אז מה היה לנו?

מי ייתן דין וחשבון בסופו של תהליך? משרד המשפטים (צילום: יועמ"ש, 'ויקיפדיה')
משפט נתניהו: על הפגמים שהתגלו בתיקים 1000, 2000 ו-4000 * מי צריך לתת דין וחשבון?

השופטים במותב הדן בכתב האישום נגד נתניהו (תיק 4000), קיבלו החלטה אמיצה בשבוע שעבר. הם דחו חד וחלק את בקשת התביעה לתקן את כתב האישום. הדבר קרה לאחר שהתביעה לא הצליחה לקבוע את מועד 'פגישת ההנחיה' שבה נתן כביכול נתניהו לפילבר את ההוראה/ההנחיה להקל על 'בזק'.

היה זה לאחר שעורך דינו של נתניהו הציג איכונים של הטלפון הסלולארי שלו ומהם הסתבר כי במועדים האמורים ובניגוד לנמסר על ידי התביעה, לא התקיימה כלל הפגישה המדוברת… בנימוקים להחלטתם אמרו השופטים כי "מדובר בבקשת התביעה לשנות את כללי המשחק ללא שנתגלו ראיות חדשות או שחל שינוי מהותי בנסיבות…".

החלטת השופטים מהווה מכה אנושה לפרקליטות. בציבור כבר פשטה מזמן התחושה כי הפרקליטות אחוזה בשיכרון כוח. מיום ליום מתברר כי התיק מנוהל ברשלנות מופלגת. תוצאת המאמץ הניכר של כל גורמי החקירה – החל בחוקרים מטעם המשטרה ודפוסי התנהגותם הכוחנית כלפי הנחקרים, דרך 'הטיפול' בעדי התביעה ובמיוחד בחפץ ובפילבר, הפגיעה האנושה בפרטיותו של הראשון ועוד דוגמאות לכשלים במהלך החקירה עצמה – היא יצירתה אווירה קשה בציבור ולירידה משמעותית מאוד באמונם של אזרחי ישראל (שגם המעט שנשאר ממנו הולך ומתפורר) במערכת המשפט ובפרקליטות.

השבוע גם נתגלה כי פגמים דומים 'מקשטים' גם את תיקי 2000 ו-1000. ואם סברנו כי ראינו ושמענו מספיק, בא השבוע פילבר ובשיחה עם עמית סגל, שיחה שפורסמה גם ברשתות החברתיות, אמר בהתייחסות לתיק 1000 כי "התמורה כביכול למילצ'ן היא מאוד חלשה. הם לקחו איזה אוסף של דברים, ניסו להדביק אותם יחד, ליפות אותם, לשים עליהם מייק אפ, להציג אותם כאיזה דרמה… התסבוכת היא של הפרקליטות… העסק כולו אפור…".

בשיחה אחרת אמר עוד פילבר לחוקריו: "שרפתם את הכסף של אזרחי מדינת ישראל. כולם יודעים את זה. כן סיגריות, לא סיגריות, כמה מתנות, זהו. מעבר לזה אין כלום. לא היה כלום… לא דירות לילדים, לא לקנות את החווה ולא כל מיני סיפורים ואלוביצ'ים ולא צוללות. בסוף זה ייגמר. כשזה ייגמר – מישהו יצטרך לתת דין וחשבון לציבור"…

מקור אחר לאי נחת מצוי אף הוא בהתבטאות נדירה, הפעם של בית המשפט העליון כלפי פרשיית הבית, שהיום הוא ביתו של בנט ומחר אמור להיות ביתם של ראשי ממשלת ישראל…  ומי החליט? כן, הייתה זו היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, שלומית ברנע פרגו… היא זו שקיבלה החלטה בנושא שלו משמעות מדינית מיוחדת. היא זו שהחליטה כי לא בירושלים ביתו של ראש ממשלת ישראל אלא ברעננה…

לפני כמה ימים התפתח בבג"צ דיון סביב נושא זה, כאשר על השולחן היה מונח התהליך הכמעט מקודש של מתן אישור בנייה על ידי הוועדה המקומית והוועדה הארצית.

כידוע, אף אחד מאלה לא ניתן בהקשר של הבנייה ברעננה. מדובר כזכור בפניה לבג"צ מטעם התנועה לאיכות השלטון בגין הבנייה במעונו של ראש הממשלה ברעננה.

אלה הדברים כלשונם:

עו"ד פרימן מודה בשם המדינה: "אכן, לא הוגשו התוכניות ולא ניתנו האישורים הנדרשים לבנייה האמורה".

השופט אלרון: "מי אישר התנהלות כזו?".

השופט גרוסקופף: "מצד אחד אתם כתבתם שהעבודות כמעט הסתיימו ומצד שני שמתקדמים באישורי הבנייה?".

עו"ד פרימן: "זה המצב".

השופט גרוסקופף: "זה לא אמור להיות הפוך?".

פרימן "זה… כן…".

השופט אלרון: "מי אישר התנהלות כזו?".

פרימן: "זה אושר על ידי…".

השופטים יוצאים להתייעצות.

אתה הבנת את זה ברוך?

אני לא… 

כות: אז מה היה לנו?

מיש: משפט נתניהו: על הפגמים שהתגלו בתיקים 1000, 2000 ו-4000 * מי צריך לתת דין וחשבון?

קרדיט: מרדכי ליפמן

כיתוב תמונה: מי ייתן דין וחשבון בסופו של תהליך? משרד המשפטים

קרדיט תמונה: צילום: יועמ"ש, 'ויקיפדיה'

השופטים במותב הדן בכתב האישום נגד נתניהו (תיק 4000), קיבלו החלטה אמיצה בשבוע שעבר. הם דחו חד וחלק את בקשת התביעה לתקן את כתב האישום. הדבר קרה לאחר שהתביעה לא הצליחה לקבוע את מועד 'פגישת ההנחיה' שבה נתן כביכול נתניהו לפילבר את ההוראה/ההנחיה להקל על 'בזק'.

היה זה לאחר שעורך דינו של נתניהו הציג איכונים של הטלפון הסלולארי שלו ומהם הסתבר כי במועדים האמורים ובניגוד לנמסר על ידי התביעה, לא התקיימה כלל הפגישה המדוברת… בנימוקים להחלטתם אמרו השופטים כי "מדובר בבקשת התביעה לשנות את כללי המשחק ללא שנתגלו ראיות חדשות או שחל שינוי מהותי בנסיבות…".

החלטת השופטים מהווה מכה אנושה לפרקליטות. בציבור כבר פשטה מזמן התחושה כי הפרקליטות אחוזה בשיכרון כוח. מיום ליום מתברר כי התיק מנוהל ברשלנות מופלגת. תוצאת המאמץ הניכר של כל גורמי החקירה – החל בחוקרים מטעם המשטרה ודפוסי התנהגותם הכוחנית כלפי הנחקרים, דרך 'הטיפול' בעדי התביעה ובמיוחד בחפץ ובפילבר, הפגיעה האנושה בפרטיותו של הראשון ועוד דוגמאות לכשלים במהלך החקירה עצמה – היא יצירתה אווירה קשה בציבור ולירידה משמעותית מאוד באמונם של אזרחי ישראל (שגם המעט שנשאר ממנו הולך ומתפורר) במערכת המשפט ובפרקליטות.

השבוע גם נתגלה כי פגמים דומים 'מקשטים' גם את תיקי 2000 ו-1000. ואם סברנו כי ראינו ושמענו מספיק, בא השבוע פילבר ובשיחה עם עמית סגל, שיחה שפורסמה גם ברשתות החברתיות, אמר בהתייחסות לתיק 1000 כי "התמורה כביכול למילצ'ן היא מאוד חלשה. הם לקחו איזה אוסף של דברים, ניסו להדביק אותם יחד, ליפות אותם, לשים עליהם מייק אפ, להציג אותם כאיזה דרמה… התסבוכת היא של הפרקליטות… העסק כולו אפור…".

בשיחה אחרת אמר עוד פילבר לחוקריו: "שרפתם את הכסף של אזרחי מדינת ישראל. כולם יודעים את זה. כן סיגריות, לא סיגריות, כמה מתנות, זהו. מעבר לזה אין כלום. לא היה כלום… לא דירות לילדים, לא לקנות את החווה ולא כל מיני סיפורים ואלוביצ'ים ולא צוללות. בסוף זה ייגמר. כשזה ייגמר – מישהו יצטרך לתת דין וחשבון לציבור"…

מקור אחר לאי נחת מצוי אף הוא בהתבטאות נדירה, הפעם של בית המשפט העליון כלפי פרשיית הבית, שהיום הוא ביתו של בנט ומחר אמור להיות ביתם של ראשי ממשלת ישראל…  ומי החליט? כן, הייתה זו היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, שלומית ברנע פרגו… היא זו שקיבלה החלטה בנושא שלו משמעות מדינית מיוחדת. היא זו שהחליטה כי לא בירושלים ביתו של ראש ממשלת ישראל אלא ברעננה…

לפני כמה ימים התפתח בבג"צ דיון סביב נושא זה, כאשר על השולחן היה מונח התהליך הכמעט מקודש של מתן אישור בנייה על ידי הוועדה המקומית והוועדה הארצית.

כידוע, אף אחד מאלה לא ניתן בהקשר של הבנייה ברעננה. מדובר כזכור בפניה לבג"צ מטעם התנועה לאיכות השלטון בגין הבנייה במעונו של ראש הממשלה ברעננה.

אלה הדברים כלשונם:

עו"ד פרימן מודה בשם המדינה: "אכן, לא הוגשו התוכניות ולא ניתנו האישורים הנדרשים לבנייה האמורה".

השופט אלרון: "מי אישר התנהלות כזו?".

השופט גרוסקופף: "מצד אחד אתם כתבתם שהעבודות כמעט הסתיימו ומצד שני שמתקדמים באישורי הבנייה?".

עו"ד פרימן: "זה המצב".

השופט גרוסקופף: "זה לא אמור להיות הפוך?".

פרימן "זה… כן…".

השופט אלרון: "מי אישר התנהלות כזו?".

פרימן: "זה אושר על ידי…".

השופטים יוצאים להתייעצות.

אתה הבנת את זה ברוך?

אני לא…