מיעקב לישראל (המשך)

על הנקודה המרכזית בכל תורת ישראל – המעבר מיעקב לישראל * מהשגה אוטומטית של תודעת על למימושה במאמצים כבירים

לכל אורך הדרך אנו רואים את הצמדים המפורסמים: קין והבל, יצחק וישמעאל, יעקב ועשו ועוד רבים. הצמדים האלה מסמלים את המערכות הנפשיות הפנימיות בתוכנו שמתגוששות זו בזו לכל אורך מהלכי חיינו עד אשר אנו משכילים להתמיר את שניהם לאחדות האלוהית העילאית. תהליך זה כרוך במאמצים ובקורבנות גופניים ונפשיים רבים וכבדים. זה מתמיה. הרי כל עניינו של בורא עולם הוא הצלחת המין האנושי ומכאן הצלחת כל אחד מאיתנו. מדוע הוא מערים קשיים נוראיים כאלה על אותם אנשים מסורים שהקדישו את חייהם על מזבח שירות האנושות?

אך האמת היא שבורא עולם איננו מערים קשיים על איש. כל הסבל עלי אדמות נגרם כתוצאה מהזנחתנו המתמשכת של משימתנו עלי אדמות, כך שככל שרשלנות המין האנושי הולכת ומתמשכת, כך הולכים וגוברים הקשיים במאמצים לשיקום.

כך מתואר האירוע שבעקבותיו הפך יעקב לישראל (בראשית, ל"ב, 25-30): "וייוותר יעקב לבדו וייאבק איש עמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכול לו, וייגע בכף ירכו. ותקע כף ירך יעקב בהיאבקו עמו. ויאמר: שלחני כי עלה השחר. ויאמר: לא אשלחך כי אם בירכתני. ויאמר אליו: מה שמך? ויאמר: יעקב. ויאמר: לא יעקב ייאמר עוד שמך כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. וישאל יעקב ויאמר: הגידה נא שמך. ויאמר: למה זה תשאל לשמי? ויברך אותו שם. ויקרא שם המקום פניאל כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותינצל נפשי"

יעקב לא נולד מחונן בתודעת על כפי שנולד סבו אברהם. הוא השיג אותה בעמל פרך, בייסורים ובכאבים רבים. הוא האדם הראשון המצוין בתורה שהשיג את המעמד הזה מכוח עצמו. למעשה אין הדבר מדויק. אדם איננו יכול להגיע לתודעת על בתקופה הנוכחית אך ורק מכוח עצמו כפי שהתאפשר בעידן הראשוני. בסיפור התורה, נאבק יעקב עם מלאך (שפירושו גם שליח) וכאשר הוא גובר על המלאך, העניק לו זה תודעת על ואז שמו של יעקב משתנה.

אפשר לראות זאת גם כאשר יעקב מגשים כאן את ההנחיה בפרק הראשון "נעשה אדם בצלמנו, כדמותנו" (שם, א', 26). כפי שהסברתי זאת מקודם, זו למעשה הבריאה השנייה שבה האדם החומרי בורא את עצמו כאדם האלוהי ובכך מגשים את תכלית הבריאה עלי אדמות. כאשר הערכים האלוהיים מתגשמים בדמות יעקב במלואם, הוא הופך לישראל – איש האלוהים. יעקב כבר הבשיל להיות ישראל וחסר היה רק את המגע המסיים של המלאך וישראל נראה לו כעת כמלאך אלוהים שהמס את ליבו עמוס השנאות.

התרחיש המתואר בתורה מסמל את המצב של האדם הרוחי המתקדם, שהגיע כמעט אל היעד. בינו לבין יעד הבריאה נמצא עמק קשה למעבר שאותו מסמלת בקעת הירדן עם הנהר העובר בה. התיאור הזה מתאים במדויק לכל מיני מסורות רוחיות שמתארות את השלבים שאותם עובר האדם עד שהוא מגשים את ייעודו הרוחי. חציית העמק או התהום המפרידה בין האדם לבין המטרה, מחייבת עזרה של שליח שעבר בעצמו את התהליך הזה בתקופות חיים קודמות. בעידן הראשון הייתה עדיין אפשרות להשיג זאת באופן עצמאי. אולם ככל שהבריאה הלכה והתפתחה, היא גם הלכה והסתבכה עד שנוצר מצב שהאדם האינדיבידואלי איננו מסוגל עוד לצאת מתסבוכת זו מכוח עצמו.

יעקב ישראל מוליד שנים עשר בנים שמייצגים את שנים עשר המבנים הנפשיים שאמורים לחולל את המעגל הרוחי הבסיסי. שנים עשר בני אדם אלה אמורים להיות ממוקדים בתודעת על ולהגשים אותה עלי אדמות כשהם פועלים יחדיו בהרמוניה.

זו הייתה מטרתו של עם ישראל – לשקם את המעגלים הרוחיים עלי אדמות.