מה הוא הסתיר בין הקלפים?

האישה טענה כי הגרוש מסתיר רווחים מבלאק ג'ק, אך בית המשפט קבע כי עליה לשלם לו מזונות בסך 3,000 שקלים בחודש

בני הזוג  בהליך גירושין, לאחר שמצבה הנפשי של האם התדרדר. בית המשפט קבע אז, כי בשל מצבה הנפשי, משמורת הילדים תוטל על האב, בעוד האם תזכה לשהות במחיצתם של ילדיה בהסדרי שהייה מצומצמים.
לטענת עו"ד שירה שואף דגן, המייצגת את האב, שכרו כעצמאי מתחום התרבות והאמנות, נפגע מאד מאז הליך הגירושין, עקב הצורך לשהות במחיצת ילדיו, בעוד שאשתו לשעבר אינה מסייעת לו במאום. 
חרף שכרו הממוצע הנמוך, שלטענתו בקושי חוצה את ה-8,000 שקלים נטו לחודש, הוא נושא במלוא שכר הדירה ובכלל הוצאותיהם של הילדים, ועל כן גם נאלץ, לדבריו, ליטול הלוואה בסך 100 אלף שקלים, שבהחזריה הוא מתקשה לעמוד. 
מנגד, טוען האב, אשתו לשעבר נהנית משכר הגבוה משלו באלפי שקלים בחודש, אך לא נוטלת על עצמה כל חלק בהוצאות ילדיה, ואף גורפת לכיסה גמלה המגיעה לאחד מהילדים, בשל נכותו. בשל הדרדור במצבו הכלכלי, פנה האב, באמצעות עו"ד שואף דגן, לבית המשפט למשפחה, בבקשה להורות לאשתו לשעבר לשלם לו דמי מזונות חודשיים, ולהשתתף בהוצאות שכר הדירה ובהוצאות המיוחדות של הילדים.
האם, באמצעות באי כוחה, השיבה כי האב מתעקש להמשיך ולגור בבית רחב ידיים, הדורש שכר דירה חודשי גבוה, ולא רק זאת – הוא מסתיר הכנסות רבות מעיני בית המשפט, וביניהן, הכנסות במאות אלפי שקלים ממשחקי בלאק ג'ק בחו"ל, שבהם הוא נוטל חלק מדי כמה חודשים.   
בימים אלה דחה בית המשפט את עמדת האם, וקבע כי על פי חוק, עליה לשלם לילדיה מזונות מן הצדקה, כל עוד הדבר מתאפשר בידה, וזאת משום שקיים שוויון גמור בתשלום מזונות בסיסיים שכאלה בין נשים לגברים.
לדברי בית המשפט, מזונות מן הצדקה נעים בין 1,150 שקלים ל-1,400 שקלים בחודש, והם פוחתים באופן יחסי, עבור כל ילד הנוסף במשפחה. 
כמו כן, קבע בית המשפט, כי אין צורך לאמוד את הוצאותיהם הספציפיות של הילדים, וכי הוא יכול לשער זאת באופן של אומדנה. 
בכפוף לכך, קבע לבסוף בית המשפט, כי על האישה לשלם לגרוש שלה מדי חודש דמי מזונות ודמי מדור (דיור) בסך של כ-3,000 שקלים, וזאת עד גיוסם לשירות צבאי – אז ישולם 1/3 מדי המזונות שנקבעו.
עו"ד שירה שואף דגן https://www.shiradaganlaw.co.il/  עוסקת בדיני משפחה, מזונות, משמורת, רכוש, גישור, צוואות, ירושות, הסכמי זוגיות וממון.