עכשיו זה סופי ורשמי: אין להדליק מדורות בל"ג בעומר

נציב הכבאות וההצלה לישראל רב טפסר אייל כספי חתם על צו איסור הדלקת מדורות והבערת אש בל"ג בעומר * רוצים מדורה מבלי להתרחק מהבית? בירושלים ובבית שמש יוגדרו מתחמים שבהם מותר להדליק אש

נציב הכבאות וההצלה לישראל רב טפסר אייל כספי חתם על צו איסור הדלקת מדורות והבערת אש בל"ג בעומר לרבות בשטחים פתוחים, בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להיווצרות שריפות והתפשטותן תוך סיכון חיי אדם ורכוש, זאת למעט אזורים שהוכשרו ע"י הרשות המקומית למטרת הדלקת מדורות.
תוקף הצו מיום שני בבוקר ועד יום שישי 1800.

השנה, עם החזרה לשגרה לאחר הקורונה הצפי למדורות ולהתקהלויות גדול יותר. בנוסף, ההגבלה על כניסת קהל למירון תוביל לקיום אירועים מרכזיים באזור ירושלים ובית שמש.

במערך הכבאות מחוז ירושלים נערכו בכוחות מתוגברים לאירועי החג שכוללים 37 צוותי כיבוי, יחידת מתנדבים וצופי אש.
בנוסף, טייסת הכיבוי הכוללת 14 מטוסים תועמד בכוננות ארצית מלאה.

עיריית ירושלים ועיריית בית שמש הכשירו עשרות אתרים להדלקת מדורות, ובשירותי הכיבוי וההצלה מבקשים מהציבור שלא להדליק מדורות במקומות שלא יועדו לכך ע"י הרשות המקומית. אנו מזהירים כי הדלקת מדורות במקומות שלא סומנו מראש מהווה סכנה להתפשטות אש וכי מערומי מדורות במקומות שלא הוכשרו לכך יוחרמו.

אם בכל זאת בחרתם להדליק מדורה עשו זאת באופן הבא:
• הדלקת מדורה תיעשה באזור שהרשות העירונית הקצתה לכך.
• אין להבעיר את האש על ידי נוזל דליק כגון נפט או דלק. השתמשו בגפרורים, מצתים וניירות.
• אנו ממליצים על הדלקת מדורה אחת עם כל החברים- מגבש יותר ומזהם פחות.
• תחמו את גבולות המדורה באבנים.
• הבערת האש והפעילות ליד המדורה תיעשה על ידי מבוגר בלבד.
• הרחיקו את הילדים מהאש.
• אין להשאיר מדורה ללא השגחה.
• בסיום- ודאו כיבוי מוחלט של האש.
• במידה והאש מתפשטת חייגו מיד 102 ללוחמי האש.

עדכון מחברת החשמל

לקראת ל"ג בעומר, חברת החשמל מתריעה ומבקשת מהציבור לנקוט זהירות בעת הדלקת המדורות בל"ג בעומר. בחברה מזהירים ומדגישים, כי יש סכנה בהבערת מדורות בקרבת מתקנים חשמליים המוצבים במקומות שונים. יש לציין, כי הצבת ערימות גבוהות של עצים והבערתן מתחת לקווי רשת החשמל מסוכנת במיוחד, מחשש שהאש ורשפיה יגיעו לחוטי החשמל ויגרמו לשריפתם. מדובר בסכנת חיים, בגרימת נזקים למתקנים והפסקות חשמל.
זאת ועוד, גם בהובלת הקרשים למדורה, יש הכרח לוודא שהם לא בסמיכות לרשת החשמל וחלילה לא פוגעים בה.

חברת החשמל מברכת את עם ישראל בברכת ל"ג בעומר שמח ובטוח.