מי אשם באיחור?

תביעת מיליונים בפרויקט בדרום: הדירות נמסרו לדיירים באיחור של 15 חודשים * החברה הקבלנית הנתבעת: שני הבניינים נפגעו מטילים מעזה, הקורונה גרמה לעיכוב נוסף, וחברת הניהול של הפרויקט פעלה בניגוד לתכנון

עשרות משפחות, שרכשו לפני כארבע שנים דירות בפרויקט בדרום, הגישו לאחרונה, באמצעות עו"ד עמנואל יוזוק ממשרד עוה"ד יוזוק-מלכין ושות', תביעת פיצויים נגד חברה יזמית בטענה שהדירות נמסרו להן באיחור ניכר.

על פי התביעה, החברה היזמית התחייבה בהסכם המכר, למסור את הדירות לרוכשים לכל המאוחר ב-8 ביולי 2020. אולם בפועל, כך נטען, הדירות נמסרו להם באיחור של כ-15 חודשים בממוצע. כמו כן נטען, כי אם לא די בכך, החברה מסרבת לפצותם בשל האיחור, וזאת בניגוד להוראות הסכם המכר ולחוק המכר.

עו"ד יוזוק טוען בתביעה, כי כל פניות הרוכשים לחברה זכו להתעלמות בוטה. לטענתו, האיחור במסירת הדירות הסב לרוכשים נזק כלכלי כבד. רבים מהם נאלצו לשאת בו בזמן הן בתשלומי השכירות והן בתשלומי המשכנתא, וכעת מתקשים לעמוד בהתחייבויות שנטלו על עצמם.

עוד טוען עו"ד יוזוק, כי לאורך כל תקופת האיחור, החברה לא נקבה במועד למסירת הדירות, וכתוצאה מכך, הרוכשים חיו בחוסר ודאות משווע בכל הנוגע לרישום ילדיהם לגנים ולבתי הספר ולמציאת מקומות תעסוקה בעיר או מחוצה לה. 

"החוק נהיר, ובמקום שבו הקבלן אינו מוסר את הדירה מעבר למועד הקבוע בהסכם ומעבר ל-60 ימי האיחור הנוספים, יישא הקבלן בפיצוי רטרואקטיבי מיום המועד הקבוע בהסכם ועד ליום המסירה בפועל", דברי עו"ד יוזוק. בתביעה נדרשים פיצויים של כ-1.5 מיליון שקלים עבור כל הרוכשים.

בכתב ההגנה מאשרת החברה היזמית, כי איחרה במסירת הדירות, אולם לטענתה, העיכוב נגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטתה. בין הנסיבות, אותן מנתה החברה בכתב ההגנה היו ההגבלות שחלו במשק בשל מגפת הקורונה והמתיחות הביטחונית, ששררה בארץ ובמיוחד בדרום על רקע מבצע 'שומר החומות'. לטענת החברה, שני הבניינים בפרויקט, מושא התביעה, אף נפגעו מירי ארטילרי, מה שגרם לעצירת הבנייה לתקופה מסוימת.

עוד טוענת החברה בכתב ההגנה, כי חברת התכנון והניהול של הפרויקט ביצעה בתוכנית הבנייה שינויים, שחרגו באופן מהותי מהתוכנית המקורית, כפי שאושרה על ידי רשות הכיבוי לצורך קבלת היתר בנייה. לפיכך, נטען, היה צורך להכין תוכנית חדשה בשיתוף פעולה עם רשות הכיבוי, מה שגרם לעיכוב בקבלת אישור אכלוס (טופס 4). 

לאור זאת, הגישה החברה היזמית תביעת צד ג' נגד חברת התכנון והניהול של הפרויקט, שבה מתבקש בית המשפט לקבוע, כי אם החברה היזמית תחויב לשלם סכום כלשהו לרוכשים בגין האיחור במסירת הדירות, על חברת התכנון והניהול יהיה לפצותה בהתאם. 

לדברי עו"ד יוזוק, לאור העובדה שחברות בניה רבות מפנות את הרוכשים לשלל טענות בדבר "כוח עליון", חוק המקרקעין שונה בכל הנוגע לפיצויים בגין איחור במסירה ולכן הסכמי מכר אשר נחתמו מיום 7.7.22 יסווגו תחת הוראות החוק המתוקנות. הסעיף שדן בנסיבות שאינן בשליטת המוכר נמחק לחלוטין, והתיקון לחוק מדבר על אחריות כמעט ומוחלטת מצד הקבלן.

לדבריו, במקרה והרוכשים חתמו על חוזה לרכישת דירה לאחר התאריך 7.7.22, הם כפופים להוראות החוק הבאות:

  • ככל והקבלן מאחר במסירת הדירה לרוכש מעל ל-30 ימים, הפיצוי יעמוד על סך של 100% מדמי השכירות הראויים של הדירה שנרכשה וטרם נמסרה, וזאת החל מתחילת חודש האיחור השני ועד לתקופת איחור בת 4 חודשים (כלומר אין פיצוי בכלל בגין חודש האיחור הראשון).
  • החל מחודש האיחור החמישי (ממועד המסירה החוזי) הפיצויים יעמדו ע"ס של 125% מדמי השכירות הראויים של הדירה שנרכשה, וזאת עד לתקופת איחור בת 10 חודשים.
  • החל מחודש האיחור האחד עשר, הפיצויים יעמדו על סך של 150% מדמי השכירות הראויים של הדירה שנרכשה, ועד למועד מסירת הדירה בפועל.

שתי התביעות – תביעת הרוכשים נגד החברה היזמית, באמצעות עו"ד יוזוק, ותביעת החברה היזמית נגד חברת התכנון הניהול – נדונות בימים אלה בבית משפט השלום אשדוד.

עו"ד עמנואל יוזוק ממשרד עורכי הדין יוזוק-מלכין ושות' https://oym.co.il מתמחה בעסקאות מקרקעין, התחדשות עירונית וייצוג חברות ובודדים בסוגיות משפטיות מתחום הנדל"ן.