מוכנים לחוק הפיקדון המורחב

לקראת כניסת חוק הפיקדון על מכלי משקה גדולים לתוקף ב-1.12, נפגשו נציגי המשרד להגנת הסביבה עם יצרנים ויבואנים של מכלי המשקה בישראל ורשתות השיווק על מנת לחדד את אחריותם כלפי הצרכנים וכן את אחריותם להיערך ליישום החוק * ה'כלובים' יישארו עדיין אתנו לתקופת מעבר

המשרד להגנת הסביבה מקיים בימים אלה סדרת פגישות עם יצרנים ויבואנים של מכלי משקה בישראל ורשתות השיווק, בהובלת השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה גלית כהן, סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי במשרד להגנת הסביבה אלעד עמיחי, הממונה על חוקי אחריות היצרן המורחבת במשרד ועל חוק הפיקדון וגורמי המקצוע במשרד.

בפגישות עם היצרנים והיבואנים של מכלי המשקה בישראל, הדגישו נציגי המשרד את האחריות המורחבת המוטלת עליהם מכוח חוק הפיקדון והרחבתו על מכלי משקה גדולים בנפח של ליטר וחצי – הרחבה שתיכנס לתוקף ב-1.12. החל מתאריך זה, יחולו כלל החובות לפי חוק הפיקדון על מכלי משקה, כולל מכלי המשקה הגדולים, לרבות האיסור שחל על יצרני ויבואני מכלי המשקה הגדולים וכן על בתי עסק, למכור מלאים של מכלי משקה שלא סומנו במילים "חייב בפיקדון" לצד סכום הפיקדון.

ההיערכות של היצרנים והיבואנים כוללת, בין היתר, סימון של מכלי המשקה הגדולים בהתאם להוראות החוק בכיתוב "חייב בפיקדון" ולצדו סכום הפיקדון וכן היערכות לאיסוף מוגבר של מכלי משקה ריקים אשר יחזיר הציבור הרחב לבתי העסק.

לפי המשרד להגנת הסביבה, דרך המלך להשבת מכלי המשקה הריקים על ידי הציבור היא באמצעות החזרתם לבתי העסק – רשתות השיווק, מכולות, חנויות נוחות ופיצוציות – והשבת דמי הפיקדון ששולמו בגינם. העבודות הכלכליות שביצע המשרד להגנת הסביבה בנושא העלו, כי הדרך הכלכלית הכלל-משקית היעילה ביותר להשבת המכלים אל בתי העסק, היא באמצעות מכונות אוטומטיות. ערוץ זה הוא המיטבי ביותר מבחינת השירות לציבור וכן מבחינת האפשרות למיחזור טוב יותר של מכלי המשקה.

הנחת המשרד היא שבתקופת מעבר של כחודשיים, יימצאו במחסנים ועל המדפים מכלי משקה שיוצרו עוד לפני ה-1.12 ושאינם מסומנים בפיקדון. בתקופת מעבר זו בלבד, יפעל המשרד בהתאם למדיניות אכיפה סבלנית.

המשרד פנה לרשויות המקומיות והמליץ בפניהן להשאיר את המיחזוריות במרחבים הציבוריים לתקופה מוגבלת לאחר יישום החוק, זאת כדי לתת מענה למכלי פלסטיק שאינם עם פיקדון עד להיערכות של מערך איסוף חליפי.

חובת סימון המכלים מפורטת בחוק הפיקדון, כולל נוסח ואופן הסימון, כך שלא ניתן יהיה להסירו או למחוק אותו בשימוש סביר. עוד נקבע, כי סימון המכלים ייעשה לפני הייבוא או במחסן רישוי כהגדרתו בפקודת המכס. סימון שלא לפי החוק מחבל במטרותיו, מונע מהציבור הרחב להחזיר מכלי משקה ולקבל דמי פיקדון בעבורם ומונע את מיחזורם כחוק. על כן, דין אי סימון מכלי המשקה לפי חוק הפיקדון הוא עיצום כספי בסך 58.4 אלף שקלים. דמי הפיקדון יוחזרו לציבור רק עבור מכלי משקה ריקים מסומנים. את מכלי המשקה שאינם מסומנים יש להשליך לפחי המיחזור הייעודיים.

השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג: "המשרד להגנת הסביבה רואה חשיבות רבה בהיערכות כלל הגופים להרחבת חוק הפיקדון על מכלי משקה גדולים, זאת כדי למצות בצורה מלאה את מנגנון הפיקדון ולהגדיל את האיסוף והמיחזור של מכלי המשקה הריקים למען שמירה על הסביבה של כולנו".