מסייעים בהפחתה של פליטת גזי חממה

: המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד האנרגיה הכריזו השבוע על הזוכים במקצה הרביעי של תוכנית המענקים להתייעלות באנרגיה ולהפחתת פליטות גזי חממה * ברשימת הזוכות נמצאת המועצה המקומית אבו גוש, שזכתה למענק של 300 אלף שקלים

במסגרת תוכנית שבה משתפים פעולה המשרדים להגנת הסביבה, כלכלה ואנרגיה על מנת לסייע לעסקים, מפעלים ורשויות מקומיות להתייעל באנרגיה, להפחית את הפליטות שלהם ולהקטין את ההוצאות השוטפות, הוכרזו זוכים בהיקף כולל של 56 מיליון שקלים לפרויקטים שונים. את אזורנו מייצגת ברשימה המועצה המקומית אבו גוש, שזכתה למענק בסף 300 אלף שקלים כאשר בסך הכול יושקע בפרויקט סך של 1.6 מיליון שקלים.

התוכנית מתוקצבת במסגרת החלטת הממשלה 542 (הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק") והחלטת ממשלה מספר 1403 (תכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית).

המענקים שיחולקו במסגרת מקצה זה, הרביעי במספר של התוכנית, הם בשיעור של עד 20 אחוז ולא יותר משלושה מיליון שקלים מעלותו של כל פרויקט. הם יהוו מינוף להשקעות בהיקף כולל של 315 מיליון שקלים ב-93 מיזמים שונים (40 מיזמים במגזר המוניציפלי, 36 במגזר המסחר והשירותים ו-17 מיזמים במגזר התעשייה והחקלאות). בנוסף, שלושה מן הפרויקטים כוללים שימוש בטכנולוגיה ישראלית חדשנית ומהווים מקפצה לקידום חברות צעירות וזכו בשל כך בתוספות למענקים בסך כשני מיליון שקלים.

כתוצאה ממינוף המיזמים שבמסגרת מקצה זה של תכנית המענקים, תצומצם צריכת האנרגיה במשק בכ-134 מיליון קוט"ש בשנה, השווים לחסכון של כ-67 מיליון שקלים בהוצאות על אנרגיה ולהפחתה שנתית של כ-79,000 tCO2e בפליטות גזי חממה ושווה ערך לשדה סולארי בהספק של כ-80 מגוואט בשטח של כ-640 דונם.

מקצה זה של מענקים הוא הרביעי והאחרון במספר כאמור והוא מתווסף לשלושת הסבבים הקודמים של תוכנית המענקים, אשר יצאו לפועל בשנים 2017-2019, במסגרתם כבר ניתנו תמיכות בסך של כ-222 מיליון שקלים ל-276 פרויקטים, שצפויים להוביל לחיסכון שנתי של כ-283 מיליון שקלים בשנה שמסתכמים בכ-524 מיליון קוט"ש או כ-1.23 אחוז מסך צריכת החשמל השנתית של ישראל ושווי ערך לשדה סולארי של כ-320 מגוואט על שטח של כ-2,600 דונם.

בהודעה משותפת לשלוש השרות – תמר זנדברג (הגנת הסביבה) אורנה ברביבאי (כלכלה) וקארין אלהרר (אנרגיה) – נמסר: " שיתוף הפעולה בין המשרדים ממחיש את מחויבות שלושת המשרדים להמשיך ולפעול לקידום פרויקטים של התייעלות באנרגיה והפחתת פליטות. השקעה בהתייעלות אנרגטית היא הכדאית ביותר לקידום המשק לעבר הפחתת השימוש בדלקים פוסיליים ולהפחתת הזיהום והנזקים הנובעים מהם. על כל שקל שהממשלה מתקצבת, מושקעים עוד כארבעה שקלים מהשוק הפרטי, אשר ביחד מביאים להפחתה ישירה בהוצאות התפעול של עסקים ומפעלים ובכך תורמים לחיזוק האיתנות הפיננסית שלהם ולפיתוח משמעותי של כלכלת ישראל. נפעל שלושתנו במשותף כדי שתוכנית המענקים תמשיך לפעול ותתוקצב בהתאם גם בשנים הבאות".