ירושלים, בירת האהבה

צילום: pixabay
צילום: pixabay
השבוע יצוין יום השנה ה-54 לאיחוד העיר * מה טמון בשורש המשותף שממנו צמחו היהדות, הנצרות והאסלאם?

מדוע עיני כל העולם נשואות לירושלים? מה יש בה שמושך כל כך הרבה תשומת לב? עיר שעברה כל כך הרבה ידיים, עיר שכולם רוצים לשלוט בה, עיר שמלאה סכסוכים ושפיכות דמים. מה העתיד צופן לה, לירושלים? האם נצליח לשמור אותה בידינו? כדי למצוא תשובות, עלינו לברר מה טמון בשורש המשותף שממנו צמחו היהדות, הנצרות והאסלאם.

הכול מתחיל מאברהם. הוא חקר את טבע האדם ואת מערכת הטבע הסובב אותנו במטרה לגלות את תכלית הקיום. אברהם מצא שבעזרת התקשרות מיוחדת בין אנשים, אפשר לגלות את הכוח העליון שממלא את כל הבריאה. לשם כך צריך להשוות את התכונות שלנו לתכונות שלו. תכונותיו הן אהבה ונתינה. לכן, אברהם לימד את כל מי שרק הסכים להקשיב כיצד חיים מתוך חסד ואהבת הזולת. סביב האידאה הרוחנית של אברהם נוצר העם שלנו. בזכות קשרי האהבה בינינו נבנתה ארץ ישראל ובמרכזה ירושלים ובית המקדש.

מבחינה רוחנית המושג 'ארץ' מסמל רצון והמושג 'ישראל', מלשון 'ישר-אל', מצביע על כיוון הרצון. כלומר, ארץ ישראל מסמלת רצון המכוון ישר אל גילוי הכוח העליון, כוח האהבה והנתינה. ירושלים, מלשון 'עיר שלם' ומלשון יראה שלמה, מסמלת את מצב השלמות. מצב שבו הדבר היחיד ממנו אנו חוששים הוא שמא לא נזכה באהבה שלמה, שמא לא נוכל להשלים זה את זה. בית המקדש מסמל בית של קדושה, בית של אהבה. הוא מבטא את הקשר המושלם בין אנשים שבו מתגלה הכוח העליון.

עד חורבן הבית השני עוד הייתה בינינו שאיפה לאהבה והרגשנו בחוש את הכוח העליון. אבל אז התרסקנו, אגו גדול ושנאת חינם פוררו אותנו. כתוצאה מכך, הכוח העליון נעלם מתפיסתנו. בית המקדש נחרב, איבדנו את ירושלים ויצאנו לגלות ארוכה בין אומות העולם.

מאז החורבן ועד ימינו, שיטתו של אברהם לגילוי הכוח העליון בתוך קשרי אהבה בין בני אדם, נעלמה מאתנו. לשיטה הזו קוראים חכמת הקבלה. בתוך החושך הזה התפתחו הדתות מתוך החושך והבורות נוצרו בין הדתות מאבקים עקובים מדם על "מיהו הצודק".

הדרך היחידה להפסיק את האלימות, את הפיגועים, את המלחמות ואת שפיכות הדמים, היא שאנחנו היהודים נפתח בינינו קשרי אהבה אמתית. זו הדרך לשלום בינינו וכפועל יוצא מכך גם לשלום בינינו לבין כל העולם. אין צורך בשיחות עם כל גורם חיצון, העניין מוכרע בינינו לבין עצמנו. מה שקורה בינינו קובע את מה שקורה סביבנו. אנחנו מקרינים הכול לכולם. כל שעלינו לעשות הוא להראות לעולם שאנו עוסקים בפיתוח קשרי אהבה. הדבר יתפשט בעצמו בקרב המין האנושי, כי כולנו קשורים זה לזה ברשת אחת גדולה.

יחס העולם לירושלים תלוי רק בנו, היהודים. אם נלמד שוב להתחבר על פי שיטתו של אברהם אבינו ונדרוש שתהיה בנו תכונה של אהבה ונתינה, אז בתוך האהבה ההדדית בינינו יתגלה מחדש הכוח העליון. אז יהיה ברור מדוע עיני כולם היו נשואות תמיד אל ירושלים. שנזכה.