מהפכת הבנייה הירוקה

החודש יוצאת לדרך מהפכת הבנייה הירוקה והיא הופכת מוולונטרית למחייבת * השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג: "בנייה ירוקה תועיל לכלל הציבור, תצמצם פערים כלכליים ותבסס חוסן אקלימי ארוך טווח של המרחב הבנוי במדינת ישראל בעשורים הקרובים"

בשורה נדל"נית וגם סביבתית. מהפכה נוספת שאותה מוביל כבר יותר מעשור המשרד להגנת הסביבה יצאה לדרך, מהפכה שתשפיע על ענף הבנייה ועל תושבי מדינת ישראל. לאחר שאומצה בחודש מארס 2020 על ידי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, הופכת הבנייה הירוקה מוולונטרית למחייבת, בהתאם לתקנות שנכנסות לתוקפן בתחילת חודש זה.

התקנות, אשר נכנסות לתוקף בשתי פעימות, חלות על כל בקשה לקבלת היתר בנייה להקמת מבנה חדש. הפעימה הראשונה חלה על בקשות בנייה בהיקפים גדולים, ותחייב מבנים רבי קומות למגורים, בנייה מסחרית מהיקף של 5,000 מ"ר ובנייה ציבורית מהיקף של 1,000 מ"ר להיבנות בבנייה ירוקה.

בפעימה השנייה שתחל בספטמבר 2023 תתרחב החובה לכל בנייה רוויה למגורים (בניין הכולל 6 יח"ד ומעלה), ולכל בנייה מסחרית מ-1,000 מ"ר. שתי הפעימות יאפשרו לשוק הנדל"ן ולתעשיית הבנייה להטמיע את דרישות הבנייה הירוקה בהדרגתיות.

התקנות כמובן מאפשרות גם ליזמי הנדל"ן להציע מפרטים משופרים יותר של מבנים בבנייה ירוקה. כמו-כן, מאפשרות התקנות למוסדות התכנון לרבות ועדות מקומיות לדרוש דרישות מתקדמות יותר, כפי שקבעו באחרונה רשויות ערי פורום ה-15.

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג: "הצעד של אימוץ בנייה ירוקה מחייבת, שאותו הוביל המשרד בשיתוף מנהל התכנון, מציב את מדינת ישראל בחזית העולמית של מדינות אשר נוקטות צעדים מעשיים להיערכות למשבר האקלים ולצמצום ההשפעות השליליות של הפעילות המשקית על הסביבה. בנייה ירוקה תועיל לכל הציבור, תצמצם פערים כלכליים, ותבסס חוסן אקלימי ארוך טווח של המרחב הבנוי במדינת ישראל בעשורים הקרובים. היא צפויה לתרום 25% מסך הפחתת פליטות גזי החממה במשק, תבטיח חסכון כספי לכל הדיירים ולכל בית העסק, ותעודד חדשנות אקלימית ועצמאות אנרגטית של מבנים".

מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, גלית כהן: "הבנייה הירוקה תקדם את יעדי המשרד והמ=F9ק במעבר לכלכלה מעגלית ודלת פחמן, ותנתק את הצמיחה המאפיינת את שוק הבנייה מהפגיעה הסביבתית השלילית הנלווית לה כיום. זה יום מרגש אחרי יותר מעשור שבו אנחנו במשרד להגנת הסביבה מקדמים את התקן, שהפך מחזון ולמציאות".