מטה יהודה: תכנית עבודה ל-2022

המועצה האזורית מטה יהודה תתמקד בגאווה מקומית, בביטחון ובחוסן, בפיתוח, בחיזוק הכלכלה ובקיימות

השבוע התכנסו כלל מנהלי המחלקות והאגפים של המועצה האזורית מטה יהודה על מנת להעמיק בתהליך כתיבת תכנית העבודה של המועצה לשנת 2022.

כתיבת התוכנית החלה כבר לפני מספר חודשים וביום העיון שהתקיים השבוע, פרש ראש המועצה ניב ויזל את המיקודים האסטרטגיים אותם הוא רוצה להוביל בשנים הקרובות.

בין המיקודים נמצאו נושאים כגון העצמת הגאווה המקומית של התושבים, תחושת המוגנות האישית והחוסן הקהילתי, פיתוח היישובים והמרחב כולו – הן מבחינת תשתיות והן מבחינת מיזמים משותפים וצרכים משותפים של היישובים, חיזוק הכלכלה המקומית והמועצתית באמצעות מיזמים גדולים, גיוס משאבים, חיזוק העסקים וחיזוק הכלכלה המקומית, קיימות ואיכות הסביבה – נושא שיכלול טיפול בפסולת בכל היישובים, חינוך לקיימות וקיימות ביישובים.

ראש המועצה ניב ויזל: "תכנית העבודה היא לא רק נייר כתוב. מדובר באורים ותומים שלאורם צועדת המועצה. אנו עמלים מספר שבועות על הכנתה, אך היא משמשת אותנו כאבן דרך לביצוע לאורך כל שנת העבודה כולה. בחרנו להעמיק בתחומים ייחודיים המאפיינים את צרכי היישובים במועצה, ובהן גאווה מקומית במקום בו אתה חי, המשך בתנופת הפיתוח של היישובים, חיזוק החוסן הכלכלי של התושבים והיישובים, וכמובן איכות סביבה וקיימות במקום הירוק והיפה בו אנו חיים. נמשיך בהכנת התוכנית ונפעל להגשמתה".