מידע כואב

סיפורה של תביעה: שלח לבן הזוג החדש של גרושתו מידע רפואי חסוי – כנקמה * המשטרה פתחה בחקירה, הוגש כתב אישום, אך הוא בוטל רק לאחר שעורב בפרשיה עורך דין *בהליך האזרחי נאלץ הגבר לפצות את גרושתו בעשרות אלפי שקלים

סכסוך גירושין מכוער שגלש להכפשות הדדיות, תלונות במשטרה ותביעה אזרחית, הסתיים לאחרונה בפיצוי כספי לטובת הגרושה ולחתימה על הסדר מותנה מול המשטרה מצד הגבר. ההסדר יאפשר לו להימנע מרישום פלילי, שעלול היה להכתים קשות את שמו ולפגוע בעתידו.

בני הזוג לשעבר המשיכו לחוות מתיחות ומריבות קשות אחרי גירושיהם, כשמוקד החיכוך עבר להסדרי השהייה עם הילדים. עו"ד עמרי לשם, שייצג את הגבר בהליך הפלילי, טוען כי הגרושה נהגה להתעמר במרשו לאורך תקופה ארוכה, בכל הנוגע להעברת הילדים לרשותו. לדבריו, אחת הדרכים בהן נקטה הגרושה היא טרטור הגבר שוב ושוב לכתובות שונות, שם היא כביכול שוהה כעת ומחכה לו לקחת אותם ממנו. לדברי עו"ד לשם, כשהגבר מגיע לאותן כתובות, מסתבר לו שאיש לא מחכה לו בהן, ושגרושתו כבר המשיכה הלאה למקום אחר, וחוזר חלילה. 

לדברי עו"ד לשם, באותו יום שבו התפוצצה הפרשיה, הגדישה הגרושה את הסאה, והגבר, שכבר בזבז במרדף אחר גרושתו מספר שעות, איבד את שליטתו העצמית, והחליט לנקום בה. הגבר החזיק במידע רפואי אותו שמרה האישה בסוד גם מפני חברותיה הטובות ביותר. הגבר שיער שאשתו לשעבר טרם גילתה את אותו מידע לבן זוגה החדש, וצדק. בו במקום, החליט הגבר לשלוח לבן הזוג תצלום של מסמך רפואי המדגים את הבעיה הרפואית שממנה סובלת גרושתו – וזאת על מנת להביכה, ולנקום בה על התנהגותה.  

פעולתו זו אכן עוררה את זעמה של הגרושה, אך הגבר לא ציפה כי בעקבות זאת יידרש להליך פלילי ולכתב אישום. ברגע שנודע לגרושה שבעלה לשעבר חשף בפני בן זוגה מידע רפואי חסוי, היא מיהרה למשטרה, והגישה תלונה חריפה נגדו. לדברי עו"ד לשם, חשיפת מידע רפואי פרטי מהווה עבירה פלילית לכל דבר ועניין, וניתן אפילו, בתלות בנסיבות המקרה, להטיל על מי שחושף מידע שכזה בציבור עונש מאסר בפועל. מספר ימים לאחר שהתלוננה במשטרה, הגישה האישה, באמצעות עורכת דינה, תביעה נזיקית נגד הגבר לבית המשפט לענייני משפחה, אשר קבע כי על הגבר לפצותה כספית בסכום עליו הסכימו הצדדים במסגרת גישור.

חקירת המשטרה בעניינו של הגבר הבשילה לכתב אישום פלילי, והגבר פנה לעזרו של עו"ד לשם, על מנת שייצגו בהליך. עו"ד לשם פנה ליחידת התביעות במשטרה בבקשה להימנע מהגשת כתב אישום, וחלף כך, להוליך את התיק להסדר מותנה, במטרה ששמו של מרשו לא יוכתם בפלילים. לדברי עו"ד לשם, אין ספק שהמעשה של מרשו, בו הודה, נבע מלהט הרגע ומאובדן עשתונות כתוצאה מקנטור. 

לאחר משא ומתן ממושך מול התביעות המשטרתיות, הסכימו הצדדים כי הגבר יועבר להסדר מותנה. לדברי עו"ד לשם, הסדר מותנה הוא הסכם משפטי שנחתם בין רשות התביעה לבין חשוד. במסגרת ההסדר וכתנאי לחתימתו, מודה החשוד בביצוע העובדות המהוות עבירה פליליתומתחייב לקיים את התנאים שפורטו בהסדר. מנגד, רשות התביעה מתחייבת שלא להגיש כתב אישום נגד החשוד. אם יעמוד החשוד בתנאים שנקבעו בהסדר, מתחייבת התביעה כי התיק הפליל יייסגר בעילת סגירה הנקראת "סגירה בהסדר" – וכך החשוד לא יסבול מכתם במרשם הפלילי.

וכך היה. לאחר המו"מ בין עו"ד לשם לתביעות המשטרתיות, הוחלט כי הגבר ישלם קנס לרשויות המדינה על סך 750 שקלים בלבד, ללא פיצוי נוסף לגרושתו, וזאת בהתחשב בסכומים הגדולים אותם כבר נאלץ לשלם כפיצוי לגרושתו במסגרת ההליך האזרחי שנוהל נגדו.  בנוסף, הוחלט שהגבר יישלח לסדנה לניהול כעסים מטעם משרד הרווחה. הגבר הסכים לתנאים הללו, ההסדר המותנה התקבל, וכתב האישום בוטל.