מחכים למשיח

התושבים עדיין מחכים. ועדת 'הראל'
התושבים עדיין מחכים. ועדת 'הראל'
הפלונטר של מוכרי הדירות ביישוב: הם מבקשים מוועדת 'הראל' לבצע בדיקה האם הם חייבים בהיטל השבחה * הם משלמים כסף ואוספים מסמכים, אך הבדיקה לא יוצאת לפועל כי הוועדה פועלת לאחרונה ללא שמאי * מינהל התכנון: "הליך בחירת שמאי יסתיים בימים הקרובים"

ועדת 'הראל' עדיין אתנו. לא מעט קשיים טומנת בחובה העובדה כי למועצה המקומית מבשרת ציון אין ועדת תכנון ובנייה עצמאית. בשל גודלה, חברה מבשרת לשכנותיה – אבו גוש וקריית יערים – וכך הוקמה ועדת 'הראל'. אחת המשימות הראשונות של יורם שמעון (אם לא הראשונה) משנבחר בשנית בסוף שנת 2018, הייתה לקבל את אישור מליאת המועצה להקמת ועדת תכנון בנייה עצמאית. כמובן שההצעה עברה, אלא שמדינת ישראל נכנסה לסחרור פוליטי של שלוש מערכות בחירות תוך שנה וקצת, מה שעיכב את מימוש הרעיון שנותר על שולחנם של שרי פנים ואוצר בממשלת מעבר. הקמתה של ממשלת נתניהו-גנץ הביאה לקידום התכנית ולפני קצת פחות משנה (דצמבר 2020, גיליון 993), בישר שר הפנים דאז, אריה דרעי, לראש המועצה כי תוקם ועדה חדשה המשותפת למבשרת ציון ולקריית יערים (ללא אבו גוש), אלא שקודם לכן על מבשרת ציון לעמד בקריטריון דמוגרפי (יחס של 80:20 + 500 ביחס לקריית יערים) וכן להוכיח יכולת אכיפה יעילה ואפקטיבית בתחום התכנון והבנייה. ראש המועצה יורם שמעון הביע את ביטחונו כי מבשרת תעמוד במשימה, אלא שמאז נחתה עלינו מערכת בחירות נוספת, קמה ממשלה חדשה והתחלפו שרי האוצר והפנים. גם הקורונה, שמאז כמעט נעלמה, שבה והרימה ראש.

הנשוא הכאוב הפעם הוא שירות השמאות של הוועדה שכרגע לא ניתן. מדוע? להלן תזכורת מלפני שלושה חודשים. הנושא של שמאי ועדת 'הראל' עלה לכותרות ביולי האחרון (גיליון 1026). כפי שפורסם אז, העלה ראש המועצה יורם שמעון טענות על עבודתם של השמאים. מדובר בשומות שנערכו במתחם 'המגרסה' לצורך קביעת היטלי השבחה. הצורך נולד בשל הקלות בנייה שקיבלו הקבלנים. על הרווח שהם גורפים כתוצאה מן ההקלות הללו הם צריכים לשלם מס שנקרא 'היטל השבחה' ולצורך קביעתו יש צורך בשמאים שיעריכו את גודלה ההשבחה בעקבות ההקלה. יורם שמעון הביע תהייה על השומות שניתנו ולדעתו היו נמוכים מן הצפוי "ועולים לכדי מחדל שיש בו פגיעה בקופה הציבורית ובתושבי מבשרת ציון".

באותה כתבה הובאה תכתובת חריפה מאוד בין יורם שמעון ובין רונית מזר, יו"ר הוועדה. ראש המועצה כתב באחד ממכתביו לרונית מזר כי "בכוונתי להעביר את כלל החומרים שהועברו על ידך לבחינת גורמי הביקורת והאכיפה, לרבות משרד הפנים, מבקר המדינה ומבקר המועצה – אשר מכהן גם כמבקר הוועדה על פי חוק. במידת הצורך, אעביר את כלל החומרים לידי משטרת ישראל, אשר תבחן בצורה יסודית ומעמיקה את התנהלות הוועדה והנזק שגרמה במשך עשרות שנים לקופת המועצה ולתושבי היישוב".

בוועדת 'הראל', על פי תגובה שנמסרה אז ל'זמן מבשרת', הגדירו את טענותיו של יורם שמעון כ"התערבות באופן בוטה בעבודה המקצועית של עובדי הוועדה וניסיון נוסף להלך אימים על עובדי ציבור לבצע את עבודתם נאמנה". כך או כך, התקיימה באותה שבוע ישיבה של הוועדה. הנושא של החלפת השמאים עלתה על סדר היום ואכן הוחלט להפסיק את עבודתם של השמאים ולגייס שמאים חדשים במקומם באמצעות מכרז. אלא ששלושה חודשים חלפו ושמאים אין.

את המשמעות של העדר שמאים העלה א', תושב היישוב, במכתב ששלח למערכת העיתון. לדבריו: "כל מוכר דירה רוצה לוודא שאינו חייב בהיטל השבחה לפני החתימה על החוזה. לשם כך אוספים את המסמכים הנדרשים, מעבירים 200 שקלים לחשבון ועדת 'הראל' ושולחים את הכול לוועדה. אבל הפלא ופלא, אין שמאים. יצא מכרז לשמאי ומי יודע כמה זמן ייקח עד שימונה שמאי חדש. ובינתיים הכול תקוע. כל מוכר דירה במבשרת צריך להמתין או לקחת את הסיכון שיחויב בהיטל השבחה לא ידוע. איך ייתכן שוועדת 'הראל' לא מסוגלת לתת מענה בשירות אלמנטרי לתושב? ראש המועצה יורם שמעון סיכם עם הנוגעים בדבר על מינוי שמאי זמני, אבל מסתבר שלוועדת 'הראל', שאינה כפופה למועצה, זה לא מזיז. יש זמן, שום דבר לא בוער ובינתיים הכול ממשיך להיות תקוע. כמה זמן זה ייקח? פקידי הועדה מוסרים באופן לא רשמי 'לפחות חודש' (תרגום לעברית – לא תקבל תשובה לפני עוד חודשיים…, כך במקור)".

מדוברות מינהל התכנון נמסר בתגובה: "הוועדה המקומית 'הראל' פרסמה זה מכבר מכרז למתן שירותי שמאות לוועדה המקומית. הליך בחירת שמאי קבוע לוועדה המקומית, על פי המכרז שפורסם, צפוי להסתיים בקרוב. במקביל, פועלת הוועדה המקומית לבחירת שמאי זמני שיטפל בעניינים הדחופים שתלויים ועומדים וזאת עד לכניסתו לתפקיד של השמאי הקבוע שייבחר. הליך בחירת שמאי זמני לוועדה עתיד גם הוא להסתיים בימים הקרובים".