סוף עידן האשליות

חזרנו מאה שנים אחורה. הלוויית נרצחי תרפ"ט בתל אביב (צילום: שושנה אולשטיין, 'ויקיפדיה')
חזרנו מאה שנים אחורה. הלוויית נרצחי תרפ"ט בתל אביב (צילום: שושנה אולשטיין, 'ויקיפדיה')
קבורת הנרצחים של מלחמת אוקטובר 2023 סימלה גם קבורת האשליה בת מאת השנים של יחסי שלום עם הערבים הגרים עמנו

לרבים מאתנו הזכירו אירועי השבעה באוקטובר את פרעות תרפ"ט (1929), עליהם חשבנו שנקרא בספרי ההיסטוריה בלבד ולעולם לא נחווה אירועים כאלה שנית.

כחלק מפרעות אלה, בטבחו בחברון 67 יהודים. הקורבנות נקברו בקבר אחים בן ארבע שורות ארוכות בבית העלמין העתיק בחברון. קבר נוסף נכרה לחלקי האיברים הקטועים, לאפר, לבגדים ולחפצים ספוגי הדם שהוצאו מבתי היהודים. קברי האחים נחפרו בידי אסירים ערבים ששרו שירי גבורה בזמן הקבורה.

באותם ימים, יצאו עשרות מצעירי קולוניה (כיום מבשרת ציון, מ.ל.) מצוידים באבנים ובמקלות, פרצו לבית משפחת ברוזה ולבית משפחת מקלף. אבי המשפחה זיהה בדרך אל הבית את הרועה שהועסק על ידי המשפחה. הוא הוביל את הפורעים. הבת הצעירה רבקה, יצאה לראות מה פשר המהומה ונפגעה גם. הניצול היחיד היה מרדכי הקטן, לימים הרמטכ"ל השלישי של צה"ל.

אגב, הזדמן לי להיפגש ב-2007 עם אלוף אורי בן ארי ז"ל. היה זה כשנתיים לפני פטירתו. בן ארי היה מפקד הכוח שכבש את הכפר קולוניה. במלחמת ששת הימים התקיימה שיחה מאלפת בינו לבין קבוצת נכבדים ערבים בעלי השפעה בקולוניה, בקסטל ובכפרים נוספים בסביבה.

הבאים ביקשו מבן ארי כי יחוס על כפריהם ולא יורה על הריסתם. תשובתו של בן ארי הייתה מאלפת: “קבוצת נכבדים כזו הגיעה אליי לאחר כיבוש הקסטל. הם הפצירו בתחנונים שלא נגרשם. כעסתי. אמרתי להם ‘תעופו לנו מהעיניים, כמה שיותר רחוק’. אנחנו יודעים בדיוק מה עשיתם רק לפני עשרים שנה". הוא הטיח בפניהם את מעשי הרצח במושבה מוצא במאורעות תרפ"ט ואת רצח חמשת פועלי קק"ל שהחלו בהכשרת השטח ליישוב חדש על יד קריית ענבים (מעלה החמישה, על שם הנרצחים). "את כל הצרה הזו הבאתם על ראשכם", אמר בן ארי לאותם נכבדים. "אנחנו יודעים בדיוק מי האנשים, מאיזה משפחות הם באו ומה שמם. עכשיו לכו מכאן וקחו עמכם כל מה שיש לכם בבית".

עשור לאחר מאורעות תרפ"ט שוב פרעות רצחניות. ב-2.10.1938, שלושה ימים לפני יום כיפור, יצאו כ-300 צעירים ערבים (יש גרסה האומרת כי פיקדו עליהם קצינים נאצים וכי פקודות בגרמנית נשמעו במהלך ביצוע הטבח) כשסכיניהם בין שיניהם, למסע רצח ודם בשכונותיה היהודיות של טבריה. הם רצחו 19 יהודים, 11 מתוכם נשים וילדים. אורד וינגייט וחייליו הגיעו לחיטין, מקור הפשע. בירור העלה ב'חכתם' 16 איש, מתוכם 10 שחלקם בטבח בטבריה אומת לחלוטין והם הוצאו להורג. בני הדודים למדו את הלקח. הפיקוד הערבי שוב לא התיר התקפות על יישובים יהודיים במזרח הגליל.

כבר עתה מסתמנת מסקנה ברורה ממהלך הקרבות והמלחמות שהיו מנת חלקנו במאת השנים האחרונות. ארבע מלחמות שנוהלו נגד מדינות ערב (מלחמת השחרור, מלחמת סיני, מלחמת ששת הימים, ומלחמת יום כיפור) הסתיימו בהסכם. ברוב המקרים עמד הסכם זה במבחן הזמן, גם אם היו במהלך השנים עליות ומורדות ביחסים בין המדינות החותמות. לעומת זאת, הסכמים שחתמה ישראל עם גורמי טרור ערבים/פלשתינים, התערערו במהלך השנים שלאחר החתימה. להסכמים עם ערפאת נלוו שתי אינתיפאדות רצחניות, שאופיינו על ידי טרור יחידים וקבוצות. במרוצת השנים האחרונות, התארגנו הפלשתינים במסגרת מעין מדינתית בעזה ובלבנון. מסתבר כי עם מבנה זה של לוחמה מתקשה ישראל להתמודד. כך מתברר במלחמה הניטשת עתה בעזה.

צה"ל זקוק עתה לריענון מחשבתי אמיץ ולשבירת מוסכמות. בשלב ראשון יש לבטל את הצמצום במצבת כוח האדם השורר בצה"ל מאז קשקש אהוד ברק על "צבא קטן וחכם" אבל פגע חמורות ביכולת התפקוד שלו. כמו כן יש לבטל את צמצומי כוח האדם ביחידות פנים-יישוביות שנותרו ללא נשק ארוך ולמעשה בידיים ריקות מול הטרור הפלשתיני השש אלי קרב. נחוצים עוד שינויים רבים, אבל על כך בפעם אחרת.