומתאים למחלקת הרווחה במועצה. בימים האחרונים פורסמו מספר מכרזים כוח אדם למחלקת הרווחה. בין היתר, פורסמו מכרזים לגיוס עובד סוציאלי לקשיש, עובד סוציאלי להתמכרויות, עובד סוציאלי למועדוניות, עובד סוציאלי לסדרי דין ועוד".