כסף גדול

יש מה לעשות עם העודף התקציבי. ראש המועצה ומנכ"ל המועצה
בישיבת המליאה שהתקיימה השבוע הצביעו חברי המועצה בעד עדכון של תקצבי המועצה שגדל בשמונה מיליון שקלים * אושר צו הארנונה: המועצה לא הגדילה את תעריפי הארנונה למעט העדכון שמחייב משרד הפנים והתעריף לשטחי משרדים ומחסר בחוצבים ובמבשרת הישנה * תב"רים: ארבעה מיליון שקלים לשיפוצי קיץ במוסדות החינוך * ראש המועצה: "אנחנו מנהלים תקציב שמרני עם מקדמי ביטחון ולא נכנסים לגרעונות"

אמש (שני, 20.6) התכנסה מליאת המועצה ודנה במספר נושאים: צו הארנונה לשנת 2023, עדכון בתקציב ואישור תב"רים.

חברי המועצה הצביעו בעד הגדלת התקציב לשנת 2022 מ-161.6 מיליון שקלים ל-170.2 מיליון שקלים – גידול של 8.6 מיליון שקלים. שני הסעיפים שזוכים להגדלה הגבוהה ביותר הם אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות והחינוך המיוחד שיגדלו ביותר מ-400 אלף שקלים. בין הסעיפים הנוספים שיזכו לתוספת: שכירות לשירותי משרד הפנים, תוכניות מקדמות בריאות, מועדון חברתי למבוגרים, תמיכה בגופים לקידום אזרחים ותיקים, פעילויות ספורט עממי, יחידת הנוער, מוזיקון, ספרייה, מתנ"ס, תוכניות לצמצום האלימות, רכישת ציוד למערכת החינוך ועוד.

המליאה הצביעה בעד עדכון התקציב. ראש המועצה הוסיף כי כשני מיליון שקלים מתוך התוספת יוקצו לחינוך ולרווחה ובקרוב ייצא מכרז להתקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים ביישוב. מנכ"ל המועצה תמיר פרץ הוסיף, כי המועצה תקדיש סכום של חמישה מיליון שקלים שיוגדרו לטובת האפשרות של החזרת כספי ארנונה לתושבים (רזרבה תקציבית קרן יעודה) באופן כזה שלא יפגע בתקציב השוטף. יורם שמעון: "אנו צריכים להמשיך ולנהל תקציב שמרני עם מקדמי ביטחון. מאז כניסתי לתפקיד לא היה דו"ח כספי אחד שהיה בו גירעון. תמיד סיימנו בעודף, אומנם זניח, אבל היה עודף".

צו הארנונה

בצו הארנונה של המועצה ישנו פער תעריפים גבוה מאוד בשיעור של 151 אחוז בין אזור א' לאזור ב' (חוצבים ושכונות ותיקות) במשרדים, שירותים ומסחר (לשם השוואה: הפער בין האזורים בקטגוריית מגורים עומד על 22 אחוז). על מנת לצמצם את הפער בין האזורים בתעריף למשרדים, שירותים ומסחר, התבקשה המועצה לאשר העלאה של שבעה אחוזים וחצי בכל אחת מהשנים 2023-2027. מאחר ובהתאם להנחיות משרד הפנים לא ניתן להעלות את התעריף באופן חד בעשרות אחוזים ולקבוע כי התעריף הקבוע כיום למשרדים, שירותים ומחסר בשני האזורים יהיה זהה, החליטה המועצה להעלות את התעריף באופן הדרגתי ובהתאם להוראות הדין והנחיית משרד הפנים. למעט נושא זה, לא הועלתה הארנונה לשום סיווג ושום אזור מעבר לעדכון שמתבקש על ידי משרד הפנים ועומד השנה על 1.37 אחוז.

חבר המועצה שי בנימין העלה את האפשרות כי המועצה תפנה למשרד הפנים בבקשה שלא להעלות את הארנונה גם בשיעור העדכון. ראש המועצה ענה כי התעריף מתעדכן באופן אוטומטי מבלי שהמועצה תוכל לעשות דבר בעניין. כמו כן, לרשויות כמו מבשרת, שמקבלות מענקי איזון, אין את הפריווילגיה לבקש ויתור על העלאה זו. לדברי יורם שמעון, לא יכולה מבשרת לוותר על מענקי האיזון שסכומם צפוי להגיע לכשמונה מיליון שקלים.

בעניין העלאת הארנונה לשירותים ומסחר באזור ב', טענו חברי המועצה יגאל ברזני ואבי חיים כי העסקים קיימים שם ולא במקומות אחרים בגלל תעריפי הארנונה הנמוכים. בעניין זה השיב ראש המועצה כי לא יעלה על הדעת ששני בתי קפה בשני אזורים שונים שמוכרים את אותו כוס קפה באותו מחיר וכן שני סופרמרקטים שמוכרים את אותם מוצרים בכמעט אותם מחירים ישלמו תעריפים שונים של ארנונה ועוד בפער של 151 אחוז. עוד הוסיף ראש המועצה, כי על מנת שלא להכביד על בעלי העסקים, נעשה הדבר באופן מדורג.

עוד בעניין הארנונה, החליטה המועצה להקים ועדות הנחות לטובת תושבים שבשל נסיבות שונות קיבלו אישור להקלות, אך בשל אורך הזמן שחלף מעת בקשת ההקלה וקרות הנסיבות שבגינן התבקשה ההקלה – ועד שזו התקבלה עבר זמן רב ובמהלכו שילם התושב ארנונה בשיעור מלא, יוכל התושב לקבל רטרואקטיבית את סכום הפער בין מה ששילם בפועל ובין מה שנקבע לו בשל ההקלה שקיבל.

צו הארנונה עלה להצבעה ואושר.

תב"רים

וכמו תמיד, אישרה המועצה מספר תב"רים, חלקם חדשים וחלקם ישנים שסכומם עודכן.

אחד המעניינים הוא בסך חצי מיליון שקלים ל'קרן עצים'. על פי דברים שכתב יאיר אורנשטיין, מנהל מחלקת הגינון, לחברי המועצה, במסגרת כל היתר בנייה ישנה התייחסות לעצים בוגרים שנמצאים במגרש הייעודי. במידה ויש צורך בכריתת עצים לטובת הבינוי, נדרש ברוב המקרים סקר עצים שסוקר את סוגי העצים, מצבם, ערכם הנופי ו'ערך חליפי' שמשמעותו הערכת שווי עץ שמיועד לכריתה והגדרת ערך כספי לנטיעה של עצים חדשים. מטרת הערך החליפי היא להעניק לעצים 'תג מחיר' שמשקלל את סך תרומתם לסביבה. כל זאת על מנת שאם ייכרת העץ, יושקע סכום זה בעצים אחרים שייתרמו בהווה ויותר מכך בעתיד, את אותה תרומה סביבתית, נופית, אקולוגית, אקלימית, אסתטית, רגשית והיסטורית עבור העץ שנכרת. הרצוי הוא שהיזם ייטע במגרש המיועד עצים בערך העצים שנכרתו. במידה ואין אפשרות בשל מיעוט שטחי גינון או בשל עניינים תכנוניים, ניתנה האפשרות ליזם להפקיד את סך שווי העצים שנכרתו או מה שנותר מכך במסגרת הבינוי ב'קרן עצים עירונית' שתשמש לטובת משק העצים ברשות. השימוש בכספי הקרן מותרים לנטיעת עצים, שימור עצים עתיקים ושיקומם, בתי גידול לעצים, סקר עצים עירוני וכן חידוש ושדרוג למערכות ההשקיה לעצים.

תב"ר נוסף שקשור לטבע העירוני הוא בסך 95 אלף שקלים לפרויקט 'סביבטבע'. חצי מהסכום מגיע מהמשרד להגנת הסביבה לאחר שהמועצה ניגשה ל'קול קורא' בעניין. ועדת התמיכות של המשרד להגנת הסביבה אישרה לפני כשנה בקשות מ-75 רשויות מקומיות בהיקף כולל של עד תשעה מיליון שקלים. מטרת 'סביבטבע' היא קידום הטבע העירוני ושמירה על השטחים הטבעיים. תוכנית זו מתבססת על מדיניות המשרד להגנת הסביבה, שמקדמת את השמירה על השטחים הטבעיים והפתוחים, כולל הסביבה העירונית. הרכיבים לתמיכה ברשויות כוללים הכנת סקר טבע עירוני, מיפוי מפגעים סביבתיים באתרי הטבע, הכנת מדריך לטיפוח אתרי טבע עירוני והפקת אירועי חינוך בנושא זה. לשהייה בטבע, בין אם באתרי הטבע העירוני ובין אם בשמורות הטבע, תועלת חיונית מוכחת לבריאות האדם, הפיזית והנפשית, תועלות אשר הודגשו ביתר שאת בתקופת הקורונה. אתרי טבע עירוני תומכים במגוון הביולוגי ומסייעים ליצירת רציפות אקולוגית וחיזוק המערכות האקולוגיות בכללותן.

בנושא החינוך אישרה המועצה הגדלה של תב"ר להקמה והצטיידות של בית הספר בשכונת 'המגרסה' בסך של 6.3 מיליון שקלים (נוסף על תשעה מיליון שקלים קיימים). הסכום מגיע ממשרד החינוך. וגם זה ב'מגרסה': תוספת של 4.7 מיליון שקלים להקמה והצטיידות של גני ילדים בשכונה. התב"ר של תכנון ובינוי ה'מוזיקון' הוגדל במיליון שקלים. התב"ר של שיפוץ הספרייה העירונית הוגדל ב-50 אלף שקלים. התב"ר לשיפוצי קיץ במוסדות החינוך הוגדל משלושה מיליון שקלים לארבעה מיליון שקלים. התב"ר לשיפוץ המקלטים הוגדל מ-180 אלף שקלים ל-460 אלף שקלים. התב"ר עבור מבנים יבילים לבית הספר 'מולדת' הוגדל ב-25 אלף שקלים.