יוסף: הפסיכולוג הראשון (חלק ג')

יש מי שהגיע לתודעה הנכונה. יוסף פותר חלומות במצרים (ציור: פטר פון קורנליוס, 1816, הגלריה הלאומית הישנה, ברלין)
יש מי שהגיע לתודעה הנכונה. יוסף פותר חלומות במצרים (ציור: פטר פון קורנליוס, 1816, הגלריה הלאומית הישנה, ברלין)
מידי פעם מקבלים אנו הזדמנויות לצאת ממעגל הקסמים האכזרי שהכנסנו את עצמנו לתוכו, אולם לא משכילים אנו להתעלות מעל עצמנו

שנים עשר בני ישראל אמורים כולם להיות חברים בחוג "י-ה-ו-ה א-לוהים", כפי שאני נוהג לכנות את ההירארכיה העילאית המנהיגה את העולם. מאחר ואיננו חווים זאת, הרי שנשאלת השאלה ההכרחית, מאיפה הומצא הדבר הזה? לצניעות דעתי, פשוטים הדברים. למעשה, מוזמנים כולנו לחוג הנעלה הזה הפתוח לכל בני האדם. תנאי הקבלה פשוט ביותר – האדם לא יכול לאפשר לשום שמץ של טינה לשכון בנפשו כלפי אף אחד ושום תירוץ לא מתקבל, שלא לדבר על יושרה ללא פשרות. אדם שמעדיף להיהרג ולא לשקר, שמקפיד על קיום מילתו בכל מחיר וכן הלאה. אבל התנאי הראשוני שהזכרתי הוא הבסיס. מי שמקיים זאת, מקיים את השבת. מי שנושא בקרבו טינה כלשהי, מחלל את השבת.

אחרי כמה דורות של מאמצים רבים ושל הקרבה, נוצר סוף סוף מעגל של שנים עשר בני אדם האמורים לפעול באחווה ולשקם את המין האנושי לפעילות הרמונית המאחדת את הניגודים. האב המייסד, יעקב, עבר בעצמו תהליכים נפשיים ורוחניים מפרכים ביותר עד שהשיג את הרמה התודעתית של ישראל. כאשר מגיע אדם לרמה זו, או אז מתגשם צלם אלוהים עלי אדמות וזו תכלית הבריאה – על המין האנושי להגשים את רוח האלוהים עלי אדמות. אולם לצער כולנו, עשרת השבטים לא השכילו להטמיע בנפשם את התובנות הנעלות אותן השיג אביהם הדגול. הם כשלו לכונן בנפשם את תודעת הבל – תודעת האדם הרוחי שרואה את מטרת הקיום בהגשמת האלוהות עלי אדמות. עשרת האחים רואים בתודעת קין – האדם הארצי הממוקד בהישגים הגשמיים – את מטרת החיים. יוסף (הבל) מפריע לשגרת חייהם מכוח אישיותו וחזיונותיו והם קמים עליו להורגו. יוסף מהווה מעין מראה המשקפת את הפן הנמוך והמכוער שלנו. קין שוב קם על הבל להורגו. הבל גם מייצג את המצפון העליון שמטריד את מנוחת האדם החומרי, המצפון הלוחש בנפש האדם שדרכו שגויה ומעשיו אינם רצויים. הישות המדברת אל אדם וחווה, אל קין ואל כל אדם שאיבד את דרכו, היא למעשה קול המצפון, קול האלוהים.

האחים קמים ומבצעים מעשה פשע מזעזע. האח הבכור ראובן מונע מבעד הרצח, אולם בהיעדרו מוכרים שאר האחים את יוסף לישמעאלים. הזכרנו בעבר כי ישמעאל כונן גם הוא שנים עשר שבטים והתוכנית הייתה ששנים עשר שבטי ישראל יעבדו יחד עם שנים עשר שבטי ישמעאל וכך יכוננו עלי אדמות את ההרמוניות המושלמות, בדומה לתזמורת מאוזנת היטב.  

התיאור המחריד שמובא כאן, חקק לדעתי את גורל עם ישראל ואת גורל האנושות עד היום. מידי פעם מקבלים אנו הזדמנויות לצאת ממעגל הקסמים האכזרי שהכנסנו את עצמנו לתוכו, אולם לא משכילים אנו להתעלות מעל עצמנו. למעשה, עסוקים כל בני האדם כל העת במלחמות אחים – ניצול, שיעבוד והתאכזרות. שקענו עמוק בפיצול ובנבדלות כאשר איבדנו את התחושה הבסיסית שכולנו אחדות אחת, שהבורא ברא אדם ולא בני אדם. הסיפור הזה מעלה שאלות קשות אודות תפקיד האב יעקב/ישראל ואודות תפקיד ההשגחה – האם היא קיימת? אלה הן שאלות שכל ההוגים ומחפשי הדרך מתחבטים בהן לכל אורך הדורות. בהמשך נראה שהתורה מנסה להציע לנו פתרונות. גורלנו נתון בידינו.