חשיפה לטבע

סיורי חשיפה לסקר טבע שבוצע באבו גוש

היחידה האזורית לאיכות הסביבה 'שורק' הגישה עבור המועצה את הקול הקורא ולוותה אותה במהלך הכנת הסקר. הסקר בוצע בסיוע צוות המתנ"ס שליווה את הפרויקט  והוצג  בפני ראש המועצה, סלים ג'בר, שבירך על סיום הפרויקט המעניין שחשף את העושר הטבעי של אבו גוש.

בשבוע האחרון התקיימו סיורי חשיפה לסקר הטבע שבוצע בכפר. מדריכי החברה להגנת הטבע הראו לבני הנוער ולקבוצת נשים מהכפר מגוון של צמחים ויצורים חיים שזוהו בסקר הטבע שבוצע בכפר במהלך שנה שלמה. חשיבות הכנת הסקר היא בהכרת המשאבים הטבעיים הקיימים בכפר, מידע שישמש את מחלקות המועצה בתכנון ובבנייה עתידית בכפר.

מטרת סיורי החשיפה הייתה להכיר לתושבים את המגוון הביולוגי הנרחב שקיים בכפר ובסביבתו, ליצור אצלם הבנה לחשיבותם של השטחים הפתוחים ולגרום להם להיות פעילים בשמירה עליהם.

את הסקר בצעה החברה להגנת הטבע מתקציב שנתן המשרד להגנת הסביבה בהשתתפות כספית של המועצה.