חוק הפיקדון: סיכום החודשיים הראשונים

דוח פניות הציבור של המשרד להגנת הסביבה והמועצה לצרכנות מראה, כי מתחילת דצמבר 2021 ועד היום פנו למוקד 1,176 צרכנים. 96% מהתלונות נמצאו מוצדקות, ונעשתה פנייה לבית העסק משום כך לשם טיפול באירוע

נתוני מוקד הפיקדון של המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לצרכנות במלאת חודשיים להרחבת חוק הפיקדון לבקבוקי משקה גדולים: מאז 1 בדצמבר 2021, הגיעו 1,176 פניות צרכנים מכל הארץ על סירוב לקבל 7,792 בקבוקים; הגופים מבצעים טיפול ואכיפה מול בתי העסק; אחוז התלונות הגבוה ביותר הוא על בתי עסק בירושלים שסירבו להחזיר דמי פיקדון ואחריהן בתי עסק בתל-אביב, בבני ברק ובבית שמש

בחודש דצמבר 2021 נכנסה לתוקפה הרחבת חוק הפיקדון לכלל המשקאות הקלים במכלי משקה בנפח של עד 5 ליטרים. המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לצרכנות פתחו עם הרחבת החוק מוקד פיקדון משותף, שאליו מוזמן הציבור לפנות במקרה של סירוב בתי העסק לקבל את המכלים הריקים. מספר המוקד: 03-5100190.

במלאת חודשיים להרחבת חוק הפיקדון למכלי משקה גדולים, דוח פניות הציבור של המשרד להגנת הסביבה והמועצה לצרכנות מראה, כי מתחילת דצמבר 2021 ועד היום פנו למוקד 1,176 צרכנים. 96% מהתלונות נמצאו מוצדקות, ונעשתה פנייה לבית העסק משום כך לשם טיפול באירוע. במקרים הנדרשים הפעיל המשרד להגנת הסביבה אכיפה באמצעות המשטרה הירוקה של המשרד מול מפרי החוק. כמו כן, חודדו ההנחיות החדשות מול בית העסק וניתנו החזרים הכספיים לפונה.

עיקר פניות הציבור הן בנושא של אי-קבלת פיקדון לבקבוק מסומן, אי קבלת הפיקדון במזומן וכן על הגבלת הימים והשעות לקבלת הפיקדון.

עוד עולה מהנתונים, כי בתי העסק בעיר ירושלים מובילים מבחינה גיאוגרפית באחוז התלונות על בתי עסק שסירבו להשיב את דמי הפיקדון; אחריהם בתי העסק בתל-אביב, בני ברק ובית שמש.

עיקר הפניות שהגיעו למוקד היו על סירוב לקבל בקבוקי פלסטיק של חצי ליטר; אחריהן בקבוקי זכוכית קטנים ופחיות; ובקבוקי פלסטיק של ליטר וחצי.

מהדוח עולה, כי יום ראשון הוא הבעייתי ביותר לקבל החזר (24% מהפניות), ויום שבת הוא היום שבו מתלוננים הכי פחות – רק 3% מהפניות.

מאז הרחבת החוק מבצעת המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה הליכי אכיפה מול בתי העסק שמפירים את החוק. עד כה נבדקו 624 בתי עסק, 48 יבואנים , טופלו 196 תלונות ציבור וכן נמסרו 46 הודעות תשלום קנס.

המשרד להגנת הסביבה ימשיך לאכוף את הוראות החוק, במטרה להקל על הציבור להחזיר את מכלי המשקה בהתאם לחוק הפיקדון. בהסתמך על הנתונים, המשרד יפעיל אכיפה ממוקדת על בתי העסק עליהם מתקבלים דיווחים על אי עמידה בהוראות החוק.

סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי במשרד להגנת הסביבה, אלעד עמיחי: "חוק הפיקדון הוא שלב הכרחי בניקיון המרחב הציבורי והגמילה שלנו מפלסטיק. אנחנו ממשיכים לפקח על החלת החוק על מכלי משקה גדולים ולאכוף במידת הצורך, כדי לאפשר לציבור להחזיר את מכלי המשקה לבתי העסק בהתאם לחוק"

עו"ד הדס יעקובסון ארידור, מנהלת רגולציה במועצה הישראלית לצרכנות: "סירוב של בית עסק לקבל מכל משקה אשר קיימת חובה לקבל אותו, במהלך שעות הפעילות שלו, מכל סיבה שהיא, מהווה (לכאורה) עבירה על החוק. לכן, אנחנו במועצה קוראת לצרכנים לעמוד על זכותם לקבל את דמי הפיקדון,  בדיוק כפי שאתם  משלמים  את דמי הפיקדון בתהליך הקנייה, חשוב לקבל  את דמי הפיקדון השייכים לכם"

לדוח המלא של המועצה הישראלית לצרכנות והמשרד להגנת הסביבה – https://did.li/YSylC

לשאלות ותשובות בנושא הרחבת חוק הפיקדון – https://www.gov.il/he/Departments/faq/bottle_deposit_expansion_faq