ממשיכים ללמוד אצלנו

ימשיכו ללמוד כאן. חטיבת 'היובל' (צילום ארכיון)
ימשיכו ללמוד כאן. חטיבת 'היובל' (צילום ארכיון)
בית המשפט המחוזי קבע: תלמידי הר אדר ימשיכו ללמוד בחטיבה ובתיכון אצלנו גם בשנה הבאה * ומה אחר כך? מבשרת תגיש בקשה למשרד החינוך במטרה לשנות את המיפוי

אתמול נרשם פרק נוסף במאבק שמתחולל בין שתי המועצות המקומיות השכנות – מבשרת ציון והר אדר. מדובר בסוגיה של למידת ילדי הר אדר בגילאי כיתות ז'-י"ב בחטיבת 'היובל' ובתיכון 'הראל', זאת עקב העובדה שביישוב הר אדר אין מענה לתלמידי כיתה ז' ומעלה. לטענת הר אדר, יש הסכם מ-2019 בנושא והוא תקף ל-10 שנים, אלא שבשנתיים האחרונות מנסה יורם שמעון לפעול לכך שתלמידי הר אדר לא ילמדו כאן בטענה של חוסר מקום, זאת עקב אכלוס של מאות יחידות דיור ביישוב, רובן ככולן על ידי משפחות צעירות עם ילדים בגילאי בית ספר.

עורך הדין בועז פייל, שייצג את המועצה המקומית הר אדר בדיון, אמר: "המיפוי הבין יישובי, הקובע שתלמידי הר הדר ילמדו במבשרת, עדיין בתוקף. גם אם הייתה מוגשת היום בקשה על ידי מבשרת בהתאם להוראות הנוהל, היא לא הייתה יכולה להתייחס לשנת הלימודים הקרובה, אלא לשנת הלימודים שאחריה לכל המוקדם. יש לפנינו הסכם בין שתי רשויות, חתום כדין, ובו נקבע באופן הכי ברור, שכניסת התלמידים  על פי המיפוי לא תעמוד על סדר היום לתקופה של לפחות 10 שנים. ההסכם הוא משנת 2019 ותוכניות שנועדו להיות מאושרות במבשרת בשנים שלאחר מכן לא היו בגדר סוד בשלב הזה. כולם ידעו מה תוכניות הפיתוח של מבשרת ולמרות זאת המועצה חתמה על ההסכם. הטענה היחידה שטענה מבשרת בהקשר זה, הוא שהתוכניות החדשות, בעיקר במתחם 'המגרסה' ולידו, אושרו מוקדם מהצפוי, מה שיוצר מצב של ריבוי תלמידים מתוך מבשרת עצמה. גם אם היה הדבר הזה נכון, לא ראינו שום הסבר איך מאפשרת מציאות זו להפר הסכם. יש הסכם והוא מחייב. אם הנחת היסוד של מבשרת הייתה שבכל שלב שבו המציאות משתנה אנו יכולים לצאת מהסכם זה, אז מה שווה ההסכם הזה?".

עורכת הדין מיכל רומנו ברטהולץ, שייצגה את המועצה המקומית מבשרת ציון בדיון, תיארה את הגידול ביחידות הדיור במבשרת ציון בשלוש השנים האחרונות ולדבריה "מדובר על כ-1,800 יחידות דיור נוספות או כ-7,500 תושבים לפי חישוב של ארבע נפשות בממוצע לדירה. זה פי שניים מכל הר אדר, בזמן שמספר הכיתות בחטיבת הביניים ובתיכון לא גדל אפילו בכיתה אחת. לא ברור לי, איך בנסיבות אלה, שהמצב לא השתנה מאז המיפוי של משרד החינוך מאז 2002 ואפילו מאז ההסכם משנת 2019, יכול משרד החינוך לטמון את הראש בחול ומתעלם מ-900 דירות שמתאכלסות בשבועות הקרובים. הם יוסיפו עשרות תלמידים לכל שכבה. ההערכות הסטטיסטיות מדברות על 320 תלמידים בשש שכבות על יסודי, לא כולל אלה מ-90 יחידות הדיור שנבנות בכל שנה בשכונות הישנות של היישוב. אנו מדברים על מאות תלמידים חדשים בשני בתי הספר במבשרת. יש חטיבה אחת והם בהכרח יגיעו לשם. אני לא מצליחה להבין איך משרד החינוך יכול לטמון את הראש בחול. כל המטרה היא להשאיר את הבעיה לפתחה של מבשרת ואם לא נכיר בבעיה – מבשרת תתמודד איכשהו. מה מבשרת צריכה לומר לתלמידים שיירשמו? 'אין לנו מקום בשבילכם'?".

בסופו של דבר קבעה השופטת המחוזית ענת זינגר כי "העתירה תתקבל ביחס לשנת הלימודים הקרובה תשפ"ה. לפיכך, ביחס להרשמה המתחילה בהמשך חודש זה, יימשך המיפוי הבין יישובי הקיים בין מבשרת ציון להר אדר. תלמידי הר אדר ממילא זכאים להירשם לבתי הספר אשר במבשרת ציון.  מבשרת ציון תגיש בהקדם האפשרי בקשה בהתאם לסעיף 4.2 לחוזר מנכ"ל משרד החינוך בעניין המיפוי הבין יישובי. משרד החינוך מצדו יטפל בבקשה במהירות האפשרית, כאשר ההחלטה שתינתן תהא רלבנטית לשנת הלימודים תשפ"ו, הכול בהתאמה לאמור בנוהל".

ומה אם ייווצר קושי כבר בהרשמה לשנת הלימודים הבאה? על כך כתבה השופטת זינגר: "ככל שיעלה קושי ממשי כבר בשנת הלימודים תשפ"ה וזאת על יסוד מספר הנרשמים, נרשמה התחייבות משרד החינוך לאתר פתרון, לרבות בדרך של הליכים מהירים או תקצוב חריג וללא שתיווצר פגיעה בטובת התלמידים ובתנאי לימוד הכרחיים. אין בדברים אלה כדי לפטור את המועצה המקומית מבשרת ציון ואת משרד החינוך לפעול בהקדם האפשרי לקידום כל תקצוב או בינוי נדרש באשר לעתיד".