יוסף: הפסיכולוג הראשון (חלק א')

השורשים הקדומים של המאבק בין יוסף ויתר השבטים והשליחות המיוחדת שלו בפרט ושל עם ישראל והמין האנושי בכלל

במאמרים הקודמים, הבאתי ראיות לכך שהסיפור הזה על יוסף במצרים מעוגן בעובדות היסטוריות וארכיאולוגיות. זה אחד מהסיפורים המקסימים והנוראים הכלולים בתורה. יוסף נולד עם תודעת הבל – הוא חבר בחוג של 'י-ה-ו-ה א-לוהים'. הוא אמור היה להוות את הגרעין והמוקד של המעגל הרוחי שאותו היו אמורים לכונן שנים עשר השבטים. אחיו, שנולדו עם תודעת הבל וקין מעורבת, מקנאים בנער החולמני, שאביו ישראל, איש האלוהים, אוהב אותו כאהבת רחל. הסיפור הבלתי נגמר עם קין שב ומתחולל כל פעם מחדש – קין קם על הבל אחיו להרגו. קין והבל שבים ונולדים כל פעם מחדש – הבל מחויב לסייע לקין שרצח אותו באפיזודה הקודמת; והבריאה מחויבת לתת לקין הזדמנות לשקם את מעמדו הרוחי.

אני כותב את הדברים האלה באופן ספונטני. אין זו כתיבה אקדמית שבה הכותב מסתגר בין ערימות הספרים ומנסה ליצור סינתזה חדשה של הדברים. התחלתי להסתכל על סיפורי התודה מכוח השראה שפגעה בי לפני כעשרים שנה כאשר ראיתי לכאורה את המילה הראשונה – "בראשית" – כאילו קמה לתחייה וחושפת את מהותה הרוחנית כפי שהסברתי כמיטב יכולתי בתחילה. לאותיות ולמילים העבריות כוחות שאין לשפות אחרות, אולם לצערנו היכולות האלה כמעט אבדו במרוצת הדורות. מה שראיתי היה לכאורה התנפצות האינסוף לאינספור אינדיבידואלים הנפלטים אל אינסוף הבריאה ומאותו הרגע הם שואפים לחזור לאחדות הראשונית, אבל עם תודעת על או מה שהתורה מכנה בהמשך כ"א-לוהים", שזו להבנתי מטאפורה למהות שאותה עלינו להגשים בבריאה.

במאמר מוסגר יוזכר, כי שונאי ישראל משתמשים בסיפורים הקשים האלה הכלולים בתורה כדי לנגח את עם ישראל, אולם הם רק מנגחים את עצמם. העם הזה מהווה למעשה מדגם המייצג את כל המין האנושי – אנחנו כולנו השתתפנו בסיפורים האלה בצורה כזו או אחרת. ההירארכיה האלוהית, אותה אני מכנה כאן בשם 'י-ה-ו-ה א-לוהים', פעלה במקומות רבים בעולם במאמץ לשקם את המין האנושי למעמדו הרוחי ולתפקידו עלי אדמות, אולם בני האדם בחרו בניגוד לכך. העובדות עלי אדמות מדברות בפני עצמן – רוע, סבל, אכזריות, רשעות, אטימות וטמטום בכל מקום. בכל המקומות שבהם מתאספים בני אדם, שם שוררים לכלוך, מחלות, פשע ושאר חוליים. כל אלה הם תוצאת הבחירה החופשית של כל בני האדם. אינני מעוניין כמובן לנגח את בני האדם, אלא כל מה שאני מחפש במאמר הזה הוא את הצדדים הפסיכולוגיים הנסתרים שבתורה.

העובדה שאבות האומה כללו את הסיפורים האלה, כמו פירוט כישלונות רבים אחרים, מוכיחים בעקיפין את אמיתות התורה. לאנשים האלה היה אומץ לב ויושרה העומדים מעל לכל. מנהיגי האומה יכלו למחוק או לשכתב את הסיפורים האלו לפני 2,500 שנה, דבר שהיה מונע בהמשך סבל רב מעם ישראל. סיפורי התורה נוגעים ברבדים הפסיכולוגיים העמוקים ביותר של כולנו ועלינו להתבונן בדברים ולהסיק מסקנות. התורה היא למעשה מראה שאנחנו מחויבים להישיר אליה מבט ולראות את המציאות שבה אנו מצויים ולהתבונן ללא מורא. בהמשך נדון בתופעה זו של שנאת עם ישראל. זו מחלה שממנה סובלים רבים. כל תופעת השנאה היא סימפטום למחלה נפשית. אדם השונא אדם אחר הוא למעשה שונא פן סמוי בקרבו שאותו מייצג האדם האחר.