"להעלות את שכר הסייעות"

ראש המועצה פנה השבוע במכתב לשר האוצר ולשרת הפנים בבקשה להעלות את שכר הסייעות, זאת עקב קושי שקיים בכל הארץ לגיוס כוח אדם איכותי * לדבריו, "יש חשש כי לא יתאפשר לפתוח מסגרות ותהיה לכך השלכה חמורה על שוק העבודה בישראל"

ראש המועצה יורם שמעון פנה במכתב לשר האוצר אביגדור ליברמן ולשרת הפנים איילת שקד בדרישה להעלות את שכר הסייעות. לדבריו, יש קושי רב לגייס סייעות בשל תנאי השכר הנמוכים. זה המקום לציין, כי בישיבת המליאה שנערכה בשבוע שעבר, הזכיר ראש המועצה את הנושא. זה היה דווקא בהקשר של גיוס עבודת בכירה בשכר מכובד ביותר. לדבריו, היה קושי רב בגיוס עובדת איכותית מכיוון שבשירות הציבורי בכלל וברשויות המקומיות בפרט השכר המוצע לאנשי מקצוע שכאלה נמוך ממה שמוצע בשוק הפרטי.

ואם במשרות נחשקות המבטיחות שכר מכובד זו המציאות, מה נאמר על משרות ששכרן הוא זעום ביותר? הפעם, כאמור, מדובר בסייעות. מחיר הקושי במקרה הטוב הוא התפשרות על כוח האדם המגויס, ובמקרה הגרוע חוסר יכולת לגייס, מה שיכול לגרום לאי פתיחת מסגרת, דבר שיקשה על מאות אלפי משפחות בישראל. את דבריו בנושא העלה ראש המועצה במכתבו וזה לשונו:

"נדמה כי אין צורך להכביר במילים על עבודת הקודש המתבצעת על ידי הסייעות בגני הילדים בישראל, העוסקות במשימה החשובה והנעלה ביותר בעיניי – שמירה על ילדינו. מדובר בעבודה ייחודית, המצריכה תשומות לב פיזיות ונפשיות עצומות, זאת בכדי לדאוג לצרכיהם הפיזיים, לשלומם ולבטיחותם הפיזית והנפשית של ילדינו.

על אף עבודתן הקשה של סייעות גני הילדים, ובשעה שהדרישות והציפיות מהסייעות הן גבוהות ונטולות פשרות, נדמה כי סייעות גני הילדים בישראל אינן זוכות לתגמול הראוי עבור עבודתן הקשה והחשובה. לא למותר להזכיר, כי בעקבות מגפת הקורונה, מצויות הסייעות בחזית והן חשופת לסיכון בהיחשפות לנגיף מצד הילדים, אשר אינם מורשים להתחסן עוד בחיסונים הקיימים.

לצערי, זה שנים ששכר הסייעות נשחק והוא נמוך באופן שאינו מגלם את משקל המשימות הכלולות בעבודה, ובוודאי אינו משקף את התמורה הראויה לשירותם בשמירה על ילדינו. מבדיקה שלי בנושא עולה, כי חלק מהסייעות נאלצות להסתייע בגמלת השלמת הכנסה מהביטוח הלאומי.

הנסיבות המיוחדות שפירטתי לעיל, הביאו למצב בו קיים חוסר משמעותי בסייעות בכל מדינת ישראל. זה המקום להבין, כי הרשויות המקומיות חוות מגמה של קושי אמתי בגיוס סייעות איכותיות ללא הצעת תגמול ראויה ומספקת. אני חושש כי מגמה זו תחריף ויש חשש כבד כי לא ירחק היום בו לא יתאפשר לפתוח מסגרות חינוך לילדים בהעדר סייעות, מה שבוודאי יגרור השלכה רוחבית חמורה על שוק העבודה בישראל בכללותו ובוודאי יפגע ביכולתם של ההורים לצאת לעבודתם, דבר שבוודאי אינכם רוצים.

לאור האמור לעיל, נדרשת התערבותכם המידית והחשובה למניעת משבר חינוכי בישראל. אני סבור כי ראוי, נכון וצודק יהיה לפעול להעלאת שכרן של הסייעות ותגמולן באופן ראוי ומכבד".