עוקץ לא קדוש

תביעה: האם רב גזל מקשיש במרמה, בית כנסת שאותו בנה לפני שנים רבות בעיר?

האם קשיש נפל קורבן לתרגיל עוקץ מידי רב בישראל, אשר חמס בית כנסת שהיה מפעל חייו? כך לפחות נטען בתביעה אותה הגיש עו"ד איתן גליק בשם הקשיש נגד הרב.

על פי התביעה, הקשיש , כבן 84, השקיע לפני שנים, את מיטב כספו בבניית בית כנסת מפואר . הקומה הראשונה של המבנה הוקצתה לבית הכנסת, ואילו הקומה השנייה, הושכרה בהמשך לרב שניהל במקום ישיבה וכולל ללימוד תורה. 

לדברי עו"ד גליק, הכל זרם על מי מנוחות עד שבשנה שעברה הפסיק הרב לשלם את דמי השכירות, והקשיש, מצידו, ביקש מהרב לפנות את הנכס.

בנקודה זו סירב הרב לפנות את הנכס לאחר שטען כי למעשה הקשיש העניק לו ולבניו את בית הכנסת על שתי קומותיו במתנה. להוכחת דבריו, שלף הרב הסכם שנערך עם הקשיש לפני יותר משלוש שנים, ולפיו הקשיש מקנה לו זכויות שימוש בלעדיות בבית הכנסת, לצמיתות. |

בשלב זה, כך על פי התביעה, החליטה בתו של הקשיש להיכנס לעובי הקורה, ובחיפוש בביתו של אביה היא מצאה באחת המגירות עותק של ההסכם. כששאלה הבת את אביה לפשר ההסכם שעליו חתם, הוא השיב לה, כי מדובר בהסכם להארכת תקופת השכירות של הקומה השנייה של הנכס, שנחתם במשרדו של עורך דין מטעמו של הרב, לשם הוסע ע"י הרב.

עו"ד גליק טוען בתביעה, כי כאשר התחוור לקשיש על מה בעצם חתם, חשכו עיניו. לדבריו, בין הקשיש לרב התקיימו יחסים של שוכר ומשכיר ותו לא, ואין זה מתקבל על הדעת, שביום בהיר אחד הוא החליט, סתם כך, להעניק למאן דהוא במתנה את מפעל חייו.

הפגישה, שבמהלכה חתם הקשיש על ההסכם, תועדה בווידיאו על ידי בנו של הרב, ולטענת עו"ד גליק, אין טוב מצפייה בסרטונים שצולמו, כדי להבין את חוסר תום הלב הקיצוני שבבסיס החתימה על ההסכם. 

"כל כך קל לראות ולהבין שהתובע הקשיש היה בטוח שמדובר בהסכם המשך להשכרת הקומה השנייה לנתבעים, ולא בהסכם שימוש לצמיתות, שבו הוא נותן לכאורה במתנה לרב ולבניו את השימוש הבלעדי בכל המבנה, הכולל גם את בית הכנסת בקומה הראשונה, כפי שנוסח בהסכם", דברי עו"ד גליק.

בכתב התביעה מבקש עו"ד גליק מבית המשפט לקבוע, כי הקשיש הוחתם על ההסכם בניגוד לדין ולקבוע שההסכם בטל מעיקרו ואינו תקף. כמו כן מתבקש בית המשפט לקבוע, כי הסכם השכירות הסתיים ועל הרב לפנות את המושכר, וכי עליו לשלם לקשיש את דמי השכירות מהמועד שבו הפסיק לשלם ועד הפינוי בפועל.

בכתב ההגנה טוען הרב, כי הטענות המיוחסות לו בתביעה שקריות. לטענתו, הקשיש חתם על ההסכם מרצונו החופשי, לאחר שעורך הדין הבהיר לו היטב את תוכן ההסכם ואת התוצאות הנובעות ממנו.

התביעה נדונה בימים אלה בבית המשפט. 

עו"ד איתן גליק https://www.egluck-law.com/ מתמחה בדיני הנזיקין, דיבה ולשון הרע, דיני ביטוח, דיני העבודה והדין המסחרי.