נלחמים בפסולת הבנייה

תוכנית חדשה של המשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת הבניין בישראל * עד לסוף 2022, מתכוון המשרד מתכוון להשלים את טיוטת חוק פסולת בניין שיסדיר את הנושא, יחד עם משרדי הממשלה הרלוונטיים והרשויות המקומיות

המשרד להגנת הסביבה הציג אתמול (שני, 14.2) בוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת את מצב הטיפול בפסולת בנייה בישראל. המשרד פרש את הבעיות הקיימות בתחום, את פעולות האכיפה שנעשות וכן את תוכנית הפעולה עד להשלמת החקיקה. בדיון בכנסת השתתפו מנהלת אגף פסולת במשרד להגנת הסביבה, נטע אלול; מנהל המשטרה הירוקה, יוסי בר; ומנהל תחום פסולת בניין, אורי טל.

 תנופת הבנייה בישראל בשנים האחרונות מייצרת אתגרים משמעותיים בטיפול בפסולת הבניין. היקף פסולת הבניין, המוערך בכ-6.3 מיליון טונות לשנת 2020, צפוי לעלות בעשור הקרוב לכ-7.5 מיליון טונות. כיום, קיימים 36 אתרים המהווים פתרונות קצה ומטפלים בפסולת בניין.

 המשרד להגנת הסביבה ציין בדיון, כי הפתרון המיטבי לטיפול בפסולת הבניין בישראל הוא קידום חקיקת פסולת בנייה, שתסדיר את תהליכי השימוש והטיפול. בימים אלה, עובדים גורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה על הכנת החוק, יחד עם משרדי הממשלה הרלוונטיים והרשויות המקומיות. המשרד מתכנן להשלים את טיוטת החקיקה עד לסוף שנת 2022.

 עד להשלמת החקיקה, מיפה המשרד שורה של פעולות שניתנות ליישום בטווח הזמן הקרוב, אשר יביאו להפחתה של השלכות הפסולת בשטחים הפתוחים ולהגברת יישום כלכלה מעגלית בתחום (באמצעות הפחתה במקור של ייצור הפסולת, הגברת טיפול מקומי ומיחזור ושימוש בשיטות בנייה ירוקות).

חלק מהפעולות נמצאות בשלבי יישום בימים אלה ובהן: תמיכה כלכלית בהקמה ושדרוג מתקני טיפול בפסולת, עדכון תקן בנייה ירוקה ועדכון תקינה למוצרי בנייה כך שיתאפשר שימוש בחומרים ממוחזרים. חלק מהפעולות דורשות התגייסות רחבה של משרדי ממשלה, חברות ציבוריות ורשויות מקומיות לצורך יישומן. כך למשל, הרחבת השימוש בחומרי בנייה ממוחזרים בפרויקטים ציבוריים, הגברת בקרה על העברת הפסולת לאתרי קצה מוסדרים באמצעות ועדות התכנון והבנייה ועוד.

 כחלק ממשימות העבודה של המשרד לשנת 2022, יתמקד המשרד במבצעי אכיפה מול תחנות מעבר ואתרי פסולת ויפעל להסדיר ולהרחיב את סמכויות הפיקוח והאכיפה של המשטרה הירוקה ומפקחי הגנת הסביבה. כמו כן, תיבחן הרחבת שיתוף הפעולה המתקיים כבר היום עם יתר רשויות האכיפה בנושא הפסולת.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר, כי בשנת 2021 נפתחו 62 תיקי חקירה בתחום הפסולת, הוגשו 17 כתבי אישום והוצאו 25 צווי ניקוי. בסך הכול, הוטלו במהלך השנה 265 קנסות בשווי כספי של 417,250 שקלים. בפעילויות אכיפה של המשטרה הירוקה נתפסו 106 כלים ששימשו לביצוע עבירות סביבתיות ב-42 אירועים.

היעדים בתחום פסולת הבנייה שאליהם שואף המשרד הם ש-100 אחוז מפסולת הבניין תגיע לפתרונות קצה מוסדרים, לפחות 70% אחוז מפסולת הבניין תמוחזר ואיכות התוצרים תשתפר. עמידה ביעדים אלה תוביל להפחתה בהשלכות פסולת בניין במרחב הציבורי ולהקטנת נפחי הטמנה, במקביל להגדלת התעסוקה בתחום המיחזור והשימוש בחומרי בנייה ממוחזרים.

מנהלת אגף פסולת במשרד להגנת הסביבה, נטע אלול: "אנחנו פועלים במישורים רבים לטיפול בפסולת הבניין שהולכת וגדלה עם השנים. הצגנו לוועדת הפנים והגנת הסביבה את הבעיות הקיימות בתחום ואת הפתרונות שמקדם המשרד לטיפול בפסולת הבניין עד להשלמת החקיקה שתסדיר את הנושא. הנושא חשוב ונוגע לכולנו. ונדרשת שותפות של כלל גורמי הממשלה – הן למהלך החקיקה והן לצעדים בטווח הקצר".

למצגת שהציג המשרד בדיון: https://did.li/e0haa