מליאה ב'זום': יש אישור

צילום ארכיון
צילום ארכיון
על פי הוראת שעה של שרת הפנים בשל התפשטות האומיקרון, מאפשר משרד הפנים לראשונה לרשויות המקומיות לקיים ישיבות מליאה בהיוועדות חזותית

על פי לוח ישיבות המליאה, אמורה להתקיים הישיבה הבאה ביום שני (14.2). האם הישיבה תתקיים פיזית בבניין המועצה או שמא תתקיים ב'זום'? מסתבר כי האפשרות השנייה, הגם שהיא כבר יושמה בכל כך הרבה מסגרות, עדיין לא הפכה למותרת בתחום של ישיבות מליאה ברשויות מקומיות.

במבשרת למשל, קיימו במשך זמן רב את ישיבות המליאה באולם האמפי המרווח יותר המאפשר ריחוק חברתי. בשלב מסוים חזרו ישיבות המליאה למקומן הטבעי בבניין המועצה. במקרה אחד נעשה שימוש ב'זום' לאחר שראש המועצה יורם שמעון והמנכ"ל תמיר פרץ היו בבידוד, אם כי מספר המשתתפים המינימלי לקיום ישיבה ('קוורום') היה נוכח פיסית בחדר הישיבות.

עד כה לא ניתן אישור לקיים ישיבות מליאה כאשר כל המשתתפים נמצאים ב'זום'. ביום שלישי השבוע, אושרו בוועדת הפנים של הכנסת תקנות (הוראת שעה) שיזמה שרת הפנים איילת שקד. אחת מהן נוגעת לישיבות מליאה של רשויות מקומיות.

האפשרות לקיים ישיבת מועצה בדרך של היוועדות חזותית תהיה אפשרית רק בזמן חירום או במצב בריאותי מיוחד בשל נגיף הקורונה ובכפוף להסכמתם של כלל חברי המועצה.

לכל המוזמנים לישיבה יתאפשר לראות באמצעות מסך ולשמוע את כלל המשתתפים בישיבה ואת הנעשה במהלכה בזמן אמת ולהשמיע את עמדתם.

בהזמנה לישיבה יצוין גם כי הישיבה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית ויפורטו בה הנחיות לעניין ההשתתפות בה.

החלטת מועצה בישיבה תתקבל לאחר שניתנה האפשרות לכל חבר מועצה להשתתף בדיון, להשמיע עמדתו ולהצביע; ההצבעה בישיבה בהיוועדות חזותית תהיה שמית, אלא אם כן החליטו אחרת כלל חברי המועצה המשתתפים בישיבה.

בנוסף, תשודר ישיבת המועצה בשידור חי באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

שרת הפנים איילת שקד: "גל האומיקרון מחייב אותנו לשינויים ולגמישות ויש בתקנות החדשות כדי לסייע לכלל חברי המועצה להשתתף בדיונים במציאות שבה ישנם מאות אלפי חולים ומבודדים".

מנכ"ל משרד הפנים יאיר הירש: ״התקנות שהעברנו מאוזנות ומכילות כללים שיאפשרו שמירה על חשיבות שמיעת כל חברי המליאה. הדבר יסייע לחיזוק הדמוקרטיה המקומית ברשויות".