משתפים את הציבור

בנין מועצה חדש 1
תושבי היישוב מוזמנים לשתף את המועצה ברעיונות לפרויקטים במסגרת תכנית החומש

בחודשים הקרובים תעדכן המועצה את תכנית החומש שלה לשנים הקרובות. תכנית החומש תכלול את כלל הפרויקטים התשתיתיים הפיזיים שתקדם המועצה בשנים הקרובות.

ראש המועצה יורם שמעון: "כחלק ממדיניות המועצה לשיתוף הציבור, אני קורא לתושבים לשתף את המועצה ברעיונות לפרויקטים. גרים ברחוב עם מצוקת חנייה ויודעים על שטח ציבורי שניתן להכשיר לחניון כלי רכב פרטיים? חושבים על שטח סמוך לביתכם שניתן להקים בו פינת נוי? מוזמנים להעלות בפנינו כל רעיון ומחלקות ההנדסה והתכנון של הרשות יבחנו זאת באופן יסודי ובחיוב". 

רעיונות ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל של ראש המועצה: yoramsh@m-zion.org.il.