עוצמה ואחווה נשית

יעל יחיאלי ממיזם '5050'
יעל יחיאלי ממיזם '5050'
על אירוע 'עיד אל בנאת' שהתקיים בבית קמ"ץ ביישוב

בבית קמ"ץ, משכנה של הקהילה הרפורמית במבשרת ציון, התקיים ערב 'עיד אל בנאת' – מסורת שהגיעה מהקהילות היהודיות בצפון אפריקה ומטרתה לציין עוצמה ואחווה נשית.

לאירוע הייתה חשיבות מיוחדת דווקא בימים אלה של מלחמה וכאב, בהם גם עלתה ביתר שאת חשיבות התפקיד שנשים ממלאות – אם על גבי טנק, אם כתצפיתנית או אשת מודיעין שראוי להקשיב לה כדי למנוע אסון או בכל תפקיד אחר.

בערב זה הודגשה החשיבות היתירה של ישיבת אוכלוסיות מגוונות, המביאות עימן זוויות ראייה שונות סביב שולחן מקבלי ההחלטות בכדי לקבל החלטות טובות יותר.

במהלך הערב שמעו המשתתפות (וגם משתתף אמיץ אחד) את עו"ד ורד וינדמן, מנכ"לית המועצה לשלום הילד, ארגון חברה אזרחית הפועל לקידום זכויות ילדים במדינת ישראל.

מפיה שמעו חברות הקהילה על פעילות המועצה לשלום הילד, על הדרך לקידום מטרות חברתיות וכן על ההדרכות שמקיימת המועצה לגופים שונים בהקשר המלחמה: על השיח עם כלי תקשורת באשר לצורך ברגישות בעת סיקור סיפוריהם של ילדים וילדות ששוחררו מהשבי; וגם עם גופי הממשלה באשר לרגישות הנדרשת בעת תשאול ילדים וילדות שנפגעו מאירועי השבעה באוקטובר.

עו"ד וינדמן סיפרה גם על פרלמנט הנוער שמתקיים מידי שנה בבאר שבע ובמסגרתו נפגשים בני ובנות נוער מקבוצות אוכלוסייה שונות עם נציגים של משרדי ממשלה ועם ועדות הכנסת, זאת בכדי לגבש ביחד תוכניות שונות שקשורות לנוער. הקו המנחה את פרויקט פרלמנט הנוער הוא שיתוף בני ובנות הנוער בהחלטות הקשורות לנושאים שקרובים אליהם ואליהן, גם זאת מתוך הבנה ששיתוף מי שהנושא נוגע אליו או אליה יביא להחלטות טובות יותר.

כמו כן, שמעו המשתתפות את  יעל יחיאלי, מייסדת מיזם '5050' לקידום שותפות ושוויון מגדרי. המיזם פועל לקידום חזון של 50:50 בכל מוקדי קבלת ההחלטות, גם אלה הארציים וגם ברשויות המקומיות. במישור המקומי פועל המיזם להרחבת שיטת ה'ריצ'רץ" ברשימות לרשויות המקומיות, כולל במבשרת ציון, כך שכל רשימה תכלול לסירוגין גברים ונשים. שיטה זו מבטיחה שהשוויון ברשימה יהיה מהותי ויביא לא רק לכך שנשים ייכללו אי שם ברשימות השונות, אלא גם שמספרן יהיה שוויוני במקומות הריאליים.

יחיאלי שיתפה בדרך המאתגרת והמורכבת מחזון שהוא בגדר חלום אל מימושו במציאות. בימים אלה, החל ב'5050' מבצע גיוס של תמיכה במיזם וכמה מחברות הקהילה בחרו לתמוך בהוראת קבע חודשית. "בימים קשים אלה, היוו נשים אלה מקור של אור והשראה והמחשה לכך שכל תקרת זכוכית ניתנת לניפוץ", אמרה יחיאלי.