מצב הרוח עלינו

צילום אילוסטרציה: Med Ahabchane, Pixabay
צילום אילוסטרציה: Med Ahabchane, Pixabay
המטרה שלנו גבוהה מאוד וגדולה מהחיים הארציים * כדי להתרומם אליה, נדרשים כוחות נפש עצומים * לכן, במצב רוח אפילו הבורא כביכול לא יכול לעזור לנו, אלא רק אנחנו יכולים לעזור זה לזה

מצד אחד, הלוחמים עוברים במלחמה דברים קשים מאוד, רואים חברים נפצעים ואפילו חלילה נהרגים. מצד שני החיילים שמשתחררים אומרים שבמובנים מסוימים קל יותר במלחמה. יש שם רוח, יש מטרה ברורה, כולם יחד.

יוצא שכל חייל חוזר הביתה להתמודד לבד עם מה שעבר ולהילחם על המשך ההישרדות, כי אם לא ידאגו לעצמם – מי ידאג? הם חווים ירידה ונפילה במצב הרוח. אבל זה עלינו. לתת להם מצב רוח זה עלינו.

לתת מצב רוח זה קודם כול לצייר לחברה הישראלית מטרת על, כיוון מבורר ותכלית חדה. ללוחמים ישנה מטרה משותפת פשוטה: לנצח את הקרב. גם לנו כעם ישנה מטרה ברורה: תכלית ישראל היא להתאחד בארצו ישראל ובכך לייחד את עצמם לאל אחד ולכוח עליון של אחדות. כל הבעיה היא להבליט את מטרתנו משאר המטרות המדומות, כך שתהיה תמיד לנגדנו כמטרה ידועה ומוצהרת.

כאשר נעשה כך, תתמלא החברה שלנו מיד במצב רוח של חיים ולא חשוב כמה תהיה הדרך להשיג את המטרה מלאת חתחתים ועמוסת קשיים. חייל שייצא לאפטר ויבוא להפוגה, יקבל מהעורף כוחות שאין לשער. חייל שישתחרר מהצבא לא ייפול מבולבל תחת גלגלי שגרה הורגת.

לכן, על כל אחד מאתנו לתת תשומת לב גדולה למה שהוא אומר, למצב הרוח שהוא משדר, שתהיה בו תמיד גדלות המטרה הישראלית ואש אהבה לעם תבער בו ותחמם את לב הכלל. זה דבר שכל אחד יכול לתרום לחיילים ולחברה בכלל – בכל זמן ובכל מקום. כמו שאמר הנביא "איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק" (ישעיהו מ"א, ו').

"איש את רעהו יעזורו" הוא עיקרון הבסיס של עם ישראל בדרך להשגת מטרתו. במשך השנים הומר העיקרון הזה בתחליפים מוחלשים כמו ידידות, אבל "איש את רעהו יעזורו" – לא מכוון לגרום למישהו לחייך לרגע או לצחוק מדבר תפל, אלא ממש להרים את הרוח ולרומם את המטרה הרוחנית בעיני הזולת.

המטרה שלנו גבוהה מאוד וגדולה מהחיים הארציים. כדי להתרומם אליה, נדרשים כוחות נפש עצומים. לכן, במצב רוח אפילו הבורא כביכול לא יכול לעזור לנו, אלא רק אנחנו יכולים לעזור זה לזה. זה עלינו. זה נעשה בכוונה כדי שנהיה חייבים להיעזר זה בזה, להיאחז ולהתאחד זה בזה ולהתרומם כאיש אחד בלב אחד.