מחיר הפרת ההסכם

בית המשפט חייב חברה קבלנית ידועה, בפיצוי לקבלן משנה שלה, לאחר שהפרה את ההסכם, וזאת ללא כל עילה מוצדקת

חברת הבנייה ת' מפסיקה בשיטתיות ובמגמתיות את עבודת רבים מקבלני המשנה שלה ומסרבת לשלם להם את דמי עבודתם בתואנות שונות ומשונות, כך לפחות נטען בתביעה אותו הגיש נגדה עו"ד איתן גליק, בשם חברת א'.

עו"ד גליק טען בתביעה, כי מדובר בשיטת עוקץ, שבה נוקטת  חברת ת' כלפי קבלני המשנה שלה, וזאת לאורך שנים.

לדברי עו"ד גליק לפני כשבע שנים חתמו חברת ת' וחברת א' על חוזה התקשרות, שבו התחייבה האחרונה לבצע עבודות חשמל בפרויקט בנייה לפי מפרט טכני מוסכם, בעלות כוללת של 560,000 ₪. כמו כן סוכם, כי כל סטייה מהמפרט תחייב אישור בכתב של חברת ת'.

אלא שעל פי התביעה, מספר חודשים בטרם הושלם הפרויקט, הודיעה במפתיע ת' לקבלן המשנה א', כי היא מפסיקה את עבודתה, בטענות שווא לאי עמידה בלוחות זמנים ולהתרשלות בביצוע. לדברי עו"ד גליק, בחברת א' הופתעו מההודעה, משום שהחברה לא חרגה מלוחות הזמנים המוסכמים, ומילאה את כל התחייבויותיה ללא דופי. 

בעקבות המחלוקת שהתגלעה בין החברות, הוחלט על פנייה בהסכמה למפקח העבודה בפרויקט, והוסכם כי קביעותיו יחייבו את שתיהן. המפקח קבע, כי על ת' לשלם לא' סכום של כ-65 אלף  שקלים בתוספת מע"מ. אך ת' סירבה לעשות כן, ולפיכך, הגיש עו"ד גליק תביעה בשם מרשתו.

ת' מצידה הגישה תביעת סרק שכנגד, בטענה להפסדים לכאורה שנגרמו לה כתוצאה מהתנהלותה של חברת א'.

לדברי עו"ד גליק, ת' נוהגת להחתים קבלנים על חוזים שבהם מוסכמת תמורה קבועה מראש, אך מכלילה בהם סעיף שלא מתיר ביצוע שינויים ועבודות נוספות ללא אישור בכתב ממנה. בשלב שבו נדרשות תוספות שכאלה, מפעילה ת’ לחץ בלתי סביר על קבלני המשנה שלה להמשיך בעבודתם ולבצע את התוספות, תוך סירוב לתת אישור בכתב. על פי שיטה זו, בשלב מתקדם של הפרויקט, מבטלת ת' באופן חד צדדי את ההסכם עם קבלני המשנה בתואנות שווא, ושוכרת תחתם קבלני משנה חדשים להשלמת העבודה, בעלות נמוכה מהעלות המקורית המוסכמת. 

כך עלות התוספות ההכרחיות שנעשו לשם המשך העבודה, ולא אושרו בכתב ע"י ת', לא משולמות לקבלני המשנה שביצעו אותן – והם נושאים בהפסדים כבדים. 

לדברי עו"ד גליק, רוב קבלני המשנה מתייאשים ולא נאבקים בת', ואלו שמעיזים להגיש תביעה נגדה, נאלצים להתמודד עם תביעה שכנגד, שבה מועלות טענות חסרות שחר, שמייקרות את עלות ניהול ההליך המשפטי.

את טענותיו של עו"ד גליק חיזקו עדים מטעם התביעה, שהעידו על סכסוכים רבים בין ת' לקבלני משנה שעבדו תחתיה בעבר. אחד העדים אף ציין, כי גם חברה בבעלותו תבעה את ת' בעילות דומות ובנסיבות דומות, דבר שהצביע על שיטה נלוזה לניצול קבלני משנה.

כבוד השופטת פנינה נויבירט מבית משפט השלום בתל אביב, פסקה לאחרונה כי על חברת ת’ לשלם לא' סכום של 76 אלף שקלים  וכן הוצאות משפט בסך 25 אלף שקלים נוספים. השופטת קבעה שיש לקבל את דו"ח המפקח עליו הסכימו הצדדים, ודחתה לחלוטין את התביעה שכנגד שהגישה הנתבעת, תוך שהיא קובעת "שלא הייתה כל הצדקה להפסקת עבודת א' בפרויקט" .

לדברי עו"ד גליק הגיע הזמן שקבלנים יפסיקו לנצל את כוחם אל מול קבלני המשנה שלהם בענף הבניה, תופעה נפוצה של שימוש באותה שיטה חסרת תום לב, שנקטה חברת ת' אל מול א'.

עו"ד איתן גליק https://www.egluck-law.com/ מתמחה בדיני הנזיקין, דיבה ולשון הרע, דיני ביטוח, דיני העבודה והדין המסחרי.