מליאה ראשונה ב'זום'

ישיבת המליאה הראשונה של המועצה לשנת 2022 התקיימה לראשונה ב'זום' * 11 מתוך 15 חברים השתתפו ואישרו 18 סעיפים בפחות משעה

בתחילת החודש שעבר אישרה שרת הפנים איילת שקד לרשויות המקומיות לקיים ישיבות מליאה ב'זום'. רגע לפני שהחודש הסתיים, ניצלה המועצה אישור זה וקיימה ביום שני השבוע (28.2) את ישיבת המליאה הראשונה לשנת 2022. 11 חברי מועצה השתתפו (נעדרו: יגאל ברזני, דובי כדורי, אדי מזרחי ואורית שרף). בישיבה השתתפו גם נציגי הדרג המקצועי ובהם היועץ המשפטי אלי אליאס שדאג להבהיר כי גם ל'זום' "יש חוקים משלו", כמו למשל השתתפות עם מצלמה פתוחה אלא אם כן ניתן היתר מיוחד להתנהל אחרת. גם ראש המועצה יורם שמעון בירך על אישור שרת הפנים ואמר "שנתיים אחרי שכל העולם עובד דרך ה'זום', סוף סוף גם לנו מותר".

מכאן עברה המועצה לדון ב-18 סעיפי סדר היום, מתוכם 14 עסקו בתב"רים. שישה תב"רים קשורים למערכת החינוך וסכומם המצטבר הוא הוא כשמונה וחצי מיליון שקלים. כל היתר קשורים לתחומים אחרים. סך כל התב"רים שאושרו במליאה מגיע לסכום של קרוב ל-16 מיליון שקלים.

על ענייני החינוך: ר' ידיעה נפרדת.

כידוע, אחד הנושאים הכאובים ביישוב הוא מציאת מקום חנייה. לא פעם, נובע הקושי מהימצאותם של אוטובוסים חונים. עד כה לא היה להם מקום מסודר לכך, אך לפחות על פי מה שנאמר השבוע בישיבת המליאה, מציאות זו הולכת להשתנות. תב"ר בסך חצי מיליון שקלים, במימון מלא של משרד התחבורה, נועד להקמת מסופון לתחבורה ציבורית. לדברי ראש המועצה, מבשרת היא בין הרשויות היחידות שאין להן חניון לילה ותחנות קצה לנהגי האוטובוסים כדי לעצור ולנוח. עוד הוסיף יורם שמעון, כי נמצאו כמה מתחמים. הראשון יהיה בדרום 'המגרסה', היכן שהיה ה'דרייב אין' של בדיקות הקורונה. במסופון יהיה מקום לשישה אוטובוס ולמבנה יביל עבור הנהגים. חבר המועצה ד"ר שי בנימין: "זו מהפכה בשירות התחבורה הציבורית ביישוב".

ואם בהתניידות אוטובוסים עסקינן, זה המקום לבשר על תב"ר נוסף שנועד למנוע תופעה נוספת הקשורה בתחבורה הציבורית – חוסר היכולת של אוטובוסים בגדלים מסוימים לעבור בכמה מכיכרות היישוב. לצורך עניין זה אושר תב"ר נוסף, בסך של 300 אלף שקלים במימון מלא של משרד התחבורה לביצוע התאמות גיאומטריות בכיכר השורק. ראש המועצה: "לפני שלוש שנים עשו כיכר וגבולות הכביש היו לפני הכיכר. הדבר יצר קושי למעבר אוטובוסים במקום ונדרש תיקון. לקח זמן לקבל את התקציב לשם כך בגלל המצב הפוליטי ורק לאחרונה אושר הנושא במסגרת תקציב המדינה. כך יוכלו הקווים הפנימיים לעבור. יש תוכנית, נוכל תוך חודשיים להתחיל עבודות ותוך כארבעה חודשים יוכלו האוטובוסים לעבור שם".

תב"ר בסך חצי מיליון שקלים, שכל מקורו הוא ממשרד הפנים, מופנה למטרת שיקום כבישים ומדרכות. תב"ר נוסף, בסך 75 אלף שקלים, מיועד לסימון כבישים והתקני בטיחות. משרד התחבורה מתקצב כ-53 אלף שקלים והיתרה מהקרן לעבודות הפיתוח של המועצה. כמו כן, אישרה המועצה עדכון תב"ר למטרת שיקום תשתיות בשכונות הוותיקות ומדרכות ביישוב. רשות מקרקעי ישראל הגדילה את חלקה ב-243 אלף שקלים שנחסכו מחלקה של הקרן לעבודות פיתוח של המועצה. תב"ר בסך 100 אלף שקלים מיועד לשיפוץ מחסן החירום של המועצה. מחצית הסכום ממשרד הפנים והיתר מהקרן לעבודות פיתוח של המועצה.

המועצה אישרה עדכון תב"ר שמטרתו שיקום, פיתוח ובנייה במרחב הציבורי. מדובר בסך של 13 מיליון שקלים, אם כי העדכון נוגע ל-1.1 מיליון מתוכם – 700 אלף שקלים לטובת פירוק הצללות והרכבתן כהיערכות למזג האוויר; ו-400 אלף שקלים לטובת הקמת מחסן לציוד תברואה.

תב"ר מעניין מגיע ממשרד החקלאות. אומנם מבשרת ציון היא יישוב בעל אופי די עירוני, אך זה לא מנע מהמועצה לגשת ל'קול קורא' של משרד החקלאות להקמת אתרי חקלאות יישובית. מדובר בשבילים, ערוגות ופינות ישיבה. משרד החקלאות נותן במסגרת זו מימון של 138 אלף שקלים ויחד עם 92 אלף שקלים מהקרן לעבודות פיתוח של המועצה, מסתכם התב"ר ב-230 אלף שקלים. "זה 'קול קורא' ראשון שמשרד החקלאות מוציא למען מטרה זו. אף פעם לא קיבלנו תקציב כזה. מדובר בתכנית חמש-שנתית", מסר ראש המועצה.

והיו גם סעיפים שאינם תב"רים. כך למשל, אישרה המליאה את המשך העסקתו של העובד אליהו סבח שכבר הגיע לגיל 70. במסמך שהוציאה ועדה של המועצה לעניין זה נכתב: "מדובר בעובד כללי המועסק בחלק מהשנה כאחראי מתנפחים, ובחלקה האחר משמש לצרכים השונים של המועצה. בשנתיים האחרונות סייע בתחום הקורונה. העובד הגיע לגיל 70. הוא עובד לשביעות רצון הממונים עליו ויש צורך מערכתי בהמשך עבודתו בתפקיד זה". הוחלט כי "הוועדה ממליצה להאריך את העסקתו של העובד בשנה נוספת בכפוף לאישור רפואי, זאת לאור שביעות רצונם של הממונים עליו והצורך בהמשך תפקידו". המליאה אישרה את המשך העסקתו של אליהו סבח.

בנוסף, אושרה האצלת סמכויות למנכ"ל המועצה תמיר פרץ למלא את תפקידיו של ראש המועצה בנושאים שבהם הוא מתיר זאת לשמש בסמכויותיו. מדובר בזכויות חתימה על מסמכים שבהם נדרשת חתימת ראש המועצה ובכלל זה גם חוזים, התחייבויות והסכמי פשרה. בנוסף, מדובר גם בסמכויות ראש המועצה בענייני מכרזים, למעט סמכויות ראש המועצה שעניינן הוא המלצות, ועדת המכרזים או החלטותיה או החלטות המועצה בענייני מכרזים.

ולסיום, הוצאה לצורך הכנסה. המועצה אישרה תשלום לרואה החשבון אופיר בוכניק בסך 30,420 שקלים (כולל מע"מ) בנוגע לעדכון תחשיבי היטלים (פיתוח, השבחה וכו'). מנכ"ל המועצה תמיר פרץ הסביר כי במסגרת תוכנית ההבראה חוקקה המועצה חוקי עזר בנושאים שונים (העמדת רכב וחנייתו, תיעול וניקוז לשצ"פים וכו') ולשם כך הוכנו תחשיבים אך יש לעדכן אותם. "העלות היא יחסית קטנה לעומת הכסף שנוכל לחסוך על ידי עדכון התחשיבים", מסר תמיר פרץ.