יעקב: על האחריות לשיקום האנושות

ליעקב תודעה ארצית, שעדיין איננה ממוקדת באופן מוחלט בתודעה העילאית * זהו המאבק הפנימי המתחולל בקרבו כל חייו עד שהוא מגיע לנקודה בה הוא חייב להיכנס למצב התודעה העילאי

אנו יכולים להתבונן כאן שוב במה שמכונה בתורה כ'מוות' – שבירת מעגל רוחי. סולם יעקב מציין מעגל תנועתי של אינדיבידואלים העולים ויורדים במסלול האבולוציוני – שבירת המסלול הזה היא למעשה המוות.

בני האדם בעלי 'תודעת קין', למעשה נתקעים בשלב הראשון של הסולם ואינם מצליחים להיחלץ ולהמשיך הלאה אל עולמות הרוח. תודעתם ממוקדת בספירה הארצית והם למעשה שוקעים במורדות הסולם במקום להתעלות אל מטרת הבריאה – התאחדות עם תודעת 'י-ה-ו-ה – א-לוהים'. הספירה הארצית מאופיינת בחופש הבחירה שמשמעותו שכל אדם יכול למקד את תודעתו בכיוון שאליו הוא מתאווה. הספירה הארצית מלאה בדברים נפלאים ומהנים והתודעה נלכדת בדברים האלה, שבדרך כלל הם חולפים וההנאה מתחלפת בסבל ובייסורים לעתים קרובות. אבל האדם כבר איבד את המוקד הראוי של תודעתו והוא גזר על עצמו שיעבור להתגלגל במעגל הקסמים האכזרי של היצמדות לספירה הארצית. תודעתו של קין נעה ונדה במישור הארצי והוא זקוק להדרכתו של הבל.

הבעיה: היכן הם אנשי הבל האמורים להדריך את קין? קין רצח את הבל – רצח אותו בפנימיותו ובכך איבד את המוקד של תודעתו, מוקד האמור להדריך אותו במסע הרוחי אל תודעת העל. כדי שקין ייחלץ ממעגל הקסמים, על אנשי הבל לשוב ולתפוס את מקומם בתהליך האבולוציוני. אנשי הבל הם אלה המכווינים את תנועת האינדיבידואלים בסולם יעקב. המצב שבו המין האנושי תקוע בתחתית הסולם וסובב סביב עצמו לאין מוצא, יחולל באופן בלתי נמנע משבר שיגרום להכחדת הבריאה. זה דומה לסיר לחץ שהטמפרטורה בו עולה כל העת ללא שסתום המשחרר אותו.

הפעילות במישור הארצי הולכת ומעצימה את מחשכי התת מודע, שבאופן בריא עליהם להתפרק כל העת או לא להיווצר כלל אם נוהגים בחכמה רוחית. לכן, התעצמותם הבלתי טבעית של משקעי התת מודע מחוללת אסונות במישור הגשמי.

ליעקב תודעה ארצית שעדיין אינה ממוקדת באופן מוחלט בתודעה העילאית. זהו המאבק הפנימי המתחולל בקרבו כל חייו עד שהוא מגיע לנקודה בה הוא חייב להיכנס למצב התודעה העילאי. אז הוא אוזר את כל כוחות נפשו ומכריע את ה'קין' הפנימי. אז שמו הארצי הקודם משתנה ל'ישראל' – אדם בעל תודעה אלוהית. משמעות המילה 'ישראל' היא גם 'איש האלוהים'. החלפת השם של יעקב מסמלת גם את הצטרפותו לחוג של 'י-ה-ו-ה – א-לוהים', ההירארכיה האלוהית הפועלת כל העת כדי לסייע לבריאה ולמין האנושי.

כפי שאנו רואים כאן – לו קיבל עשיו את הברכה מיצחק – וברכה כאן משמעותה שעשו הוא זה שעליו להמשיך את המאמץ לשקם את המין האנושי למעמד גן העדן – אבל עשיו תודעתו תודעת קין – תודעה ארצית המבוססת על הישגים ארציים. אין לו את היכולת לשקם את המין האנושי וגם אין זו משימתו. משימתו היא להגן על יעקב. קין אמור להגן על הבל. שני התפקידים הללו חיוניים במצב האידיאלי של גן העדן. אולם כמו שאנו רואים, בכל מעגל רוחי שקיים בבריאה – מהאטום הראשוני ועד הגלקסיות האדירות ביותר – הכול סובב סביב מרכז אחד. המרכז האנושי חייב להיות אנשי הבל – אנשי הרוח שמבטם מופנה אל על והם אלה שאמורים להוביל את המין האנושי אל מטרת הבריאה ולכונן שוב את מצב גן העדן עלי אדמות.