נלחמים במפגעי האסבסט

אילוסטרציה: pixabay
אילוסטרציה: pixabay
המשרד להגנת הסביבה יצא השבוע בפעילות הסברה ובקריאה לבעלי מבני ציבור ישנים לבדוק הימצאות של אסבסט פריך * המשרד יתמוך בהסרת האסבסט הפריך בסכום כולל של עד 50 מיליון שקלים ובתום תקופת התמיכה תבוצע אכיפה * ומה המצב אצלנו?

המשרד להגנת הסביבה תומך במסגרת 'קול קורא' בבקשות תמיכה בהסרת אסבסט פריך ממבני ציבור ומקצה 50 מיליון שקלים לתמיכה בעמותות וברשויות מקומיות שבבעלותן מבני ציבור שבהם נמצא אסבסט פריך מותז כבידוד אקוסטי. גובה התמיכה עומד על עד 3,500 שקלים למ"ר במבנה ועד 90 אחוז מסך העלות הכוללת. התמיכה היא לתקופה מוגבלת ולאחריה תבוצע אכיפה כנגד בעלי מבנים אשר לא ביצעו סקר ולא הסירו את האסבסט הפריך.

כצעד משלים, יצא השבוע המשרד להגנת הסביבה בפעילות הסברה לבעלי מבני ציבור שבנייתם החלה עד סוף שנת 1984 כדי ליידע אותם על החובה בחוק לבדוק את הימצאותו של אסבסט פריך בתקרת המבנה ואת החובה להסירו. פעילות ההסברה, שמבצע המשרד באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית, תבוצע ברדיו ובדיגיטל, בשפות העברית והערבית, ותדגיש את התמיכה של המשרד בהסרת מפגעי האסבסט הפריך המותז במבני ציבור. כל זאת כדי להאיץ את איתור המבנים ואת הסרת הסיכון לציבור.

אסבסט פריך הותז בעבר כחומר לבידוד אקוסטי במבני ציבור. האסבסט נמצא כחומר מסרטן ומסוכן ולכן החל משנת 1984 נאסר שימוש זה במבנים. כדי לאתר מבנים שבהם הותז אסבסט ולהביא להסרתו, נקבע בחוק (2011) כי חובה לבצע סקרים לאתר את האסבסט הפריך במבני הציבור ואם נמצא החומר המסוכן יש להסירו בתוך עשור מכניסת החוק לתוקף, כלומר עד לארבעה באוגוסט 2021 ותאריך זה כמובן חלף…

הגדרת החוק למקום ציבורי רחבה וכוללת מקום המיועד לשימוש הציבור שאינו מיועד למגורים ובכלל זה: מבני חינוך, רווחה, תרבות, דת, מדע, ספורט, תרבות ופנאי מרכז קהילתי, ספרייה, גן אירועים, מסעדה, פארק ציבורי ועוד.

בשל עלויות ההסרה הגבוהות וחשיבות הסרת הסיכון, יתמוך המשרד להגנת הסביבה בבעלי מבני ציבור שבשטחם יתגלה אסבסט פריך מותז באמצעות סקר ולפי תנאים שנקבעו. הפעילות הנתמכת במסגרת ה'קול הקורא' תכלול הכנת תכנית מקצועית לביצוע ההסרה, ביצוע ההסרה לפי התוכנית, ביצוע דיגומים סביבתיים נלווים, פיקוח על העבודות ושינוע של פסולת האסבסט והטמנתה.

כאמור, הוכח האסבסט כמסרטן בבני אדם. חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות שאינן ניתנות לריפוי, המופיעות תקופה ארוכה לאחר החשיפה הראשונית. יש מופעים ושימושים שונים של אסבסט ולהם רמות סיכון שונות. המסוכן ביותר הוא האסבסט הפריך, שממנו מתפזרים בקלות סיבי האסבסט ומסכנים את הנחשפים אליהם.

כדי לזהות ולאתר מבנים שבהם קיים סיכון זה, נקבעה בחוק חובת ביצוע סקרים באמצעות סוקר בעל רישיון במבני ציבור אשר בנייתם החלה עד סוף 1984. במבנים שבהם נמצא אסבסט פריך, נקבעו חובות תחזוקה ודיווח עד להסרתו. כעת, משחלף המועד הקבוע בחוק להסרת האסבסט, תידרש ההסרה בלוח הזמנים הקצר ביותר והמשרד יפקח באופן הדוק במטרה לוודא שלא קיים סיכון לציבור מהמשך השימוש ועד להסרה מלאה.

עבודות הסרת האסבסט כרוכות בתנאים מחמירים של סגירת המבנה וסביבתו ואיסור כניסה לציבור הרחב. העבודות נעשות בפרקטיקה מיטבית הכוללת בניית חלל אטום ומבוצעות רק על ידי עוסקים בעלי רישיון מתאים ללא יצירת סכנה לציבור. במבנים שבהם טרם בוצעה ההסרה, הותר להמשיך את הפעילות ללא סכנה לציבור עד למועד ההסרה ורק לאחר שבוצעו פעולות איטום ייחודיות, המלוות בדיגום תקופתי להבטחת תקינותו ולהיעדר סיכון לציבור.

רעות רבי, מנהלת אגף אסבסט ורישום כימיקלים במשרד להגנת הסביבה: "המשרד להגנת הסביבה פעל רבות עד היום כדי להביא למודעות בעלי המבנים במוסדות ציבוריים, עמותות ורשויות מקומיות את חובתם על פי חוק לאתר אסבסט פריך שהותז כבידוד אקוסטי במבנים ישנים ולהסירו. עשרות מבנים התגלו וכעת המשרד תומך כספית ויוצא בפעילות הסברה כדי להאיץ את פעולות האיתור ולהסיר את הסיכון לציבור הישראלי מחשיפה לסכנת סיבי האסבסט בשהותו במבני ציבור".

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "המשרד להגנת הסביבה פתח השבוע בקמפיין הקורא לבעלי מבני ציבור ישנים לבדוק הימצאות של אסבסט פריך. המשרד יתמוך בהסרת האסבסט הפריך בסכום כולל של עד 50 מיליון שקלים (עד 3,500 שקלים למ"ר במבנה, ועד 90 אחוז מסך העלות הכוללת). בתום תקופת התמיכה תבוצע אכיפה כנגד בעלי מבנים אשר לא ביצעו סקר ולא הסירו את החומר המסוכן. בידי המשרד להגנת הסביבה אין מידע בדבר מבני ציבור העונים לקריטריון זה – לא במבשרת ולא במקומות אחרים. הקמפיין של המשרד מדגיש כי חובת ביצוע הסקר לאיתור אסבסט פריך ולהסירו מוטלת על בעלי מבני הציבור שנבנו עד שנת 1984".