חינוך להצלת העולם

המשרד להגנת הסביבה מקדם חינוך סביבתי ואקלימי במערכת החינוך ובקהילה * תומך ברשויות המקומיות בהיקף של 43 מיליון שקלים לקידום פעילויות חינוכיות בנושא התמודדות עם משבר האקלים

המשרד להגנת הסביבה, באמצעות אגף חינוך וקהילה, יתמוך ברשויות המקומיות לקידום חינוך סביבתי במערכת החינוך ובקהילה. התמיכה מיועדת לקדם פעילויות חינוכיות בנושא התמודדות עם משבר האקלים לשנות הלימודים תשפ"ג-תשפ"ד (מספטמבר 2022 ועד לאוגוסט 2024). היקף התקציב המיועד בתמיכה זו הוא 38 מיליון שקלים. בנוסף לסכום זה, הוקצה ליישובי המגזר הערבי תקציב נוסף בסכום של 5.26 מיליון שקלים במסגרת ה'תקאדום הסביבתי' של המשרד להגנת הסביבה, תוכנית מקיפה לשיפור מצב הסביבה והיערכות למשבר האקלים בחברה הערבית.

פרסום תמיכה זו הוא בהמשך להכרזה המשותפת של המשרד להגנת הסביבה עם משרד החינוך על קידום תוכנית לחינוך אקלימי. במסגרת התוכנית, החל משנת הלימודים הבאה (תשפ"ג), יוכשרו צוותי החינוך בגנים ובבתי הספר בנושא אקלים וסביבה וישולבו לימודים במגוון נושאים בכל שכבות הגיל, זאת מתוך רצון לנטוע הרגלים סביבתיים כבר בגילאים הצעירים.

התמיכה הכלכלית בחינוך אקלימי צפויה לסייע בקידום תכנים סביבתיים – הן בתוך מערכת החינוך והן מחוצה לה – ולהכשיר פעילים מהקהילה להתמודדות חברתית בנושא.

התמיכה ב'קול הקורא' הנוכחי תינתן לפעילויות חינוכיות בנושא משבר האקלים בשלושה תחומים: הסמכת בתי ספר 'ירוקים' – רגיל, מתמיד, ירוק עד וירוק מערכתי; פעילויות לקידום חינוך בנושא התמודדות עם משבר האקלים במהלך רשותי רחב במערכת החינוך (בתי ספר וגני ילדים); ופעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה במטרה לקדם היערכות להתמודדות עם משבר האקלים וביצוע הכשרת פעילים.

הגופים הרשאים להגיש בקשות תמיכה במסגרת הקול הקורא הן רשויות מקומיות או איגודי ערים (איגודי ערים לאיכות הסביבה או איגודי ערים מסוג של אשכולות של רשויות מקומיות), אשר בתחומם מתבצעת הפעילות החינוכית בנושא הסביבתי.

השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג: "בעידן של משבר אקלים, תפקיד אנשי החינוך ברשויות המקומיות הוא לתת לציבור את הכלים להתמודד עם האתגר של היערכות לחיים במציאות משתנה, זאת תוך התייחסות למכלול התהליכים החברתיים, הסביבתיים והכלכליים שמשפיעים על איכות החיים בהווה ובעתיד ותורמים לנו במישור האישי והקולקטיבי – מתוך רצון לנטוע הרגלים סביבתיים כבר בגיל צעיר".

מהמועצה המקומית מבשרת ציון נמסר: "אגף החינוך במועצה ניגש לשלושת הפרקים ב'קול הקורא' העוסק במשבר האקלים. בימים אלה, עמל צוות אגף החינוך במועצה על הגשת תוכניות העבודה למשרד להגנת הסביבה כמבוקש".

למידע נוסף: https://did.li/1BpTY.