סניף משרד הפנים: אצלנו ביישוב

מאמצים להרחבת השירות לתושבים. ראש המועצה ומנכ"ל המועצה
המועצה קיבלה אישור לפתוח סניף של משרד הפנים במקום שייועד לכך

המועצה אישרה השבוע בישיבת המליאה תב"ר בסך חצי מיליון שקלים לשיפוץ מבנה בו יספק משרד הפנים שירות לתושבי היישוב כפי שקיים בערים וביישובים רבים בישראל. לדברי ראש המועצה, יורם שמעון, למשרד הפנים יש כללים ברורים על מה כל צד – קרי משרד הפנים והמועצה – לתת לצורך העניין. ראש המועצה הוסיף, כי לפני חמש שנים הופץ קול קורא בין הקניונים שיספקו מקום לשירות זה, אך בסיכומו של דבר אין זה משתלם כלכלית למועצה מהבחינה של הכנסות מארנונה

לצורך איתור מקום מתאים נבחנו שתי חלופות – האחד ברחוב זהבית והשני ליד תיכון 'הראל'. "סיירנו עם נציגי משרד הפנים והם בחרו באפשרות השנייה – ליד התיכון", אמר ראש המועצה בישיבת המליאה, "צריך לשפץ את המקום כדי שיתאים לשירות אותו נותן משרד הפנים וזה ישמש אותנו לעוד שנים רבות". אישור התב"ר עבר פה אחד.

אגב הנושא של שירות ממשלתי לציבור, עדכן ראש המועצה, כי בשיחות עם שר הרווחה מאיר כהן ועם מנהל המוסד לביטוח לאומי מאיר שפיגלר, סוכם על הרחבת ימי הפעילות ושעות הפעילות של סניף הביטוח הלאומי ביישוב.

בישיבת המליאה אישרו חברי המועצה את עדכונם של שבעה תב"רים קיימים בסך של כ-1.3 מיליון שקלים בנושאים הבאים: נגישות אקוסטית (בגן הבושם, בבית הספר 'השלום' ובמקומות נוספים), שיפוץ שירותים והנגשה במתנ"ס 'מעוז ציון', שיפוץ המרחב הציבורי, הצללת גני משחקים ותכנון והקמת גינה ציבורית ברחבת העצמאות שבין האמפי לבניין המועצה. עוד אושרו פה אחד – בנוסף לתב"ר של משרד הפנים – שני תב"רים חדשים בסך של כתשעה מיליון שקלים להסדרת נגישות ובטיחות בגינות ציבוריות ושיקום, פיתוח ובנייה במרחב הציבורי.