חוזרים ללמוד ביום שישי

מנהלת חטיבת 'היובל', ליאת תרזה (ארכיון)
מנהלת חטיבת 'היובל', ליאת תרזה (ארכיון)
המועצה החליטה כי בחטיבת 'היובל' חוזרים ללמוד ביום שישי * מנהלת החטיבה: ההחלטה מנוגדת להחלטתנו הראשונית" * המועצה: "מסגרת של שישה ימים בשבוע תיתן מענה לצרכים השונים של התלמידים בתחומים מגוונים ובמסגרות לימוד שונות"

חידוש בחטיבת 'היובל'. חוזרים ללמוד ביום שישי. בהודעה של המנהלת ליאת תרזה נכתב: "בשל הוראה מהמועצה, עלינו לעבור לשבוע לימודים בן שישה ימים. שינוי זה יגזור שינוי מערכתי גדול וכל כיתה תקבל מערכת שעות חדשה. השינוי יחל ביום ראשון, 10.10. אין ביכולתנו לשנות החלטה זו, שכן הגיעה כאמור מהמועצה והיא מנוגדת להחלטתנו הראשונית".

תושבת העלתה את הודעתה לאחת מקבוצות הפייסבוק היישוביות וההודעה גררה תגובות רבות לכאן ולכאן. הרוב היו נגד ההחלטה וחלק מן המתנגדים אף פתחו עצומה אינטרנטית באתר 'עצומה'. התומכים במהלך טענו כי ביום שישי הילדים חסרי מעש, אין פעילויות ביישוב ויתרה מכך, ימי הלימוד האחרים יסתיימו מוקדם יותר והבעיה של שעות לימוד מאוחרות שקשה להתרכז בהן תיפתר.

ראש המועצה יורם שמעון הגיב אף הוא וצירף את הודעת המועצה בנדון, בה נכתב: "בימים האחרונים, מקבלת הנהלת המועצה פניות רבות מהורי החטיבה והתלמידים בשאלות ובבקשות להבהרות בנושא מספר ימי הלימוד בשבוע בחטיבת הביניים.

המועצה מבקשת להבהיר, כי לקראת פתיחת שנת הלימודים הנוכחית, הובא לידיעת הנהלת המועצה, כי הנהלת חטיבת הביניים הודיעה על מעבר לחמישה ימי לימוד, ללא שהוכנה תכנית ראויה כנדרש לפעילות ענפה לתלמידים ביום שישי – חוגים, לימודי העשרה, צמצום פערים ועוד.

תכנית זו, עם מתן פעילות לתלמידים בימי שישי, נדרשת בטרם תתקבל החלטה למעבר לחמישה ימי לימוד ארוכים וזאת בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים – משרד החינוך, ועד ההורים, מועצת התלמידים והמועצה. המועצה תפעל בהתאם לאמור לעיל, לבחון את המעבר לחמישה ימי לימוד, לא לפני שתוכן תכנית פעילות ענפה, לימי שישי ובכפוף להסכמת כל הגורמים כאמור לעיל.

ההודעה שפורסמה על ידי מנהלת בית הספר למעבר לחמישה ימים ערב פתיחת שנת הלימודים, בוצעה ללא ידיעה או אישור כנדרש מכלל הגורמים. עם היוודע הדבר, נדרשה מנהלת בית הספר לדחות עד לגיבוש התכנית את המעבר לחמישה ימי לימוד ולשוב עם החזרה מחופשת החגים לשישה ימי לימוד.

כאמור הודעה זו, נמסרה עם פתיחת שנת הלימודים ולא השבוע כפי שפורסם בהודעה להורים.

במהלך השנתיים האחרונות, שהו הנערות והנערים בבית ימים רבים ללא מעש, נוצרו פערים לימודיים, חברתיים ורגשיים וכולנו יחד, הורים ומחנכים, חייבים לדאוג למענה לצרכים אלו.

לתפיסתנו יש לבנות תכנית שלמה לכל ימי השבוע, בה יהיו דגשים לימודיים, חברתיים ורגשיים, מתוך כוונה שתלמידי החטיבה יתקבלו בתיכון ללא פערים לימודיים. עמדת המועצה, שהנערים יהיו במסגרת שישה ימים בשבוע ויינתן מענה דיפרנציאלי לצרכים השונים שלהם בתחומים מגוונים ובמסגרות לימוד שונות.

לצערנו, טרם התקיים דיון בנושא וטרם הוצגה תכנית מתאימה על ידי הנהלת חטיבת 'היובל' בשיתוף ועד ההורים הבית ספרי ובשיתוף אגף החינוך במועצה. לנגד עיני המועצה וכלל הגורמים, עומד הרצון לשמור על אינטרס התלמידים ולהביא אותם להישגים ולהצטיינות – הן בחטיבה והן בתיכון".

מנהלת חטיבת 'היובל' הגיבה לדברים שיוחסו לה בהודעת המועצה ומסרה ל'זמן מבשרת': "עם המלצת שרת החינוך למעבר לשבוע לימודים בן חמישה ימים, פניתי למנהל אגף החינוך במועצה, ביקשתי וקיבלתי אישור למעבר לשבוע לימודים בן חמישה ימים. לאחר קבלת האישור מהמועצה, פניתי לפיקוח במשרד החינוך וקיבלתי אישור גם מהם. בשלב זה, הנושא תואם עם ועד ההורים ויצאנו לדרך. יש להדגיש שמספר שעות הלימוד זהה בשבוע בן חמישה ימים ושבוע בן שישה ימים. אין המדובר בתוספת שעות אלא בחלוקת שעות שונה. הרציונל היה שיום חופשי ייתן לילדים זמן לחזרה על החומר, ללימוד לבחינות, לפעילות פנאי ולמנוחה. מנהל אגף החינוך היוצא ואני הכנו יחד טיוטה לתוכנית לימי שישי למעוניינים, שכללה הצעת שיעורי העשרה לילדים, כמו גם פתיחת מרכז למידה למקצועות הליבה לתלמידים הזקוקים לחיזוק ולצמצום פערים. התוכנית לא יצאה אל הפועל כי לצערי נדרשנו לחזור לשבוע בן שישה ימים וכך נעשה בשבוע הקרוב. זו מהות המייל ששלחתי לעדכון ההורים. אנו, בחטיבת 'היובל', נמשיך לעבוד באהבה ובמקצועיות עם המתבגרים המצוינים שלנו גם במבנה השבוע החדש".