מרגישים מוגנים

המשרד לביטחון הפנים מציג: מדריכי המוגנות של מבשרת ציון - סוכני השינוי שלנו בקרב הילדים ובני הנוער

לאחרונה, התקיים מפגש ראשוני וייחודי בבית הספר היסודי 'מולדת' ביישוב בהובלת הרשות לביטחון קהילתי של המשרד לביטחון הפנים והמחלקה לביטחון קהילתי באגף החינוך במועצה המקומית. בישיבה לקחו חלק מנהלת בית הספר וצוותה, נציגת משרד החינוך, רכזי מוגנות מבתי הספר השונים ביישוב ונציגי הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון הפנים. 

במסגרת הביקור, התקיימה ישיבה בנושא 'משחק הוגן' – פרויקט בית ספרי למניעת התנהגויות סיכון באמצעות משחק על ידי מדריכי המוגנות בבתי הספר היסודיים. המטרה: מניעת אירועי אלימות בהפסקות, קידום התנהגויות חברתיות מיטיבות, מעורבות התלמידים והשפעתם על האקלים הבית ספרי.

תוכנית הדגל של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון הפנים, שמה במרכז המוקד את פעילות מדריכי המוגנות הבית ספרית. כיום, מועסקים כ-580 מדריכים מדריכי מוגנות בעשרות בתי ספר ברחבי הארץ. תפקידו של מדריך המוגנות הוא להוות דמות של בוגר משמעותי ומודל לחיקוי התומך ברצף הנוכחות הבוגרת בכל חללי בית הספר. פעילות זו היא א-פורמאלית, כך שבמהלך יום הלימודים מקפיד המדריך לסייר בכל חללי בית הספר. המדריך מסייר בכל הזירות הרלוונטיות, רוקם קשרים אישיים המבוססים על אמון, ביטחון, הכלה, הקשבה ושיח עם התלמידים; ומסייע ב'הרגעת הרוחות', בהכוונה, בעצה טובה ובנקיטת צעדים למניעת הסלמה לפני אירוע אלים ובזמן התרחשותו. הקשר הבלתי אמצעי שנוצר בין המדריכים לבין התלמידים, מאפשר להם לגלות בין היתר גם בזמן אמת ערנות גם באשר לנעשה ברשתות החברתיות ולסייע במקרי הצורך.

התרגשות שיא נצפתה בזמן הביקור בבית הספר במבשרת. זה קרה בעת משחק 'מחניים' שבו סיפר ילד, כי כעת, לאחר השתתפותו בתוכנית, הוא אינו חש בושה או הימנעות להביע חרטה בפני חבריו במידה והוא פוגעני כלפיהם וכן הביע בפני הפורום את הבנתו כי כשהוא פוגע באחר ובסביבה, הוא פוגע גם בעצמו.

מדריכת המוגנות מאיה סבן מדריכת המוגנות סיפרה לחברי הפורום, כי היא חיפשה קונספט חינוכי למשחק שמכיל תחרויות, אך יחד עם זאת, משחק שבו היא תוכל להעניק כלים מגוונים לילדים ובהם: בניית אמון, תקשורת מכבדת, כבוד, הכלה ועוד. לדבריה, המשחק מיושם ב'כיתות אדומות' שבהן יש מורכבויות רבות ואתגרים הנוגעים לאלימות, לקשיים חברתיים, תחושת חוסר מוגנות ועוד.

מתוך מגמה לנצל את היתרונות שבתפקיד מדריך המוגנות העוסק בטיפוח אקלים מיטבי לחיזוק חוסן וצמיחה בבית הספר, הוחלט לשלב פונקציה משמעותית זו גם בבית הספר 'מולדת', כך שמדריכת המוגנות מסייעת גם במניעת תופעות השוטטות הבית ספרית, נשירה גלויה וסמויה, סיוע במניעת אלימות וביצירת סביבה מוגנת. חשוב להדגיש, כי המדריכה מהווה חלק אינטגרלי מצוות בית הספר ועובדת בשיתוף פעולה עם ההנהלה, היועצת ורכזות השכבות.

תמי פוליטי, מנהלת בית הספר: "למדריכת המוגנות תפקיד חשוב בחיי קהילת בית הספר ואני חושבת שהצלחת התפקיד תלויה גם בשיתוף הפעולה עם הצוות החינוכי. מאיה סבן, מדריכת המוגנות, יוצרת קשיים אישיים עם תלמידים שמתמודדים עם קשיים שונים ובבניית תוכניות התערבות בשיתוף היועצת והמחנכת. כך מצליחים אנו לתת להם מענים שמובילים אותם להצלחות. בנוסף, דרך מפגשי 'משחק הוגן', נוצרת שפה בית ספרית משותפת. מאיה מפעילה תוכניות מגוונות שמחזקות את תחושת השייכות של הילדים ומעלה את תחושת הביטחון העצמי".

ברק מזרחי, מנהל המחלקה לביטחון קהילתי: "עבודת מדריכי המוגנות כגורם בלתי פורמאלי בחינוך הפורמאלי מהווה נדבך משמעותי במניעת התנהגויות סיכון וצמצום קונפליקטים. מדריכי המוגנות פועלים ליצירת אקלים מיטבי ועוסקים במניעת אלימות בדרכים מגוונות באמצעות מענים שונים – מרמת הפרט ועד לרמה הבית ספרית. נראה כי האתגרים הניצבים לפתחנו במוסדות החינוך עם השלכות תקופת הקורונה, מחייבים אותנו לשים דגש על הפן החברתי, תוך התייחסות לעולמו הפנימי של הילד. הכנסת תוכניות לבתי הספר על ידי מדריכי המוגנות שמשמשים כחלק בלתי נפרד מהצוות החינוכי היא מכפיל כוח של הצוותים החינוכיים בקידום תוכניות רגשיות וחברתיות. אגף החינוך במועצה המקומית מעניק משאבים רבים לאורך השנה בחינוך הבלתי פורמאלי שהוא נגזרת ישירה לחינוך הפורמאלי ובתוך כך רואים אנו את צורכי התלמידים כמכלול לאורך כל השנה ובכל שעות היום".

דניאל זנה, סגן מנהל מחוז ירושלים ברשות לביטחון קהילתי של המשרד לביטחון הפנים: "מדריכי המוגנות עוברים הכשרה תקופתית על ידי הרשות הלאומית לביטחון קהילתי. ראוי להדגיש, כי המדריך למעשה מהווה אוזן קשבת לתלמידים ממקום אמפטי, דבר שמאפשר לילדים יצירת אמון, שיתוף והדדיות. הפעילות המגוונת של מדריכי המוגנות נעשית בשלושה מישורים: אישית, קבוצתית וכיתתית, כך שבכל אירוע שבו יש קונפליקט, כאשר האווירה מתלהטת ובאירועי משבר, יש לילד כלים להתמודד גם בהפסקה, במגרש השכונתי ואף ליישם זאת בביתו".