מטה יהודה: מועצה ירוקה

פרס הרשות הירוקה הוענק למועצה האזורית מטה יהודה על פועלה הנרחב למען הפיכתה לרשות ירוקה פורצת דרך בשנת 2020

בשבוע האחרון התקיים טקס חגיגי בירושלים בהשתתפות השרה להגנת הסביבה היוצאת, גילה גמליאל, בו הוענק פרס הרשות הירוקה למועצה האזורית מטה יהודה על פועלה הנרחב למען הפיכתה לרשות ירוקה פורצת דרך בשנת 2020
בחודש מרץ 2021, הודיעה המועצה האזורית מטה יהודה על השתתפותה בתחרות של ועידת 'גרין טן' בדבר תפקוד וניהול עירוני חכם ובר קיימא. בתחרות שבה לקחו חלק רשויות רבות, הוכרזה המועצה כפורצת דרך בתחום. בשנת 2020 השקיעה המועצה רבות בכדי להפוך את 58 היישובים שבתחום שיפוטה למובילים בתחום הקיימות והמודעות לסביבה ירוקה.

בכדי לסבר את האוזן, כיום מרבית הפסולת בישראל עדיין מוטמנת באתרי הטמנה על אף ששיטה זו נמצאת בעדיפות אחרונה בהיררכיית הטיפול בפסולת בשל העלות הסביבתית הגבוהה. כיום, מהווה שיטת ההטמנה מהווה 80 אחוז מכלל הפסולת בעוד יתר 20 האחוז מן הפסולת מופנית למחזור. בשנת 2020, שיעורי ההטמנה במטה יהודה ירדו ל-65 אחוז ומנגד צמח ל-35 אחוז שיעור הפניית הפסולת למחזור.

ראש המועצה, ניב ויזל: "אנו מצויים בתהליך מתמשך לשיפור השמירה על איכות הסביבה במועצה וזהו אות לכך שאנו מתקדמים ומשתפרים. נמשיך לפעול בכל הערוצים כדי להוביל לקיימות סביבתית ולשמירה על הלב הירוק של מטה יהודה. אנו צופים כי בשנים הקרובות שיעורי ההטמנה במועצה ימשיכו לרדת כפי שהוכחנו בשנת 2020".