סופרים אתכם

מפקד האוכלוסין 2022 יוצא לדרך: ראש המועצה האזורית מטה יהודה נפגש עם מנהל אזור ירושלים של המפקד

במסגרת היערכותה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס, להלן) לביצוע מפקד האוכלוסין של ישראל, נפגש ראש המועצה האזורית מטה יהודה ניב ויזל עם רם קנדיל, מנהל מפקד האוכלוסין באזור ירושלים. במפגש, השתתפו גם מנכ"לית המועצה רחלי משה, גזבר המועצה משה אוחיון ודובר המועצה עומרי מנשה. החמישה דנו בקידום המפקד ביישובי המועצה.

החל מהשלושה באפריל ועד ה-30 בנובמבר, תבצע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מפקד האוכלוסין והדיור השביעי של ישראל ב-1,300 יישובים ורשויות ברחבי הארץ ובתוכם המועצה האזורית מטה יהודה. נתוני המפקד הם היחידים שניתנים לפרסום ברמת שכונה החופפת בהגדרתה לרמת אזור סטטיסטי. הנתונים חשובים למקבלי ההחלטות בשלטון המקומי על מנת לקבל אומדנים אמינים לתכנון יעיל, נכון ומותאם לרשות המקומית.

מפקד האוכלוסין הוא פרויקט איסוף הנתונים הגדול של ישראל, המתבצע בממוצע אחת לעשור ומשקף תמונת מצב מלאה ומהימנה אודות כלל תושבי ישראל בהיבטים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים. כשבעה אחוזים מתושבי המועצה האזורית מטה יהודה נבחרו להשתתף במדגם ולהשיב לשאלון המפקדי.

מפקד האוכלוסין השביעי יהיה החדשני ביותר. לראשונה, ניתן יהיה להשיב על השאלון המפקדי באתר אינטרנט מאובטח וייעודי ממחשב ולא ממכשיר סלולארי, זאת בנוסף לאפשרות השבה בריאיון טלפוני או בריאיון פנים אל פנים. רק לעונים באתר תינתן הטבה – שובר דיגיטלי למימוש. המענה על השאלון הוא חובה על פי חוק והנתונים נאספים בו תוך שמירה קפדנית על סודיות הנתונים ועל פרטיות הנדגמים.

בשנים האחרונות, שינתה הלמ"ס את שיטת איסוף הנתונים על מנת לייעל את תהליכי העבודה במגמה לחסוך במשאבים. הלמ"ס עושה שימוש במאגרי מידע מנהליים, כך שאין צורך לפקוד את כל התושבים והשאלון המפקדי הופך לממוקד יותר ללא שאלות מיותרות.

עד כה, בוצעו במדינת ישראל שישה מפקדי אוכלוסין. המפקד הראשון היה עם קום המדינה ב-1948 ואחריו נערכו המפקדים אחת לעשור כאמור. מפקד האוכלוסין הקרוב יהיה מפקד משולב, אשר יתבסס ברובו על נתונים מנהליים לצד איסוף נתונים מהשטח ובו צפויים להשתתף כ-700 מתושבי המדינה, המהווים כשבעה אחוזים מכלל אוכלוסיית ישראל.

ניב ויזל: "נתונים הם כלי עבודה לתכנון יעיל ונכון קדימה. אני קורא לתושבי המועצה שנבחרו להשתתף במדגם מפקד האוכלוסין ולהשיב לשאלון המפקדי לטובת כולנו".

פרטים נוספים ברשתות: מפקד האוכלוסין 2022.