כוכב רבקה

אנחנו קיימים עלי אדמות בזכות היוזמה של רבקה, אישה גדולה מהחיים שחשיבותה הרוחית נעלמה מאחורי תפקיד האימהות

מה מיוחד כאן כל כך? קטטות מתרחשות בכל משפחה. בכל מקום נאבקים אנשים על מעמדם ועל הירושה. מדוע התורה מקדישה לאיזה סיפור שולי כל כך הרבה עניין? התשובה: זו נקודה קריטית במהלכו של המין האנושי. יש לנו שתי אפשרויות – או שהתורה היא אוסף של סיפורים דמיוניים או שהיא אמת, פרי מחשבות של אנשים או ישויות בעלות תודעת-על. מאחר וההנחה שלנו כאן היא שהתורה היא אמת, הרי שהדברים עוסקים בחיים ובמוות של המין האנושי ממש.

אנחנו קיימים עלי אדמות בזכות היוזמה של רבקה, אישה גדולה מהחיים שחשיבותה הרוחית נעלמה מאחורי תפקיד האימהות. ההחלטה שלה קבעה אם יש הצדקה להמשך הקיום האנושי עלי אדמות.

תגובתו של יצחק למעשה מאשרת למעשה כי הוא התעשת וקלט את העניין. את הנעשה אין להשיב לכאורה. הגם שהסמכות הרוחית ניתנה בידיו, הוא לא משתמש בסמכות זו. אם התעורר בליבו החשד שלא בנו עשו עומד לפניו, לא יכול היה לקרוא לרבקה או לאחד מהאנשים הרבים שעבדו עבורו? אברהם אביו הוריש לו ירושה עצומה וכבר לאברהם היה צבא של ממש שעמד לפיקודו.

עשו לא היה מסוגל לעבור בשקט על מה שעשה יעקב "ויאמר עשו בלבו: יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי. ויגד לרבקה את דברי עשו בנה הגדול ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן. ותאמר אליו, הנה עשו אחיך מתנחם לך להרגך". (בראשית, כ"ז, 41-42).

עשו חורש מזימות בלבו והדבר הוגד לרבקה. מי יכול להגיד לרבקה מה חושב אדם פרט לחוג 'י-ה-ו-ה א-להים'? מישהו בעל תודעת-על משגיח על כל הסיפור הזה. זו הנקודה הקריטית במהלך הקיומי של המין האנושי. התוכנית האלוהית שהחלה להתרקם עלולה להשתבש ושואה כבירה יותר ממה שאי פעם התרחש עלי אדמות עלולה להתרחש – הכחדת המין האנושי. 

שונאי ישראל לדורותיהם נאחזו בסיפור הזה כדי להוכיח כי אבות האומה הישראלית היו נוכלים ושקרנים. אולם אם תתבוננו בסיפור מהזווית הרוחית ולא מהארצית, תיווכחו לא רק במשמעות הסיפור מאחורי הקלעים, אלא הוא גם מאשר באופן נסיבתי את אמיתות התורה. היה קל לאבות האומה, שפעלו שנים רבות לאחר המאורעות האלו לשכתב את הסיפור ולייפותו, כמקובל אצל השליטים. אולם חכמי ישראל פעלו מכוח הבנה עליונה והעדיפו את האמת הנוקבת.

הסיפור הזה מציב בעיה רצינית למה שבני האדם מכנים בשם 'מוסר'. התורה מחנכת אותנו להיות ישרי דרך ואמינים. אולם כאשר נוצר קונפליקט מעין זה, עלינו להתבונן באמת הנוקבת ולקחת אחריות. נביאי ישראל עסקו לעומק בנושא הזה, אבל אינני יודע אם ניכנס לזה כאן.

בני האדם הרגילים חייבים לפעול באופן מוסרי. אולם כאשר מגיע האדם לתודעת-על, פועלים כאן שיקולים המתעלים מעבר לגדרות המוסר המקובל. אם המין האנושי הוביל את עצמו למצב שבו הוא עלול להכחיד את עצמו ויש אפשרות להטות את המצב לכיוון אחר – גם במחיר של שבירת כללי המוסר המקובלים או בשימוש זמני בהחלטות אכזריות – הרי שאין ברירה. מי שמקבל את ההחלטות האלה, רואה את התמונה כפי שבני האדם אינם מסוגלים לעולם לראות. כל מדעני העולם, גם אם יחוברו יחדיו עם כל מערכותיהם המתוחכמות, אינם מסוגלים לצפות את תוצאות מעשיהם מאה שנים קדימה ואפילו לא שנה קדימה. תופעה זו של אי צדק לכאורה, שבה וחוזרת בהמשך, כאשר ניתנות הוראות קשות ואכזריות לאנשים המשתתפים בתהליך של שיקום המין האנושי. אפשר להמשיל זאת לצורך בביצוע ניתוח חירום באדם הסובל מגידול ממאיר המאיים להביא קץ לחייו. הניתוח הזה הוא פעולה אלימה ואכזרית כלפי הגוף, אולם הצלחתו מאפשרת את המשך הקיום האנושי.

יעקב מניח את הבסיס לאפשרות זו בפני המין האנושי, אולם קודם כל היה עליו להגשים בחייו עצמו כי אפשרות זו קיימת עלי אדמות ולא כמעין מצב אליו אנו מגיעים אחרי המוות הפיזי, כאשר נשמת האדם עולה לגן עדן. כל העניין שלנו זה לחזור למצב גן העדן התודעתי עלי אדמות בגוף הפיזי.