על מסלול ההמראה

משרד הפנים בחר במועצה האזורית מטה יהודה כאחת מעשרים וחמש רשויות שנבחרו להיכנס לתוכנית היוקרתית שמקנה תקציב מיוחד לפיתוח פרויקטים

במעמד שרת הפנים איילת שקד, חתם אתמול (שני, 25.7) ראש המועצה ניב ויזל יחד עם גזבר המועצה משה אוחיון על השתתפותה של מטה יהודה בתוכנית ההמראה ברשויות המקומיות בהובלת משרד הפנים. בשורה זו מעידה על בחירתה של מטה יהודה להיות אחת מתוך עשרים וחמש רשויות מכל הארץ, אשר נבחרו להיכנס לתוכנית ההמראה ולקבל מענק תקציבי של מיליוני שקלים ממשרד הפנים לטובת פיתוח פרויקטים במועצה.

התוכנית מבקשת לחזק את הרשות המקומית באופן שיסייע לה להשקיע בפיתוח התשתית הארגונית ובפיתוח מצבה הכלכלי במטרה לחולל בה שינוי משמעותי, להביאה לידי התנהלות אפקטיבית ויעילה בתחום ההון האנושי ולפיתוחה ולקידומה לעצמאות כלכלית.

מטה יהודה מצטרפת לרשימה של רשויות, שנבחרו כאמור על ידי משרד הפנים להוביל את התוכנית ואשר הוכיחו מסוגלות ניהולית לקדם את הפרויקטים. המועצה התחייבה להשתתף בתוכנית ולהוביל לשיפור במערך הארגוני, קידום פרויקטים כלכליים ברשות ולסייע בשיפור השירות לתושב. בין היתר, תשתתף המועצה בהשתלמויות ובפורומים מקצועיים, קידום מהלכים להתייעלות ארגונית וחיזוק ההון האנושי, הקמת פרויקטים כלכליים, העברת נתונים למשרד הפנים, דיווחים על התקדמות בתהליך ושימוש בתקציב שהוקצה אך ורק למטרה לשמה הוא נועד, קרי, תהליכי פיתוח ארגוני וכלכלי שמאושרים על ידי ועדות ההיגוי וההשקעות.

כל רשות תקבל בשלב הראשון והמיידי סל בסיס בגובה 5.5 מיליון שקלים שכוללים בין היתר פיתוח ארגוני ודיגיטלי, פיתוח כלכלי לפרויקטים כלכליים וייעוץ חיצוני שיסייע לרשות ליישם את התוכנית.

ניב ויזל, ראש המועצה: "כבוד גדול הוא לנו להיות חלק מרשימת 25 הרשויות שנבחרו להיכנס לתוכנית היוקרתית של משרד הפנים. אני גאה במועצה ובעובדיה. הבחירה במטה יהודה היא הכרה רשמית במאמצינו הכבירים לשמור על הקופה הציבורית, על יציבות כלכלית ועל מינהל תקין כפי שאנו עושים בכל יום. עמדנו בכל הקריטריונים והבחירה בנו היא בשורה חשובה לכל תושבי מטה יהודה. יישר כוח".