מוכנים להמראה

המועצה האזורית מטה יהודה היא בין 25 רשויות מקומיות שנבחרו לתוכנית המראה כלכלית של משרד הפנים

עתיד טוב למטה יהודה. השבוע פרסם משרד הפנים, כי הוא מקדם תוכנית המראה ל-25 רשויות מקומיות במטרה להוביל ולקדם פיתוח כלכלי וארגוני ,תוך קידום פרויקטים שונים אשר יובילו לשיפורים משמעותיים בארגון הרשות המקומית ובאופן התנהלותה. ברשימת 25 הרשויות המקומיות נמצאת המועצה האזורית מטה יהודה, זאת לאחר שעמדה בתנאי הסף שקבע המשרד לאחר בחינת הדו"חות הכספיים המבוקרים של הרשויות.

בין תנאי הסף: התנהלות פיננסית אחראית, מיעוט הכנסות עצמיות, גרעון שוטף של פחות מחצי אחוז, מספר תושבים שנע בין 10,000 ל-200,000, מענק האיזון שלהן מהווה לפחות חמישה אחוזים מהכנסותיהן השוטפות, סך הגירעון המצטבר נמוך מ-15 אחוז מהכנסותיהן ועוד.

תוכנית ההמראה תוביל בסופו של תהליך להקטנת וצמצום התלות של הרשויות המשתתפות בתקציבים ובמענקים הממשלתיים. התוכנית במהותה היא תוצר של שינוי תפיסתי משמעותי, אשר מאפשרת לרשות תכנון רב שנתי, מיקוד קשב ניהולי בהיבטים של תרבות ארגונית, תכנון ועבודת צוות שמהווים את ליבת התוכנית ובעיקר מהווה אות אמון של משרד הפנים ביכולת של הרשויות המקומיות להוביל לשינוי משמעותי ומרכזי.

המועצה האזורית מטה יהודה היא המועצה האזורית בעלת מספר היישובים הגדול ביותר בארץ – 57. יישוב חדש ושמו גבעות עדן טרם אוכלס. היישוב הגדול ביותר של המועצה, צור הדסה, יהפוך בקרוב לרשות נפרדת.

שרת הפנים איילת שקד: "25 רשויות מקומיות ייכנסו בקרוב לתוכנית המראה שבמסגרתה יקבלו סך של 300 מיליון שקלים לצורך קידום ופיתוח כלכלי".

ומה עם יתר הרשויות באזורנו? ממשרד הפנים נמסר, כי בקרוב תפורסם הקצאה גם לרשויות קטנות שייבחרו.