לימודים: רק במוסדות עם מרחבים מוגנים

ראש המועצה קיים הערכת מצב ופרסם מתווה ליום הלימודים בעקבות ירי הרקטות היום

לפני דקות אחדות הסתיימה הערכת מצב בהשתתפות: מנהל המחלקה לחינוך, מנהלת מדור גני ילדים, מנהלות בתי הספר, קב"ט המועצה וגורמים נוספים.

בהערכת המצב הוחלט, כי בהתאם להנחיות פיקוד העורף – לפיהן הלימודים מחר, יום שלישי (11.05.21) יתקיימו רק במוסדות חינוך עם מרחבים מוגנים, היכולים להכיל את תלמידי המוסד החינוכי, משכך מערכת החינוך ביישוב תפעל מחר כמפורט להלן:

תיכון "הראל": תלמידי כיתות י' ילמדו מרחוק מהבית, ואילו תלמידי כיתות י"א-י"ב ילמדו בבית הספר.

חטיבת ביניים "היובל": תלמידי כיתות ז' ילמדו מרחוק מהבית, ותלמידי כיתות ח'-ט' ילמדו בבית הספר.

בתי הספר היסודיים ביישוב- חמדת השקד, צלילי נועם, הדרור, השלום ומולדת יפעלו כמפורט להלן:

תלמידי כיתות א'-ג' ילמדו בבית הספר.
תלמידי כיתות ד'-ו' ילמדו מרחוק מהבית.

כלל גני הילדים (גני המועצה) ביישוב יפעלו כסדרן במתכונת מלאה, פרט לגנים הבאים:

ילדי גני הבוסתנים ילמדו בגן המדעי, רחוב הנורית 1.

ילדי גן אגוז ילמדו בגן השקד, אשר נמצא בתוך בית הספר חמדת השקד.

פעילות הצהרונים יתקיימו כסדרן. מועדוניות לא יפעלו מחר ביישוב.

כל הפעילויות הבלתי פורמליות ביישוב, לרבות חוגי ספורט, תנועות נוער, תחרויות וכו' – לא יתקיימו עד להודעה חדשה.