יש ממלאת מקום למנהל אגף החינוך

ממלאת המקום היא נעמי חזן, אשת חינוך בכירה מירושלים

כמו לפני שנתיים, שנת הלימודים, שהחלה בשבוע שעבר, נפתחה בצל סיום תפקידו של מנהל אגף החינוך במועצה.

בישיבת מליאת המועצה שהתקיימה לפני פתיחת שנת הלימודים, נמסר כי יהורם לוי ימשיך בתפקידו עד ה-1.10, קרי עד אחרי החגים.

המועצה יצאה למכרז חדש ועד שייבחר המנהל החדש תהיה ממלאת מקום. מדובר באשת חינוך ירושלמית בכירה שרשמה הצלחות רבות בעשייתה רבת השנים. שמה לא הותר לפרסום באותו השבוע בגיליון המודפס, כי טרם סוכמו סופית הפרטים הקשורים למילוי תפקידה זה.

היום הותר לפרסום כי ממלאת המקום היא נעמי חזן, שניהלה בעבר את בית הספר הניסויי בירושלים והפכה אותו תוך 11 שנים מבית ספר כושל לבית ספר מוביל. כיום ממלאת חזן תפקיד בכיר במינהל החינוך של ירושלים (מנח"י).