יום שישי לתגבורים

חטיבת היובל תמונה
אתמול התקיים בחטיבת 'היובל' יום הלימודים הראשון במתכונת החדשה של חזרה לשישה ימי לימוד בשבוע

כפי שפורסם בתקופה האחרונה, התקיימו דיונים בשאלה האם יתקיימו לימודים בימי שישי בחטיבת הביניים 'היובל'.

לצד אלה שלא צידדו ברעיון ותמכו בהשארת המצב של חמישה ימי לימוד על כנו, הייתה עמדת המועצה כי יש ללמד בימי שישי. אחת הסיבות הייתה הקורונה, שהביאה בשנתיים האחרונות לביטול ימי לימוד רבים וכתוצאה מכך נוצרו פערים משמעותיים בחומר הלימוד, מה שמנע מתלמידים רבים להיות מוכנים כנדרש לרמת הלימודים בתיכון. סיבה נוספת הייתה לצמצם פערים רגשיים שנבעו מההיעדרות הארוכה של התלמידים ששהו בבית בתקופת הקורונה.

החל מאתמול (שישי, 10.12), חזרה החטיבה למתכונת של שישה ימי לימוד בשבוע, כאשר יום שישי מוקדש לתגבורים פדגוגיים במקצועות הלימוד, וכן לפעילות ולהדרכה למטרת צמצום פערים רגשיים.

ראש המועצה יורם שמעון: "תודה לכלל הגורמים אשר לקחו חלק בחודשים האחרונים בגיבוש המתווה ובהם: מאיר שמעוני, מנהל המחוז במשרד החינוך; אריה מלמד, מחזיק תיק החינוך וחבר המועצה; נעמי חזן, מנהלת מחלקת החינוך; גלי שניידר, מנהלת חטיבת הביניים; לצוותים החינוכיים הנהדרים בחטיבה שנרתמו למשימה, לוועד ההורים בחטיבה, לוועד היישובי ועוד. החינוך היה וימשיך להיות בראש סדר העדיפויות במועצה מבין כלל השירותים שהמועצה מעניקה".