מחנה קדוש

יש לנו צבא קדוש. חיילים ברצועה (צילום: דובר צה"ל)
יש לנו צבא קדוש. חיילים ברצועה (צילום: דובר צה"ל)
מלחמה זו צריכה לחדש בנו רצונות עתיקים רדומים ולעורר געגועים גדולים להתקרב זה לזה כדי לקרב אלינו את הכוח העליון

מאז נכנסנו לארץ בפעם הראשונה לפני שלושת אלפים שנה, חיים אנו על החרב. לא פעם, הצדיקו אומות העולם (ולא רק הם, אלא גם אנשים מתוך העם) את האויבים בטענה שאין לנו בלעדיות עליה. גם עכשיו – בזמן שהמלחמה קשה ומתארכת – הם טוענים כך.

את הארץ הזאת נתן לנו הכוח העליון כדי שנשב בה ונהיה לו למחנה קדוש שחי על הכלל של "ואהבת לרעך כמוך". אומנם עוד לא הגענו למדרגה זו וצריך לחתור אליה בכל הכוח: לוותר כל אחד על עמידה נטועה בגאווה ולעשות צעד רחב לקראת כלל ישראל, אבל לא לחשוב שיש לנו זכות לוותר עליה.

ובינתיים, עד שנהיה למחנה קדוש, יש בינינו לפחות חלק אחד שהוא כבר כזה: הצבא שלנו, צה"ל. בצבא שנלחם על ארצו יש כוח רוחני והכוח הזה מסוגל להעלות את כל העם אתו. בקדושה זו נכללים גם חיילים שאין להם מושג על הציווי להיות אומה שקיומה מותנה באהבת הזולת ושלא יודעים שנמצאים אנו במלחמה רוחנית שמביאה את כולנו לקדושת ה'.

לכן, על כולנו כאחד להתאחד סביב כל הכוחות. מלבד הבורא מלמעלה והצבא מלמטה, לא עומדים לעזרנו כוחות להיבנות בארץ ותפקידנו בכוח הוא לתמוך בחיילים עד כמה שרק אפשר, להתקשר בלבבנו ומתוך הלב המשותף לעזור להם להצליח בכל מערכה. כך נכלול את עצמנו בקדושה.

מלחמה זו צריכה לחדש בנו רצונות עתיקים רדומים ולעורר געגועים גדולים להתקרב זה לזה כדי לקרב אלינו את הכוח העליון. רשימות המלחמה והרשמים ממנה, בכוחם להביא אותנו להחלטות טובות וישרות שיובילו את העם להיות מחנה קדוש, עם ה'. הטוב ביותר הוא אם נתפלל יחד עבור החיילים שלנו.