יוסף: הפסיכולוג הראשון (חלק י"ד ואחרון)

כך מסתיימת הסאגה בסיפור יוסף ואחיו * כיצד מקביל סיפור זה לאירוע של גירוש האדם הראשון מגן עדן?

בסוף ספר 'בראשית' מתואר האירוע של פטירת יעקב אבינו. רופאי מצרים חונטים את גופו  ופרעה מאפשר ליוסף ולמשפחתו לצאת מארץ גושן לארץ כנען כדי לקבור את אביהם. אנו רואים כאן את יוסף כשר הצבא. הייתה לו כל העת היכולת להגיע לבית אביו ולכבוש את ארץ כנען אם לא הייתה כבר מחוז מצרי.

האחים חוששים כי יוסף יתנקם בהם על שמכרו אותו. לאחר קבורת אביהם הם אומרים לו "אביך ציווה לפני מותו לאמור: אנא, שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך. ועתה שא נא לפשע עבדי אלוקי אביך" (בראשית, נ', 16-17).

האחים לא קולטים דבר. המסר אותו מנסה להעביר יוסף – לא עובר. הם לא מבינים באיזה מדרגה רוחית נעלה הוא נמצא, שכל עניינו הוא הצלחתם בדרך ההתפתחות התודעתית ושאין לו שום שמץ של עניין אישי. הוא חבר למופת ב'חוג י-ה-ו-ה א-לוהים' (כפי שאני מכנה זאת) וכל אחד מאתנו ראוי וזכאי להתקבל לחוג הזה אם ידבק בדרכו של יוסף. אנו גם רואים שחזיונו של יוסף מתגשם – אחיו משתחווים לפניו. אולם זה לא רק פחד המלכות, אלא תחילת ההבנה אודות גדולתו הרוחית של יוסף.

למעשה, מה שאנו רואים כאן מקביל לסיפור גירוש האדם הראשון מגן העדן. אם נעמיק להסתכל, ממש אותה תמונה שבה התחמק אדם מלקחת אחריות כאשר א-לוהים פנה אליו ושאל "אייכה?".

למעשה, גירש האדם את עצמו מגן העדן כאשר השליך את האחריות המוטלת עליו בגלגלו את האשמה על מישהו אחר ולא על עצמו. גם כאן האחים כושלים בהבנת הדברים. ליוסף, במצב התודעתי שבו הוא מצוי, אין שום שמץ טינה או שנאה כלשהי. היה ועבר בנפשו גל כזה, אפילו כהבהוב, אוטומטית הוא היה מורחק מ'חוג י-ה-ו-ה א-לוהים'. כאשר אדם שב ומטהר את עצמו מכל סיג של טינה או שנאה, אוטומטית הוא מתקבל לחוג הזה.

שוב בוכה יוסף בדברם אליו. הוא רואה שהסיכוי לשיקום האנושות קלוש ביותר כעת. אחיו השבטים לא השכילו להבין את האחריות המוטלת עליהם ואת מעמדו הנעלה של יוסף כ'מנצח' התזמורת האלוהית ובכך ליצור את הגרעין לשיקום האנושות. יוסף מנחם אותם ואומר שהוא אינו ממלא מקומו של הקדוש ברוך הוא. אולי כוונתם הייתה להרע, אך מלמעלה התגלגלו הדברים אחרת והבטיח כי ידאג לרווחתם ולכלכלתם. מדהים. האם הייתם מנסים לנחם את מי שבא לרצוח אתכם?

בעת שנתבונן באישיותו של יוסף ואבותיו, קשה להעלות על הדעת שיש לפחד מהם. חבורת אנשים מופלאים שרק מחזקים בנו את הרצון להתקרב אל 'חוג י-ה-ו-ה א-לוהים'. הרעיון שיש כוח מסתורי וערטילאי "אי שם בשמיים" המתנהג בקשיחות ובאכזריות עם נתיניו, הוא המצאה של בני האדם שמתיימרים לייצג ישות זו על מנת לשלוט בבני האדם לצרכיהם האנוכיים. מאחר וחופש הבחירה עלי אדמות חייב להיות מוחלט, הרי שאם ישנה ישות אלוהית כזו, היא איננה מתערבת בהחלטות בני האדם.

יוסף אכן הצליח לכונן משהו שלא היה קיים עד אז עלי אדמות – קבוצת אנשים הפועלת יחדיו בהרמוניה מסוימת. הוא הצליח לפשר ולקרב את הנפשות הפועלות בתחושה של משפחה שכל חבריה פועלים כדי להצליח יחדיו. הייתה זו התחלה צנועה בדרך ארוכה.