פגישה עם שרת הפנים

יורם שמעון נפגש אתמול עם איילת שקד * בין הנושאים שעלו בפגישה: כביש חמד-חוצבים, בית העלמין ונושאים נוספים

ביום שלישי השבוע עדכן ראש המועצה יורם שמעון כי נפגש עם שרת הפנים איילת שקד. לפגישה זו משמעות רבה. כפי שמסרה המועצה לפני שלושה שבועות (גיליון 1024, 22.7, כחלק מתגובה שמסרה ל'זמן מבשרת בעניין כביש 'חמד-חוצבים'), עוד בימי הממשלה הקודמת, הועבר מינהל התכנון ממשרד האוצר למשרד הפנים. את שעת הרצון של מעבר זה ניצל בזמנו ראש המועצה ויזם פגישה עם שר הפנים היוצא, ח"כ אריה דרעי, בה סוכם כי התכניות לביצוע הכביש יועברו לטיפול הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל). כידוע, הממשלה התחלפה ויש שרת פנים חדשה, איילת שקד.

בהודעה שפרסם בסוף השבוע האחרון (ר' ידיעה נפרדת ומורחבת בגיליון זה) בעניין כביש 'חמד חוצבים', עדכן ראש המועצה כי ייפגש עם שרות התחבורה והפנים, בין היתר בנושא זה.

אז החלק הראשון של ההבטחה כבר מומש וכאמור, כבר השבוע נפגש ראש המועצה עם שרת הפנים. על דבר הפגישה מסר יורם שמעון: "כחלק מהמאמץ המתמשך שלי מול משרדי הממשלה ושריה החדשים, נפגשתי הבוקר לפגישת עבודה מקצועית עם שרת הפנים והממונה על מנהל התכנון ח"כ איילת שקד, יחד עם מנכ"ל משרדה והצוותים המקצועיים".

ראש המועצה פירט את הנושאים שנדונו בפגישה עם השרה שקד וצוות משרדה וכמובן הנושא הראשון שהוזכר הוא אישור התכניות לביצוע כביש 'חמד-חוצבים', בהליך מהיר בוועדה לתשתיות לאומיות.

נושא נוסף שעלה בפגישה הוא העברת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לאחריות המועצה. כפי שפורסם לא פעם, ועדת הראל עדיין אתנו. לא מעט קשיים טומנת בחובה העובדה כי למועצה המקומית מבשרת ציון אין ועדת תכנון ובנייה עצמאית. בשל גודלה, חברה מבשרת לשכנותיה – אבו גוש וקריית יערים – וכך הוקמה ועדת הראל. אחת המשימות הראשונות של יורם שמעון (אם לא הראשונה) משנבחר בשנית, הייתה לקבל את אישור מליאת המועצה להקמת ועדת תכנון בנייה עצמאית. כמובן שההצעה עברה, אלא שמדינת ישראל נכנסה לסחרור פוליטי של שלוש מערכות בחירות תוך שנה וקצת, מה שעיכב את מימוש הרעיון שנותר על שולחנם של שרי פנים ואוצר בממשלת מעבר. הקמתה של ממשלת נתניהו-גנץ הביאה לקידום התכנית ובדצמבר האחרון (גיליון 993), בישר שר הפנים דאז, אריה דרעי, לראש המועצה כי תוקם ועדה חדשה המשותפת למבשרת ציון ולקריית יערים (ללא אבו גוש), אלא שקודם לכן על מבשרת ציון לעמד בקריטריון דמוגרפי (יחס של 80:20 + 500 ביחס לקריית יערים) וכן להוכיח יכולת אכיפה יעילה ואפקטיבית בתחום התכנון והבנייה. ראש המועצה יורם שמעון הביע את ביטחונו כי מבשרת תעמוד במשימה, אלא שמאז נחתה עלינו מערכת בחירות נוספת, קמה ממשלה חדשה והתחלפו שרי האוצר והפנים. גם הקורונה, שמאז כמעט נעלמה, שבה והרימה ראש וכפי שכבר ראינו, יש לדבר השפעה על סדר היום הלאומי ועל כלכלת המדינה.

ובחזרה לפגישת ראש המועצה והשרה. נושא נוסף שהועלה הוא אישור עקרוני להקמת בין עלמין אזורי משותף למבשרת ציון, מטה יהודה וקריית יערים (בשטח המועצה האזורית מטה יהודה). כמו כן דנו השניים בהמשך הפעלת סניף משרד הפנים ביישוב ובנושאים נוספים.

בסיכום דבריו כתב ראש המועצה: "סקרתי בפני השרה את האיתנות הפיננסית של המועצה מאז כניסתי לתפקיד, המתבטאת בין היתר בביטול החשב המלווה, קידום מבנה ארגוני יעיל, איכותי ומצומצם לרשות, שיקום ושדרוג המרחב הציבורי, הגדלת תקציב המועצה על ידי הגדלת ההכנסות ממשרדי הממשלה, הגדלת תקציב החינוך ביחס לתקציב השנתי השוטף של הרשות, תנופת הבנייה והפיתוח, שיפור השירות לתושבים ועוד. אני מודה לשרת הפנים איילת שקד על הרצון והנכונות לקדם את הנושאים החשובים והמשמעותיים עבור תושבי מבשרת ציון".